prezentacija MZ - Ministrstvo za zdravje

Comments

Transcription

prezentacija MZ - Ministrstvo za zdravje
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
PREHRANSKA DOPOLNILA IN
NUTRIVIGILANCA
Dr. Marjeta Recek, Mojca Triler
Direktorat za javno zdravje
Sektor za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje
Novinarska konferenca, NIJZ
9. FEBRUAR 2016
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
RESOLUCIJA MZ 2015-2025
• Resolucija o nacionalnem programu o
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015-2025 (potrdil Državni zbor 15.7.2015)
strateški okvir za številne ukrepe in
aktivnosti za:
Celovito zagotavljati varnost hrane
Izboljšanje prehranskih navad prebivalcev
Njihovo osveščanje in informiranje tudi na
področju varnih živil
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
PREHRANSKA DOPOLNILA
-so živila namenjena dopolnjevanju običajne
prehrane
-so zgoščeni viri hranil in drugih snovi s hranilnim
in fiziološkim učinkom
-izpolnjevanje zahtev glede VARNOSTI živil
↓
• SLEDLJIVOST od vil do vilic
• ODGOVORNOST izpolnjevanja zahtev živilske
zakonodaje je na strani nosilca živilske dejavnosti
↓
EU zakonodaja
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
PREHRANSKA DOPOLNILA
EU ZAKONODAJA → Pravilnik o prehranskih dopolnilih →
povzema evropsko Direktivo
UREJA:- označevanje, obvezna opozorila
- podrobna merila za sestavo: vitamini in minerali
Za druge sestavine: rastline, mikroorganizmi, maščobne
kisline, aminokisline, prehranske vlaknine… NI
HARMONIZACIJE MED DRŽAVAMI EU → RAZLIČNA
MERILA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
URADNI NADZOR (prehranska dopolnila)
Zdravstveni inšpektorat RS
PREVERJANJE PREHRANSKIH DOPOLNIL:
SESTAVA, OZNAČEVANJE IN PREDSTAVLJANJE →
Pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju se prehranskim
dopolnilom ne sme pripisovati lastnosti preprečevanja,
zdravljenja ali ozdravljenja bolezni pri ljudeh
INŠPEKCIJSKI PREGLEDI
SKLADNOST IN VARNOST→ ANALIZA VZORCEV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Rezultati uradnega nadzora prehranskih
dopolnil v letu 2015:
Število opravljenih inšpekcijskih pregledov: 330
Ugotovljene neskladnosti (v % od vseh obravnav):
- sestava 3,5%
- označevanje 23%
- predstavljanje 17%
Število odvzetih vzorcev: 79
- ocenjeno, da niso varni: 3
- neskladnih vzorcev: 15
•
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Uradni nadzor-REZULTATI 2015
ugotovljene neskladnosti (v % od vseh obravnav)
ugotovljene
neskladnosti
3,5%
sestava
ugotovljene
neskladnosti
23,0%
označevanje
skladno
77,0%
skladno
96,5%
ugotovljene
neskladnosti
16,8%
predstavljanje
skladno
83,2%
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Uradni nadzor-REZULTATI 2015
število odvzetih vzorcev: 79
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
SISTEM NUTRIVIGILANCE
• Priložnost za učinkovito mreženje na področju
problematike prehranskih dopolnil:
Javna agencija
za zdravila in
medicinske
pripomočke
Zdravstveni
inšpektorat RS
Center za
zastrupitve
UKC
Ljubljana
Ministrstvo
za zdravje
• Podlaga za usmerjanje ukrepov
Nacionalni
inštitut za
javno
zdravje
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Similar documents