Dražba 17- Unuk

Comments

Transcription

Dražba 17- Unuk
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
JOŽE ŽEL
STROSSMAYERJEVA 28, 2001Maribor
P.P. 44
 02 / 252 50 03 , Fax:02/252 50 01
Datum:
14.01.2016
Naš znak :
1078/2015
Okrajno sodišče MARIBOR
Upnik:
IZVRŠILNA ZADEVA VL 131711/2015
STANOVANJSKA ZADRUGA MARIBOR Z.O.O.,
KREKOVA ULICA 018, MARIBOR
Dolžnik:
POLONA UNUK
Zaradi izterjatve: 1.597,96 EUR s p.p.
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 17.02.2016 OB 10:30 URI
bodo v ULICA DUŠANA MRAVLJAKA 15, MARIBOR - DOSTAVA
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Kom
Enot
1
KOM
1
KOM
Opis
OSEBNI AVTOMOBIL BMW 330 D, TOURING KARAVAN,
LETNIK 2001, ŠASIJA WBAEP710X0PF24160, REG.ŠT. MB
RN-647
MOTORNO KOLO BMW F 650 CS, ŠASIJA
WB10174A92ZH08769, LETNIK 2003, REG.ŠT. MB - H8 - 7A
BRUTO OCENJENA
VREDNOST
Kje je v hrambi
2.400,00 EUR
PRI DOLŽNIKU
2.800,00 EUR
PRI DOLŽNIKU
Stvari s seznama bodo na ogled 15 minut pred začetkom dražbe na navedenem naslovu.
STVARI S SEZNAMA SE BODO NA DRUGI DRAŽBI PRODAJALE PO 1/3 CENI OD OCENJENE VREDNOSTI.
V primeru neuspešne prve javne dražbe, lahko upnik oz. dolžnik v skladu z 94.členom ZIZ v 30 dneh od
naroka za prvo javno dražbo, predlaga novo (drugo dražbo).
Sodišče bo ustavilo postopek, če nobena stranka ne bo predlagala v danem roku druge dražbe ali, če stvari ne
bo mogoče prodati niti na drugi dražbi (95.člen ZIZ).
OPOZORILO DOLŽNIKU: V kolikor ob dnevu razpisane dražbe, zarubljeni predmet ne bo dosegljiv, bom zoper
vas podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 223. členu KZ – 1.
IZVRŠITELJ
Jože Žel
OBVEŠČENI:
- STANOVANJSKA ZADRUGA MARIBOR Z.O.O., KREKOVA ULICA 018, MARIBOR
- POLONA UNUK, ULICA DUŠANA MRAVLJAKA 15, MARIBOR - DOSTAVA
- OGLASNA DESKA SODIŠČA
- SPIS