Kursutvärdering DSM2 moment 2 HT13 - Ping-Pong

Comments

Transcription

Kursutvärdering DSM2 moment 2 HT13 - Ping-Pong
Kursutvärdering DSM2 moment 2 HT13
Antal erhållna enkätsvar: 31
Undervisningen i KKU, Klinisk konsultation och undersökning
Antal svar på frågan:
31
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
0
0
0
0
2
3
10
16
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6,5%
9,7%
32,3%
51,6%
0%
Antal svar på frågan:
8
Mer patientkontakt skulle vara bättre.
Var över förväntan!
Väldigt bra med initiala föreläsningar som därefter följs upp med praktiska moment, möjligen kan
man förbättra det praktiska momentet med att förevisande läkare aktivt står bredvid enskilda elever
medan de övar på varandra, för att undvika att man lägger sig till med fel redan från början och för
att underlätta för frågeställningar som uppkommer vid specifika moment.
Jättebra och relevant kurs + handledning.
Jättebra, men jag hade gärna haft ännu fler praktiska övningstillfällen
Hade dock velat ha flera status på avdelningen
Generellt mycket bra. Jag tycker statusföreläsningarna kunde ha tagit upp mer om vad olika
patologiska fynd betyder och hur man gör för att utesluta vissa sjukdomar, hur man tänker
differentialdiagnostiskt osv.
Martin och Pär är engagerade och duktiga och noggranna.Riktigt bra och det känns tryggt inför det
kliniska körkortet.
Patientmöten på avdelning
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
10
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
1
0
0
0
0
3
6
8
6
7
0
3,2%
0%
0%
0%
0%
9,7%
19,4%
25,8%
19,4%
22,6%
0%
Borde ha varit fler. Vet att tex huddinge hade betydligt glera.
En handledare hade missat att det skulle komma en student den dagen. En annan skulle iväg på
möte vilket gjorde att man fick lite tid på sig och att själva handledningen blev minimal
Blandad handledarkvalitet. Vore kul med uppföljning på patienterna.
Helt oförberedda handledare. Fick göra en av tre utan handledare. Kan dessutom tycka att det vore
bättre med några fler tillfällen. Kanske 5. På t.ex. DS har de betydligt fler tillfällen...
Bra feedback från handledare, tidvis svårt att få tag på patienter som varit lämpliga att undersöka.
Jättebra med klinisk erfarenhet
Ibland stressade handledare. Bra om det funnits tid för fler än 3 patientmöten. Peter på kardiologen
var väldigt duktig och pedagogisk vid handledning under status.
Mycket ojämn kvalité på bemötande/handledning + hade behövt vara fler. minst 5 st. Jag tror det
hade underlättat för oss studenter om ni hade sagt till handledarna att det ska göras ett
helkroppsstatus vid besöket.
Jättekul, med bra återkoppling både från handledande läkare och på inlämningsuppgifterna.
Sätter en sjua då jag vid två av tillfällena fick mycket bra hjälp och genomgång tillsammans med en
läkare. Tredje gången visste de inte att jag skulle komma dit och frågade flera gånger hur många
veckor det var jag skulle vara där nu igen. Valet av patient blev lite konstigt också och jag fick inte
göra mer än lyssna på hjärtat. Kändes lite tråkigt, men de andra två tillfällena var kanon och väldigt
lärorika.
Antal svar på frågan:
Undervisning i klinisk kemi
31
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
1
0
0
1
6
4
8
11
0
0%
0%
3,2%
0%
0%
3,2%
19,4%
12,9%
25,8%
35,5%
0%
Antal svar på frågan:
8
Generellt ok föreläsare, hormonella delen var svag.
Doris är grym! Tydligt strukturerat, man får information redan från början vad man förväntas kunna
vid avslutad föreläsning/seminarium. Hon ger intryck av att verkligen VILJA att vi ska lära oss det
hon undervisar i vilket ger utrymme för oss att fråga, och fråga om till dess att vi förstår!
Jättebra seminarium, vissa föreläsningar har varit mindre bra och lite svåra att förstå
Materialet från pärmen borde finnas tillgängligt även på PingPong för att man ska kunna använda
sig av iPad/dator om det önskas. Lite för mycket labbar/seminarier. Bra med fall, men ibland lite väl
många per tillfälle. Fallgenomgången med den kvinnliga Kliniska kemisten (kommer ej ihåg namnet,
~35 år) var aningen forcerad och gav inte tid till diskussion/reflektion i samband med
fallgenomgången. Borde ges mer tid, alt. färre fall.
bra!
Bra undervisningsform med seminarier om varje avsnitt. Kul moment!
Kemin är den delen av kursen som sitter bäst!
Mycket bra. Doris är ju så underbar och stämningen är på topp. Bra med många fall att gå igenom
och specialister som berättar och ställer bra frågor och får oss att fundera.
Undervisningen i klinisk fysiologi
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
13
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
0
0
2
4
8
8
5
4
0
0%
0%
0%
0%
6,5%
12,9%
25,8%
25,8%
16,1%
12,9%
0%
Började jättebra med bra ekg seminarier, blev sämre ju längre kursen gick. Kändes oengagerat, la
inte upp föreläsningar i pingpong som utlovats, thoraxdagen i aulan var det mest oinspirerande jag
hittills varit med om på läkarutbildningen...
Det var väldigt synd att inte Martin höll i alla föreläsningar och seminarier
EKG bra. Resten föll liksom bort. Fanns ingen riktig informationskälla att gå tillbaka till.
Bra föreläsningar bortsett från mannen som hade sista EKG-delen om ischemi. Han var
KATASTROFALT dålig och borde faktiskt fokusera på något annat än undervisning. Vet inte hur
många som orkar kommentera det i sin utvärdering - men jag vågar hävda att jag talar för alla.
EKG-förläsningarna borde ses över. Trist, att grunden till något som vi verkligen ska kunna, hastas
igenom med förklaringar som: "grabbarna blir trötta och orkar inte springa lika fort" vid förklaring av
AV block 2 eller "har ni inte gått natur - en linjal har ni väl sett förut?" vid en förtydligande fråga som
en av kursarna ställde. Barnsliga och lätt raljerande svar på frågor från studenter som aldrig tidigare
bedömt EKG:n skapar inte en miljö där studenterna vågar fråga om de känner sig osäkra. Den
första EKG-föreläsningen hade bra innehåll, men hade kunna strukturerats bättre. Förslag på
föreläsnings/seminarium-upplägg: 1 Gå igenom olika typer av EKG (visa bilder, peka på tydliga
tecken och ev. fallgropar, ta om möjligt bakgrunden till varför kurvan ser ut som den gör, tryck på
vikten av att vara SYSTEMATISK i bedömningen, ge utrymme för frågor). 2 Sem.uppf: EKG:n av
typen som förelästs om, tolkas av studenterna, 2-3 studenter per EKG - inte fler - återkoppla till
föreläsningarna.
Bra överlag. Dock skulle jag vilja ha haft spirometriföreläsning på Pingpong så att man kunnat läsa
på. Gärna också material om Duplex på hjärtat. Vi gjorde en lab men det var svårt att få med sig allt
därifrån
Jag tycker att de första tillfällena, som leddes av Martin, var fantastiskt bra och givande. Men sedan
föll kvaliteten lite, i slutet av kursen, när andra personer hade labbarna/seminarierna.
Bra, förutom sista föreläsningen och seminariet. Kan inte Martin och Mikaela bara få hålla i allt?
EKG-duggan borde varit anonymiserad enl. KI's riktlinjer för skriftliga examinationer. Tydlig
rättningsmall borde finnas. Borde fått kommentarer på rätt och fel i duggan, för att underlätta studier
inför tentan. EKG III föreläsningen var inte bra, mest rörig.
Alla föreläsningar var 10/10 utom den sista EKG vilken var katastrofal. Den med
AMI/STEMI/NSTEMI
Föreläsningen om EKG-förändringar vid ischemisk hjärtsjukdom av dålig. Övrig undervisning bra,
men lite svårt att koncentrera sig under EKG-seminarierna när man är så många personer i ett och
samma rum som ska grupparbeta två och två.
Sista EKG föreläsningen var inte så givande, annars var allt bra
Gillade Martins EKG-seminarier. Det sista seminariet med den andra killen som jag inte vet vad han
hette var inget vidare.
Antal svar på frågan:
Undervisning i klinisk radiologi
31
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
1
0
0
1
6
6
7
6
4
0
0%
3,2%
0%
0%
3,2%
19,4%
19,4%
22,6%
19,4%
12,9%
0%
Antal svar på frågan:
8
Undervisningen var riktigt bra och varierande. Speciellt roligt att få sitta själv i mindre grupp och titta
på bilder och lösa olika patientfall. Dock väldigt svårt att hålla sig vaken i undervisningsrummet.
Kul att själva få använda programmen.
Bra undervisning, trevliga seminarier. Saknar dock möjlighet till självstudier vilket skulle vara
önskvärt.
För långa pass, kortare och fler hade varit önskvärt.
Bra. Skulle dock vilja ha haft en sammanställning på vanliga radiologiska fynd vid vanliga
sjukdomar såsom hjärtsvikt och pneumoni
Bra att vi inte bara tittar på bilder på projektor, utan även får sitta vid arbetsstationer och själv
bläddra och klicka runt. Bra med rundvandring och få se olika metoder.
Fallseminarierna var bra och givande. De första "seminarierna" som i stort sett var föreläsningar i
smågrupp tycker jag man borde förvarna om att det är bra att ta med anteckningsmaterial.
Rundvandringarna var intressanta men kanske inte så tidseffektiva.
bra och intresseväckande
Undervisning i klinisk mikrobiologi
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
15
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
1
0
2
1
7
4
4
10
2
0%
0%
3,2%
0%
6,5%
3,2%
22,6%
12,9%
12,9%
32,3%
6,5%
Jättebra
.
Ha allt på Huddinge vetja! Det var toppen där.
Hade gärna haft den tidigare, då man hade kunnat bygga på de kunskaper man hade färska från
kursen innan. Mycket info att stoppa in i slutet av en kurs. Mycket bra med ett häfte! Själva
undervisningen var dock mycket bra!
Bra blandning av seminarier och föreläsningar.
Volkan, MYCKET bra föreläsare. Bra labbar - dock informerades det inte om att det även hölls
föreläsningar på labbarna = hade inga möjligheter att anteckna. Anders Vahlne bör ni också byta.
Oförberedd och helt oinsatt i vår kunskapsnivå, opedagogisk undervisning dessutom.
Väldigt bra! Strukturerat och målanpassat. Däremot en miss att vi förväntades ta oss till KS på
lunchen en av dagarna. Häftet var OK, men mer förklarande löptext skulle vara önskvärt.
Bra kurs men borde kanske ledat tidigare så att man inte behövt vara så stressad när man läste
den
Väldigt bra moment, som var väldigt givande.
Jättebra när vi fått tolka bilder själva, men vissa föreläsningar har känts mycket som upprepning.
Volkan väldigt bra och konkret.
Dålig schema-läggning. Jag kommer inte komma ihåg vad jag lärde mig för livet. ligger precis innan
tentamen.
Jättebra föreläsningar, laborationer och seminarier. Önskar bara att man kunde lägga momentet på
fler dagar, nu blev det väldigt långa dagar och eftermiddagsföreläsningarna blev lidande.
labbarna var bra
Bra! Gillade upplägget med genomgång och att vi sedan fick titta på massor av bilder själva. Det
gjorde att något som från början kändes helt omöjlig och jag kände mig dum i huvudet, blev roligt
och intressant.
Undervisning i Immunologi och transfusionsmedicin
Antal svar på frågan:
31
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
1
0
0
5
6
6
4
5
4
0%
0%
3,2%
0%
0%
16,1%
19,4%
19,4%
12,9%
16,1%
12,9%
Antal svar på frågan:
7
Bra föreläsare.
Ok. Allergiföreläsaren var ett svagt kort.
Bra
Tyckte att denna del, som ändå innehöll väldigt mycket detaljkunskap, gicks igenom lite väl snabbt.
Det blev mest rörigt tyckte jag.
Svårt att hitta någon information om lärandemål och innehåll på den här delen av kursen om man
varit frånvarande på de momenten
Bra labb. För högt tempo på föreläsningarna, kände inte riktigt att jag hängde med.
Kort men bra :)
Antal svar på frågan:
Primärvård (PV)
31
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
1
3
0
3
2
0
3
4
5
10
0
3,2%
9,7%
0%
9,7%
6,5%
0%
9,7%
12,9%
16,1%
32,3%
0%
Antal svar på frågan:
5
Dålig placering tyvärr - handledare som egentligen inte vill ha med studenter att göra. Segeltorps
VC.
Engagerade och tillmötesgående handledare, ingen fråga är för liten och de tar sig tid att återkoppla
till frågor som man ställt tidigare.
Tranebergs VC är toppenbra!
Missnöjd med min vårdcentralsplacering
Hamnade denna termin på en helt fantastisk vårdcentral (Ektorps VC) med en väl förberedd,
engagerad och helt underbar handledare (Lena Bäckström). Vilket lyft efter tre terminer av "ehhh
skulle ni vara här i dag"-VC.
Professionell utveckling (PU)
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
10
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
5
0
1
3
7
4
3
4
2
2
0
16,1%
0%
3,2%
9,7%
22,6%
12,9%
9,7%
12,9%
6,5%
6,5%
0%
Ganska meningslöst moment i utbildningen tyvärr.
Ny handledare
Bra material denna gång (sorgarbete). Dock tycker jag att mentorssamtalen blir lite krystade
eftersom man inte har någon kontakt med mentorerna förutom just på mentorsdagarna. Det är även
varierande kvalitet på mentorerna.
Har inte känts så relevant till kursen vi läser just nu
Bra mentor, men ibland är uppgifterna under PU-dagarna varierat bra.
Placeringens fel kanske? har fått 100ggr mer PU av att prata med människor på sös än vad jag
någonsin fått av vanliga PU.
Mentorsdagarna känns ju alltid lite pajjiga
Workshopdagen känns inte jätterelevant med tanke på att man bara träffar mentorn en gång per
termin så att han inte har någon möjlighet att ge återkoppling.
Döden är ett viktigt tema så det är bra att det är återkommande.
Här har jag också haft tur. Engagerad handledare som gärna har med oss på ronder och tar sitt
uppdrag på allvar. (Peter Elbe)
Vetenskaplig utveckling
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
12
1 = Mycket dåligt 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
13
5
4
2
4
1
1
0
1
0
0
41,9%
16,1%
12,9%
6,5%
12,9%
3,2%
3,2%
0%
3,2%
0%
0%
Uppgift som vi fick i förhållande till tid var löjlig! Bemötandet under dagen var under all kritik.
Svårigheten att hitta dokument som skall användas i pingpong är obegriplig och oprofessionell. Det
jag har med mig från vetu dagarna hittills på läkarutbildningen är minimal. Lägg dagarna i samband
med att vi ska skriva vårt arbete. Som det är nu är det bara plågsamt för alla inblandade!
Gör om hela VetU. Som det är nu är det bara ett irritationsmoment.
En del av utbildningen som borde göras om helt. Som upplägget är nu skrämmer man bara bort
eleverna från ett eventuellt forskningsintresse med plågsamt ointressanta inlämningsuppgifter!
Kursen är ett skämt! De initiala etikföreläsningarna under första terminen med dansken satte ribban
(när vi efter 4h monoton etikföreläsning förväntades genomföra etiska diskussioner i helklass tystnaden var talande) därefter har ingen VetU kunna hämta in förlusten. Nu är det bara tid som
eleverna sitter av och svär över, det är svårt att få överblick och man kommer inte ihåg vad
föregående VetU handlade om. Istället borde man ha en samlad kurs.
Visserligen en matnyttig kurs, men jag skulle hellre vilja ha en intensivvecka VetU innan
examensarbetet. Som det är nu vill man bara få dagen överstökad och är inte motiverad att ta till
sig kunskapen.
Har inte alls känts relevant för oss just nu
Bra uppgift, men inte nog mkt genomgång och kunskap hos studenterna innan. Upplevdes som en
tråkig extrauppgift som inte hade ngn koppling till det vi läser just nu.
Vetenskaplig utveckling borde slås ihop som en intensiv kurs på 2 veckor innan terminsarbetet
termin 8. (jag tror jag har många som håller med mig här)
Vad var sytet med uppgiften? Det var inte ett inlärningstillfälle i alla fall. Katastrof
Jag är väldigt tveksam till det här momentet. Känns mest som ett sätt att terrorisera studenterna.
Om vetu ska vara relevant borde det ligga som en sammanhållen kurs i samband med
projektarbetet. Den första vetudagen var jättelång och vi skulle göra ett superrörigt grupparbete
som blev genomstressat och som skulle utmynna i en helt poänglös powerpointpresentation. Den
andra vetudagen var likaledes ett stort slöseri med tid, även om jag uppskattade att man kunde sitta
hemma och arbeta med den poänglösa uppgiften istället för att tvingas sitta kvar i den allmänna
röran i de där stora datasalarna. Allmänt kan sägas att det vi lärt oss på vetu är totalt ointressant
om man inte ska använda det i praktiken, vilket vi inte kommer behöva förrän T8 och då kommer vi
redan ha glömt bort det, och de fiktiva miniprojekten är bara tidsslöseri eftersom de är just fiktiva
och man dels inte tar dem på allvar, dels inte har tillräckligt med tid att läsa artiklarna ordentligt för
att lära sig något.
Onödigt tidskrävande uppgift som Avspeglar förmågan att göra det enkelt för sig snarare än om
budskapet har gått fram
Herregud säger jag bara. Kyrstat, överdrivet och det blir bara helt fel.
Fall diskussioner, PBL
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
12
1=mycket dåligt 10=mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
Kommentar
0
0
0
0
2
0
5
4
10
10
0
0%
0%
0%
0%
6,5%
0%
16,1%
12,9%
32,3%
32,3%
0%
Verkar vara det mest sös-specifika momentet och också ett av de allra mest lärorika, ha kvar detta!!
Väldigt lärorika!
Mycket bra.
Ganska bra. En sak som absolut skulle göra det mer intressant vore om ni inte avslöjade temat på
respektive fall. Nu blev det direkt fokus på t.ex. stroke och det äkta diffrentialdiagnstiska tänkadet
uteblev.
Visserligen tycker jag att det är överskattat att träna på att bli en bra gruppmedlem (det lär man sig
ändå när man börjar jobba kliniskt). Men fallen var utmärka och lärorika.
Väldigt bra moment, som jag tycker var väldigt givande.
Roligt! Lagom tidskrävande så att man hinner plugga det andra också.
Toppenbra med falldiskussioner!
Bra men mycket arbete och det ger ingen tid till individuella studier vid sidan om. Jag gillar
grupparbete men det borde ha varit färre, alternativt att hela kursen bara bestod av PBL.
Bra! KUL!
Bra redovisningar!
Mycket bra sätt att jobba. I alla fall om man har en bra och fungerande grupp som jag hade. Kul och
lärorikt!
Har ni bekantat er/övat på de webbaserade
patientfallen
(1) Ja
(2) Nej
Antal svar på frågan:
31
5 16,1%
26 83,9%
Antal svar på frågan:
Kommentar
6
Fick ingen feedback vad jag kan se men jag tycker ändå att jag fick ut något av det.
Men det borde jag gjort såklart, så behåll dem!
Glömde att de fanns.
Lite grann. Jag kommer göra det så fort jag får tid över.
Ej tagit mig tid.
Inte än :)
Hur uppfattade du kontakten med kursledningen (SÖS) på moment
2?
1=mycket dåligt 10=mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
0
0
0
0
0
2
3
3
4
19
0
0%
0%
0%
0%
0%
6,5%
9,7%
9,7%
12,9%
61,3%
0%
Antal svar på frågan:
31
Kommentar
Antal svar på frågan:
8
Mycket bra.
Inget att tillägga - 10.
Jag tycker att man kände sig väldigt väl mottagen på SöS och att samtliga verkligen brydde sig om
att man skulle lyckas bra på kursen.
Väldigt trevligt bemötande mot oss studenter.
Har inte haft så mkt kontakt.
Mycket öppen och likvärdig behandling av studenter och lärare.
Oftast bra! En sak jag tycker är lite konstig dock: Om det är frågor angående schemat så är det
troligen för att man inte har förstått schemat och inte för att man inte har kollat på det. Därför är det
inte till särskiljt stor hjälp att hänvisa till schemat som svar utan bättre att säga vart/när vi ska ha
momenten.
Har aldrig känt mig så välkommen och fri att ställa frågor på en kurs tidigare. Positiva, duktiga
lärare och läkare som fått mig på bra humör och som får mig att se fram emot resten av
utbildningen. Bra jobbat! Anette också alltid blixtsnabb att svara om det var något. Impad!
Detta var speciellt bra under moment
2
Antal svar på frågan:
17
Vänligheten
Tillgängligheten av lärare och deras entusiasm i undervisning. Små grupper vilket resulterade i bra
handledning.
Jag har varit supernöjd överlag verkligen!
Det otroligt varma och vänliga mottagandet som har genomsyrat hela kursen har värmt gott. Jag har
lärt mig så mycket!
Lärarnas bemötande
Väldigt engagerade och motiverande lärare/handledare som gjorde kursen intressant och rolig.
PBL-seminarier.
Engagerad kursledning. Spännande ämnen.
Martin Sundqvists lugna och strukturerade förklaringar på hur saker och ting hänger ihop samt det
faktum att han uppmuntrar eleverna att tänka själva med motfrågan Hur? och sen lyssna klart på
hela (det felaktiga) resonemanget innan han förklarar hur det egentligen hänger ihop. Grymt bra!
Vi fick lära oss konkreta läkarkunskaper. Kursen känns både rolig, inspirerande och lärorik. Lärarna
kunde namnet på alla vilket gjorde att man inte blev anonym
Jättebra att så stor del av undervisningen i de olika momenten sker av samma personer! Väldigt bra
återkoppling och mycket feedback under kursens gång.
Helheten och mycket falldiskussioner så att det känns som att man lär sig mycket under själva
lektionerna.
Falldiskussionerna, Status på avd., Demostrationerns i bilddiagnostik.
Status, anamnes och patientmöten.
PBL. Intressant kursinnehåll.
lärartät kurs
Är extra nöjd med min handledare Thomas som är engagerad och alltid ställer upp om man har
frågor och som ledde oss framåt smidigt och bra så att vi trodde att det var vi som var smarta på
PBL.
Detta var mindre bra under moment 2, och kan ändras
till kommande kurser
Antal svar på frågan:
14
kan inte komma på ngt, allt var toppen
Det var lite rörigt ute på avdelningarna, i framtiden bör läkarna som skall ha hand om studenter få
bättre information.
Tillgång till föreläsningshandouts på internet skulle vara bra.
Det skulle underlätta väldigt mycket om föreläsningar lades upp på pingpong dagen innan.
Kanske fler parientmöten?
Att det inte fanns möjlighet att förbereda sig för föreläsningar med PDF-filer på pingpong. Det känns
nästan som lite bakåtsträvande att det inte finns. Alla föreläsare borde ha som krav att lägga ut sin
föreläsning minst en vecka innan. Studenterna är mycket ambitiösa och lägger tid redan innan
föreläsningarna om det finns möjlighet -> bättre frågor och mer förståelse.
EKG föreläsaren som föreläste om infarkter - att flera av studenterna valde att gå därifrån i rasten är
nog så talande.
Placeringen av klinisk mikrobiologi till tidigare, gärna en/två extra inläsningsdagar innan tentan. Nu
blev det stressigt att hinna plugga.
Det är svårt att hitta information om lärandemål och kursinnehåll på kurswebben.
Tyckte att kemin hade ett rörigt upplägg. Även spirometrin, som är ganska krånglig att förstå.
Tydlig markering i schemat om vad som är obligatoriskt eller ej. Föreläsningshandouts på Pingpong.
Alla lär sig inte optimalt genom föreläsningar och därför bör alla studenter få samma möjligheter att
få tillgång
Radiologi borde ha varit i stora föreläsnings-salar. Själva seminarierna gav ingenting. OBS! SLIDES
TILL RADIOLOGI FÖRELÄSNINGAR MÅSTE LÄGGAS UPP PÅ PINGPONG! ANNARS SAKNAS
ÅTERKOPPLING OCH VETTIG MATERIAL att läsa in sig på. Stor besvikelse. (ALLA SLIDES
borde ALLTID finnas ute på pingpong ALLA FÖRELÄSNINGSKATEGORIER! Det är verkligen
uruselt. De flesta här antecknar rakt ner i datorn, rakt ovanpå pdf-filer och föreläsningsmaterial. En
avsaknad av detta och ibland för snabbt talande föreläsre nyttjar inte lärande processen.)
för på status på avdelningen. katastrofföreläsning i STEMI/NSTEMI på EKGn. katastrof VetU uppgift
Sista EKG-föreläsningen med seminarium är ungefär det jag är missnöjd med under den här
kursen.
Vilket är ditt samlade omdöme av moment 1 av DSM2
Antal svar på frågan:
31
1=mycket dåligt 10=mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
0
0
0
1
1
7
10
3
5
3
1
0%
0%
0%
3,2%
3,2%
22,6%
32,3%
9,7%
16,1%
9,7%
3,2%
Antal svar på frågan:
Kommentar
2
Inte alls bra obligatoriska seminarier med dåliga seminarieledare.
Helt okej, men kändes rätt splittrad,
Vilket är ditt samlade omdöme av moment 2 av DSM2
1=mycket dåligt 10= mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
0
0
0
0
0
1
2
6
10
12
0
0%
0%
0%
0%
0%
3,2%
6,5%
19,4%
32,3%
38,7%
0%
Antal svar på frågan:
31
Antal svar på frågan:
Kommentar
3
KKU,KK och KM/KIT drar upp hela omdömet, de andra momenten har saker att arbeta med.
Roligaste och trevligaste och mest lärorika kursen hittills.
Mycket bra!
Antal svar på frågan:
Kursen som helhet
31
1 = Mycket dålig 10 = Mycket bra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vet ej
0
0
0
0
0
1
3
10
9
7
1
0%
0%
0%
0%
0%
3,2%
9,7%
32,3%
29,0%
22,6%
3,2%
Kommentar
Bästa kursen än så länge!
Ej närvarat på moment 1.
Känns inte som om moment 1 och 2 är en kurs som helhet direkt.
Antal svar på frågan:
4
Vad har fungerat särskilt bra och främjat din
inlärning i klinisk Kemi?
Antal svar på frågan:
13
Seminarier och Doris! Mycket bra dugga som även det blev ett inlärningstillfälle!
Fallen
Pärmen var till stor hjälp. Den muntliga duggan var riktigt rolig och lärorik och skulle vara roligt att ha
seminarier/lektioner på samma sätt som duggan var upplagd. Det var roligt att själv få tänka ut vilka
prover man skulle vilja ta, istället för att bara få dem i en lista på papper.
Seminarierna med falldiskussioner med specialister i ämnet.
Doris :)
Doris och hennes engagemang och omsorg om oss studenter, materialet/pärmen/plastkortet.
Duggan
Seminariumen med fall har fungerat jättebra
Fallen är bra.
Falldiskussionerna.
Seminarier och föreläsning i proteiner OCH DUGGAN!
Bra labbar med bra genomgångar.
Positiva och glada lärare (speciellt Doris) som vill att man ska lära sig.
Fall med efterföljande diskussioner med specialist.
Vad har du upplevt som svårighet i klinisk kemi? Har
du förslag till åtgärd?
Antal svar på frågan:
10
Gära att föreläsningar och material läggs upp på pingpong
Lite väl långa pass ibland
Generellt klurigt och mycket att hålla reda på
Veta hur mycket av teorin bakom proven som ska kunnas.
Det är mycket som ska läras under begränsad tid. Tror dock inte att det går att förbättra speciellt
mycket förutom att trycka extra mycket på att man bör läsa igenom materialet i pärmen innan man
kommer till Klin.Kem. och har patientfallen
Lite oklart vilka prover som bör vara förstahandsval vid olika frågeställningar, vilket verkar komma
upp en del i gamla tentor
Rörigt och svårt att få en översikt.
Riktade tabeller för riktlinjer för vilka prover som ska tas vid ex. misstanke om Järnbrist, eller
"misstanke om hjärtinfarkt". Idag står det lite slarvigt i pärmen utspritt inte i en sammanställd form.
Att man ofta är rätt trött klockan 16:30 på eftermiddagen.
Märkte efteråt att det hade varit bra att ha svar på fallen att titta på efteråt. Jag hade inte hunnit
skriva bra svar på allting och kände mig lite osäker på vissa av fallen. Så skriftliga fallbeskrivningar
med lösningar (som vi fick på koagulationsseminariet) vore kanon!
Har du allmänna förbättringsförslag på kemipärmen? Vilket kapitel i
kemipärmen skulle du vilja ha förbättrad och på vilket sätt?
Antal svar på frågan:
10
Nej
I allmänhet mycket bra. Kanske skulle pärmen gynnas av en gemensam struktur kapitlen
emellan.
Jag tror att lösbladen och föreläsningsslides borde finnas i pärmen. Tror också att någon extern
borde läsa igenom och granska dokumenten lite för ytterligare pedagogik och
kvalitetsgranskning.
Tyckte den var bra
Kapitlet om endokrinologi är ganska kortfattat och ger inte så mycket stöd kring testerna, skulle
gärna få utökas
Pärmen är bra uppdelad. Lite rörig text i flera av kapitlena.
Att materialet ska finnas tillgängligt på PingPong och inte bara i pärmen.
Bättre sammanställning av vilka prover som ska tas vid vilka diagnostiska misstankar. Ex Tabell
över "prover som ska tas vid anemiutredning". "prover som ska tas vid misstanke om lymfom",- i
tabellform.
lite stökigt/virrigt runt F-Hb
Är i stort sett nöjd med den.
Om du redan läst klin.kemi repetitioinfrågor- och svar, en kort
kommentar till dessa och ett förbättringsförslag.
Har läst ett par kapitel, tyckte det var bra också
Gillar dem! Mycket bra att ha! Tack!
Antal svar på frågan:
2