6. Ledelse - Organisation

Comments

Transcription

6. Ledelse - Organisation
6. Ledelse
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Ledelsesniveauer
Ledelsesniveau
Tidshorisont
Kompleksitet
Usikkerhed
Strategisk
Topledelse
Adm. direktør
5-års-plan
Langt sigte
Stor
Stor
Taktisk
Mellemledelse
Salgschef
Salgsbudget
Mellemlangt
sigte
Middel
Middel
Operativt
Operativ
ledelse
Formand
Bemanding af
projekt
Kort sigte
Lav
Lav
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Management vs. leadership
Management
Leadership
Målopfyldelse
Samspillet mellem ledere og medarbejdere
Indretning af organisationen
Motivation og trivsel
At autoritet følger stillingen i hierarkiet
At skabe effektive team
Systemer til styring af organisationen
Identitet, engagement og følelsen af ejerskab
Planlægning
Kommunikation
Overvågning og kontrol
Udvikling af kompetencer
At fremtiden ligner nutiden
At fremtiden er forskellig fra nutiden
At følge regler og traditioner
Forandring og læring
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Lederens fire roller (Ichak Adizes)
Fokuserer på
Produkt
Proces
Langt sigt
Entreprenørrollen
Integratorrollen
Kort sigte
Producentrollen
Administratorrollen
Fokuserer
primært
på
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Producentrollen
●
●
●
●
●
●
Resultat- og handlingsorienteret
Stort præstationsbehov
Tager beslutninger
Flittig og travl
Medarbejderne bliver hjælpere
Faglig viden
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
P
Administratorrollen
●
●
●
●
●
●
Opstiller mål og regler
Kontrollerer og evaluerer
Skaber systematik
Analyserer sig frem til den rigtige
løsning
Bureaukrati
Ordenssans
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
A
Entreprenørrollen
●
●
●
●
●
●
Kreativ og innovativ
Finder nye produkter og nye
metoder
Tænker strategisk
Stiller spørgsmål ved det
bestående
Risikovillig
Udvikling
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
E
Integratorrollen
●
●
●
●
●
●
Integrerer i et fællesskab
Indgår kompromiser
Skaber motivation og korpsånd
Leder gennem teamwork
Skaber udvikling hos
medarbejderne
Skaber sammenhold
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
I
Et komplet lederteam (fig. 6.4)
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
McGregors teori X og teori Y
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Scheins menneskeopfattelse
DET RATIONELTØKONOMISKE
MENNESKE
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
DET SOCIALE
MENNESKE
DET
KOMPLICEREDE
MENNESKE
Tre klassiske ledelsesformer (Lewin)
DEMOKRATISK
LEDELSE
AUTORITÆR
LEDELSE
LAISSEZ-FAIRE
LEDELSE
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Autoritetskilder
KUNDSKABSAUTORITET
MAGTAUTORITET
KARISMATISK
AUTORITET
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Blake & Moutons ledergitter
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Situationsbestemt ledelse
Vigtige forhold i situationsbestemt ledelse:
●
●
●
●
Lederen selv
Medarbejderne
Kulturen i virksomheden
Den aktuelle situation, herunder opgavens karakter og tidsfaktoren
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015
Udviklingsfaser for teams
FASE 1:
INTRODUKTIONSFASEN
FASE 2:
KONFLIKTFASEN
FASE 3:
ETABLERINGSFASEN
FASE 4:
DET EFFEKTIVE TEAM
Organisation • ISBN 978-87-616-8055-6 • Copyright forfatterne og Systime a/s 2015

Similar documents