Program til nedlasting Landskonferansen BHT 2016

Comments

Transcription

Program til nedlasting Landskonferansen BHT 2016
Velkommen til
landskonferansen!
Framtidens bedriftshelsetjeneste
kunnskapsbasert, robust og innovativ
STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) inviterer i samarbeid med
Universitetet i Bergen til landskonferanse for bedriftshelsetjenestene
26. - 28. september 2016 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Kunnskapsbaserte tjenester
Bedriftshelsetjenesten må levere kunnskapsbaserte tjenester i aktiv dialog med virksomhetene. Landskonferansen 2016 vil presentere forskning og kunnskap som er viktig
og relevant for bedriftshelsetjenester - og virksomhetene.
Evaluering av bedriftshelsetjenesten
SINTEF Samfunn gjennomfører en evaluering av bedriftshelsetjenestene og vil presentere resultatet på konferansen - og legge opp til en dialog om hva dette innebærer
og veien videre.
Robuste og innovative bedriftshelsetjenester
Konferansen ønsker å sette fokus på bedriftshelsetjenestene som virksomheter. Vi tror
at også bedriftshelsetjenestene må utvikle seg som organisasjon for å kunne levere
framover. Derfor vil konferansen sette fokus på innovasjon og hvordan en best kan utvikle nytenkende og kreative virksomheter bygget på kunnskap.
Minikurs
På konferansen legger vi opp til minikurs hvor det er mulig å få en rask og kunnskapsbasert gjennomgang av aktuelle områder.
Da ser vi deg på Lillestrøm !
Gå til konferansesiden på stami.no og meld deg på.
Kontaktpersoner
Odd Bjørnstad - [email protected]
Ragna Ugedal - [email protected]
Programoversikt på baksiden
En fagkonferanse skal gi faglig og sosialt utbytte. Her ser du program-
met med foredrag og forelesere som vi vet du vil ha utbytte av.
Det sosiale får du i plenum rundt konferansebordene og på
mandag kveld med minikonsert og tapas og på
tirsdag kveld med underholdning og festmiddag.
Mandag 26. september - kl 10.00 til 15.40
Ti gode grunner til at BHT bør være kunnskapsbasert!
Pål Molander, direktør STAMI
Hvorfor er BHT viktig for Arbeidstilsynet?
Ingrid Finboe Svendsen, direktør Arbeidstilsynet
Hvordan kan BHT bli robuste og innovative virksomheter?
Yvonne Fosser, direktør Innovasjon Norge
Utfordringer i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø
Tom Sterud, forsker NOA/STAMI
Prosessevaluering av forebyggende og helsefremmende intervensjoner
Linn Slettum Bjerke, Østlyng & Bjerke
Hvordan påvirker arbeidstid helse, sikkerhet og funksjon?
Jenny Anne Sigstad Lie, forsker STAMI
Evaluering av BHT
Roland Mandal, forskningssjef SINTEF
Hva må vi gjøre nå?
Lise-Mette Bekkengen, Glåmdal HMS-tjeneste
Tirsdag 27. september - kl 09.00 til 16.15
Forskning og kunnskapsutvikling for BHT
Irene Jensen, professor Karolinska Institutet
Kan arbeidsmiljøtiltak gir bedre økonomi i virksomhetene?
Malin Karlsson, forsker Karolinska Institutet
Hvorfor bør BHT ha fokus på frisører?
Ingvill Sandven, lege Oslo Universitetssykehus
Lykkelig på jobben?
Foreleser kunngjøres senere
Sesjon 1 Om trening, fysisk aktivitet og stillesittende på jobben
Andreas Holtermann, professor NFA København
Foreleser fra Helsedirektoratet
Sesjon 2 Om lov og forskrift - relevant for BHT
Helle Birgit Laier Johnsen, overlege STAMI
Sesjon 3 Frie foredrag fra BHT
Minikurs 1 Hvordan bruke spørreskjema?
Thomas Hoff, professor Universitetet i Bergen
Minikurs 2 Hvordan forebygge og håndtere konflikter?
Annette Selmer, advokat i Annette Selmer AS
Minikurs 3 Hvordan arbeide med psykososialt arbeidsmiljø?
Ståle Einarsen, professor Universitetet i Bergen
Karoline Hofslet Kopperud, førsteaman. HiOA
Onsdag 28. september - kl 0900 til 13.00
Hvordan utvikle en rådgivnings- og kunnskapsbedrift?
Vidar Fjeldsven, leder Frisk HMS
BHT i små virksomheter – hvordan bidra i deres arbeidsmiljøinnsats?
Peter Hasle, professor Ålborg universitet
BHT i små virksomheter - en framtidig utfordring
Bodil J. Landstad, professor Mittuniversitetet
Stig Vinberg, professor Mittuniversitetet
Kunnskapsbasert arbeidsmiljørådgivning
– en internasjonal gjennomgang
Peter Hasle, professor Aalborg universitet
Teknologi og framtidens arbeidsliv
Anette Mellbye,
administrerende direktør Aftenposten Mobil