Informationsbrev om Taubeskolan

Comments

Transcription

Informationsbrev om Taubeskolan
Lundby stadsdelsförvaltning
Hösten 2012 öppnade Taubeskolan – en modern arbetsplats som är vackert
belägen vid Färjenäsparken i Västra Eriksberg. Här finns plats för cirka 350
elever, från förskoleklass till årskurs 6. I skolan finns även förskola med fyra
avdelningar.
En viktig uppgift för skolan är att ge perspektiv och en känsla av sammanhang.
I vårt arbete utgår vi från EU:s åtta nyckelkompetenser, utöver läroplanen och
Göteborgs Stads
ds verksamhetsidé. EU har definierat olika kunskaper och färdigheter
som alla behöver ha för att kunna leva i vår snabbt föränderliga värld. Kompetenserna
är förutsättningar för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering
och sysselsättning.
Våra kompetenser
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk – vi har engelska från åk 1.
Matematiskt kunnande samt vetenskaplig och teknisk kompetens
Digital kompetens – vi har smartboards
smartboards i varje klassrum samt en hög datortäthet i
klasserna
Lära att lära
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
En sammanhållen stadsdel – tillsammans gör vi det möjligt!
möjligt
En modern arbetsplats
Taubeskolan är en modern arbetsplats där vi tar hjälp av digitala och nätbaserade verktyg.
Bland annat är alla salar utrustade med projektorer och interaktiva skrivtavlor/smartboards.
Skolan har också vackra lärmiljöer, både inomhus och utomhus, som är till stor glädje i
undervisningen.
Vi har också i vår timplan det som kallas skolans val. Det innebär att våra elever börjar med
engelska redan i år 1.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna om du har frågor om skolan.
Olena Ostrovska, rektor
Telefon: 031-366 7907
E-post: [email protected]
Anna Schmidt, administratör
Telefon: 031-366 79 10
E-post: [email protected]
Öppettider: måndag till fredag kl 7-13.30
Besöksadress: Astris gata 5
En sammanhållen stadsdel – tillsammans gör vi det möjligt!