Ostotarjouskirje

Comments

Transcription

Ostotarjouskirje
Elisa Oyj:n ostotarjous Anvia
Oyj:n osakkeista 8.2.-8.3.2016
Arvoisa Anvian osakkeenomistaja,
Anvia Oyj:n suurimpana omistajana Elisa Oyj tekee kaikille osakkeenomistajille ostotarjouksen Anvian
osakkeista. Elisan tavoitteena on lisätä merkittävästi omistustaan Anviassa. Anvian suurimmat pohjalaiset
osakkeenomistajat ovat jo myyneet omistuksensa Elisalle 2014-2015. Kasvavan omistuksen ansiosta voidaan
paremmin yhdistää Anvian paikallinen osaaminen ja Elisan voimavarat tuottamaan entistä parempia ja
monipuolisempia palveluja koko Anvian toimialueen asiakaskunnalle.
Elisa on julkistanut oman vuoden 2015 tilinpäätöksensä ja yhtiön taloudellinen tulos oli jälleen yhtiön
historian paras. Anvian viime vuosien tuloskehitys on ollut huolestuttavaa tulevaisuuden palvelukehityksen ja
osingonmaksun kannalta (vuoden 2015 tulos raportoidaan kevään aikana). Myös viime aikoina paikallisissa lehtiilmoituksissa tarjottu hinta Anvian osakkeesta on laskenut.
Olemme saaneet paljon yhteydenottoja osakkeenomistajilta, jotka haluaisivat vielä myydä osakkeensa Elisalle
aikaisemmin tarjotulla hinnalla. Elisa onkin päättänyt tarjota saman aiemman 2 000 euron hinnan vielä 8.3.2016
asti.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi huhtikuussa 2015 yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen
määräysvallan Anviassa. Tässä kirjeessä kerromme ostotarjouksesta sekä Elisan toiminnasta Pohjanmaalla.
Tietoa ostotarjouksesta
•
Elisa tarjoutuu ostamaan kaikki Anvian osakkeet lukuun ottamatta Anvia Oyj:n tai sen
konserniyhtiöiden osakkeita.
•
Tarjoushinta on 2 000 euroa osakkeelta. Ostotarjouksen tarjousaika alkaa
8.2.2016 klo 9:30 ja päättyy 8.3.2016 klo 16:00.
•
Ostotarjouksen järjestää Nordea Pankki Suomi Oyj.
•
Tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen hyväksymislomakkeen ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi.
Jos et saa omalta tilinhoitajaltasi menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, voit hyväksyä
ostotarjouksen Nordean konttorissa. Voit myös tehdä kaupat suoraan Elisan Seinäjoen tai Vaasan
myymälässä, jolloin tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen, pankkitilinumerosi ja arvo-osuustilisi
numeron sekä tarvittaessa valtakirjan tai omistusoikeuden osoittavat asiakirjat.
•
Tarjoushinta maksetaan jokaiselle ostotarjouksen hyväksyneelle osakkeenomistajalle 12
pankkipäivän kuluessa hyväksymisen vastaanottamisesta osakkeenomistajan ilmoittamalle arvoosuustilin hoitotilille.
•
Osakekaupasta ei peritä kuluja ja Elisa maksaa varainsiirtoveron.
•
Lisätietoja osoitteessa www.elisa.fi/anvia tai www.nordea.fi/osakkeet sekä
Elisan sähköpostiosoitteessa [email protected] tai palvelunumeroissa
010 2178 207 (suomeksi) ja 010 2178 208 (ruotsiksi) (8,8 snt/min).
Tietoa Anvian osakkeesta
Anvian osake on arvo-osuusjärjestelmässä oleva listaamaton osake. Anvian osakkeella on ollut mahdollista käydä
kauppaa mm. yksityisten ostajien kanssa ja eri sijoituspalveluyhtiöiden tarjoamilla kauppapaikoilla. Viimeisten
kahden kuukauden aikana paikallisissa lehdissä julkaistujen ostotarjousten mukaan osakkeesta tarjottu hinta on
ollut 1800 - 1 850 euroa. Myös Anvian raportoitu liikevoitto on laskenut viime vuosina.
Elisa Anvian omistajana – parempia palveluita asiakkaille
Elisan panostukset Pohjanmaalle ovat merkittävät. Elisa Anvian omistajana tarkoittaa laajempaa
palveluvalikoimaa sekä markkinajohtajan investointivoimaa mobiiliin ja kiinteään verkkoon. Omistajuus ei
heikennä Anvian asiakkaiden nykyisiä lankapuhelin- tai kiinteän laajakaistan palveluita, eikä ruotsinkielisten
tv-kanavien tarjontaa.
Myös muut alueelliset vaikutukset ovat merkittävät. Alueen yhteisöverot kasvavat ja uusia työpaikkoja syntyy.
Anvian henkilöstöllä on vankka ICT-osaaminen ja Elisa tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia. Palkkaamme
jo kuluvan kevään aikana kymmeniä uusia työntekijöitä, teemme oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä Seinäjoen
ja Kokkolan ammattikorkeakoulujen kanssa ja olemme mukana tapahtumissa sekä mm. Elisa Stadionin
pääyhteistyökumppani.
Olemme vahvasti sitoutuneet Pohjanmaalle ja alueen tietoliikennepalveluiden kehittämiseen. Toivomme, että
hyväksytte ostotarjouksen.
Lisätietoja ostotarjouksesta ja Elisan toiminnasta Pohjanmaalla saatte osoitteesta www.elisa.fi/anvia sekä
ostotarjouspalvelustamme [email protected] tai 010 2178 207 (suomeksi) 010 2178 208 (ruotsiksi).
Yhteistyöterveisin
Elisa Oyj
Veli-Matti Mattila
Toimitusjohtaja
LIITTEET
1.
2.
Ostotarjouksen ehdot
Kysymyksiä ja vastauksia
Vastuuvapauslause: Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti
missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun
lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle
rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää, jota ei ole tässä kirjeessä nimenomaisesti huomioitu. Tätä kirjettä ja siihen
liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai
sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla
mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei
nimenomaisesti tehdä Australiassa, Kiinassa, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa,
Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa eikä Yhdysvalloissa.
Tietolähde: Euroclear Finland Oy – PL 1110, 00101 Helsinki
Ostajana voi olla Elisa Oyj tai sen 100 %:sesti omistamat tytäryhtiöt.
LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT
Osakkeen ostotarjoushinta
2 000 euroa osakkeelta (hintaa voidaan oikaista alla kuvatulla
tavalla).
Ostotarjoushinnan oikaiseminen osingon- ja/tai muuhun
varojen jakoon liittyen
Mikäli Anvia ennen ostotarjouksen päättymistä jakaa osinkoa
ja/tai muita varoja, johon ostotarjouksen hyväksyneellä
osakkeenomistajalla on oikeus, tarjoushintaa alennetaan
vastaavasti.
Ostotarjousaika
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 8.2.2016 klo 9:30 ja päättyy
8.3.2016 klo 16:00.
Ostotarjousajan jatkaminen
Tarjouksentekijä voi milloin tahansa jatkaa tarjousaikaa.
Tarjouksentekijä ilmoittaa tarjousajan mahdollisesta
jatkamisesta erikseen.
Elisan oikeus keskeyttää ostotarjous
Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää ostotarjous tai
mahdollisesti jatkettu ostotarjous milloin tahansa painavasta
syystä. Tarjouksentekijä kuitenkin toteuttaa kaikki ennen
mahdollista keskeytystä vastaanotetut hyväksynnät.
Ostotarjouksen hyväksyminen
Tilinhoitajat lähettävät ostotarjousta koskevan ilmoituksen sekä
siihen liittyvät ohjeet kaikille niille tarjousajan alkamispäivänä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Anvian osakasluetteloon
merkityille osakkeenomistajille, jotka ovat heidän asiakkaitaan.
Sellaiset Anvian osakkeenomistajat, jotka eivät saa
tilinhoitajaltaan menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta,
voivat hyväksyä ostotarjouksen Nordean konttoreissa.
Ostotarjous on hyväksyttävä erikseen kunkin arvo-osuustilin
osalta.
Kauppojen toteutus ja ostotarjoushinnan maksaminen
Tarjottujen osakkeiden kaupat pyritään toteuttamaan
viimeistään kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa
hyväksymisen vastaanottamisesta. Tarjoushinta maksetaan
jokaiselle ostotarjouksen pätevästi hyväksyneelle Anvian
osakkeenomistajalle arviolta kahden (2) pankkipäivän kuluessa
kauppojen toteuttamisesta kyseisen osakkeenomistajan
ilmoittamalle arvo-osuustilin hoitotilille. Kun omistaja myy
osakkeensa, hänen tulee vaihtaa puhelinliittymätyyppinsä
Anvian asiakaspalvelussa.
Peruutusoikeus
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi
peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa peruuttamisoikeus
on olemassa, ostotarjouksen hyväksymisen peruutus annetaan
kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva
ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin.
Valtakirjan luovuttaminen Elisalle
Mikäli et halua hyväksyä ostotarjoustamme, voit antaa Elisalle
valtakirjan ja Elisa edustaa sinua Anvian yhtiökokouksessa
asiamiehenä. Elisa ei veloita asiamiehenä edustamisesta sinulta
mitään kuluja tai asiamiespalkkiota. Valtakirjan saat Elisan
myymälöistä tai osoitteesta www.elisa.fi/anvia. Allekirjoitetun
valtakirjan voit palauttaa myymälöihin tai lähettää osoitteeseen
Elisa Oyj/valtakirjat, PL 1, 00061 ELISA.
LIITE 2 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Miten ja milloin voin hyväksyä ostotarjouksen?
Tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi lähettää sinulle ohjeet
ostotarjouksen hyväksymiseksi, mikäli tästä on sovittu sinun ja
tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi välisessä sopimuksessa.
Hyväksymisen antamiseen tulee varata riittävästi aikaa ja
sen toimittamisessa on noudatettava oman tilinhoitajasi tai
omaisuudenhoitajasi antamia ohjeita. Kaikki hyväksymiset
tulee toimittaa niin, että ne vastaanotetaan tarjousajan
kuluessa, ottaen kuitenkin huomioon asianomaisen tilinhoitajan
antamat ohjeet.
Sellaiset Anvian osakkeenomistajat, jotka eivät saa
tilinhoitajaltaan menettelyohjeita (esimerkiksi Euroclear
Finland), voivat hyväksyä ostotarjouksen Nordean
konttoreissa.
Kuka voi myydä osakkeen?
Osakkeen voi myydä ainoastaan osakkeenomistaja, joka on
merkitty Anvian osakasluetteloon ja jonka osakkeet on kirjattu
osakkeenomistajan arvo-osuustilille.
Osake on yhteisomistuksessa. Kuinka toimitaan?
Jos yksittäinen osake on useamman kuin yhden omistajan tai
kuolinpesän nimissä, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa
hyväksymislomake tai antaa allekirjoittajalle valtakirja, joka
tulee liittää hyväksymislomakkeeseen.
Osake on yrityksen tai yhteisön omistuksessa. Kuinka
toimitaan?
Jos osake on yrityksen tai yhteisön omistuksessa,
toimeksiantoon on liitettävä ote yhtiön tai yhteisön
päätöksestä.
Olen antanut valtakirjan osakkeestani. Voinko myydä
osakkeeni?
Kyllä, voit myydä osakkeen. Sinun ei tarvitse erikseen
peruuttaa antamaasi valtakirjaa.
Osakkeet on pantattu. Kuinka toimitaan?
Pantattujen tai muuten rajoitettujen osakkeiden osalta
ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan tai
oikeudenhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen
on osakkeenomistajan vastuulla. Pantin- tai oikeudenhaltijan
suostumus tulee toimittaa kirjallisena tilinhoitajalle.
Voinko myydä vain osan omistamistani osakkeista?
Et. Voit hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja
kaikkien ostotarjouksen toteuttamisen ajankohtana samalla
arvo-osuustilillä olevien osakkeiden osalta.
Milloin ja miten tarjottujen osakkeiden ostotarjoushinta
maksetaan?
Kauppahinta maksetaan myyjän pankkitilille noin 12
pankkipäivän kuluessa ostotarjouksen hyväksymisen
vastaanottamisesta. Omistusoikeus osakkeeseen siirtyy
ostajalle ostotarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen
yhteydessä.
Veloitetaanko ostotarjouksen yhteydessä mitään
palkkioita tai muita maksuja?
Sinulta ei veloiteta mitään palkkiota tai maksuja ostotarjouksen
edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, tarjottujen osakkeiden
kaupoista tai ostotarjoushinnan maksamisesta.
Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat kuitenkin
veloittaa esimerkiksi mahdollisten vakuuksien vapauttamisesta
tai muista osakkeen kauppaan suoraan liittymättömistä
toimenpiteistä palveluhinnastonsa mukaisen maksun.
Millaisia veroseuraamuksia myynnistä tulee?
Elisa ostajana maksaa varainsiirtoveron. Muusta verotuksesta
ohjeita saa osoitteesta www.vero.fi
Onko tarjouksentekijällä oikeus keskeyttää ostotarjous?
Tarjouksentekijällä on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti
oikeus keskeyttää ostotarjous.
Minun osakkeeni eivät ole arvo-osuustilillä.
Kuinka toimin?
Anvian osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Vaihtamalla osakkeesi
arvo-osuudeksi voit osallistua ostotarjoukseen. Toimi
seuraavien ohjeiden mukaan:
•
Tarkista, onko nimesi merkitty Anvian osakekirjan
etusivulle osakkeenomistajaksi tai onko osakekirjan
kääntöpuolella siirto nimellesi ja onko Anvia Oyj
rekisteröinyt siirron
- Mikäli näin ei ole, hanki omistusoikeuden osoittavat
asiakirjat, esim. kauppakirja, perukirja tai lahjakirja
•
Jos sinulla ei ole arvo-osuustiliä, avaa sellainen omassa
pankissasi tai Euroclear Finland Oy:ssä
– Arvo-osuustilin omistajan tulee olla sama kuin
osakkeen omistajan
•
Vie Nordean konttoriin osakekirjat ja
toimeksiantolomake
Ota mukaan:
– henkilötodistus
– arvo-osuustilin numero
– tarvittaessa valtakirja sekä tarvittavat
omistusoikeuden osoittavat asiakirjat
Mitä tapahtuu Anvian puhelinliittymälle?
Puhelinnumero ei muutu. Jos omistaja myy osakkeensa,
hänen tulee vaihtaa puhelinliittymätyyppinsä Anvian
asiakaspalvelussa.

Similar documents