(jan 2016) Omslag – Akademiskt skrivande 1.6

Comments

Transcription

(jan 2016) Omslag – Akademiskt skrivande 1.6
Dan Åkerlund

Guide till akademist skrivande
Beskär denna skrift kant i kant med omslagsbilden
KAU.SE
Senaste upplagan av denna skrift hittar du på http://dan.aakerlund.org/akademiskt-skrivande
Karlstads universitet
Mer information om akademiskt skrivande och olika hjälpprogram hittar du på
http://libguides.kau.se/lararutbildning – klicka på Söka/Skriva/Referera/Publicera
Beskär denna skrift kant i kant med omslagsbilden

Similar documents