Valberedningens förslag till årsmötet

Comments

Transcription

Valberedningens förslag till årsmötet
Valberedningens
förslag till årsmötet
Sektion Väst
2016-02-05
Ordinarie ledamot i styrelsen (2 år):
Cattie Bergfalk
Micke Lingåker
Cenneth Malmström
Övriga nominerade:
Lotta Joelsson
Henrik Nielsen
Marie Klangebo
Preben Sörensen
Suppleanter till styrelsen ( 1 år)
Benita Rosberg
Lotta Joelsson
Henrik Nielsen
Carin Wedin
Övriga nominerade:
Cattie Bergfalk
Micke Lingåker
Cenneth Malmström
Peter Lundin
Marie Klangebo
Preben Sörensen
Nasir Sekandari
Ordinarie ledamöter till Representantskapet (1 år)
Benita Rosberg
Gittan Sommarhed
Faya Lahdou
Henrik Nielsen
Elizabeth Paller
Lotta Joelsson
Marie Klangebo
Cattie Bergfalk
Annika Bergkvist
Nasir Sekandari
Emelie Brodin
Övriga Nominerade:
Margit Hammarström
Maria Wretblad
Petra Bergström
Preben Sörensen
Lissette Luan Leiva
Suppleanter till Representantskapet (1 år)
Margit Hammarström
Preben Sörensen
Petra Bergström
Maria Wretblad
Astra Shakir
Lissette Luan Leiva
Övriga nominerade:
Benita Rosberg
Gittan Sommarhed
Faya Lahdou
Henrik Nielsen
Elizabeth Paller
Lotta Joelsson
Marie Klangebo
Cattie Bergfalk
Annika Bergkvist
Nasir Sekandari
Emelie Brodin
Nominerade till fanbärare:
Birgit Dankic
Johan Hjalmar
Ann Ingelbratt
Abdulwahab Osman Mohammed
Nasir Sekenadari
Patrik Widén

Similar documents