ROMSDALSMUSEETS VENNER

Comments

Transcription

ROMSDALSMUSEETS VENNER
ROMSDALSMUSEETS
VENNER
er en frivillig organisasjon og har som oppgave:
Som medlem av venneforeninga får du hvert år tilsendt Romsdalsmuseets årbok, og skulle du ønske å kjøpe flere eksemplar, får
du medlems­rabatt. Medlemmer har dessuten gratis adgang til alle
Romsdals­museets avdelinger i åpningstidene. Krona og bygde­
samlingen, Fiskerimuseet, Konfeksjons­museet, Løvikremma på
Gossen, Nesset prestegard, Ergan kystfort i Bud og Steffågarden.
O
Det nye Biblioteket huser vår rikholdige samling av lokal-litteratur
og Romsdalsarkivet. Studieplasser for skoleelever, lokalhistorikere og
andre som vil søke i museets kunnskapsbaser.
Vi ønsker dere all velkommen - hele året – til nye opplevelser og tilbud.
Les mer:
www.romsdalsmuseetsvenner.blogspot.com
Barn (under 15 år) av medlemmer går gratis. Enkeltpersoner,
bedrifter, lag og foreninger kan være medlem av Romsdals­museets
Venner.
Velkommen!
Til ROMSDALSMUSEETS VENNER
Per Amdams veg 4, 6413 Molde
([email protected])
JA, jeg vil gjerne bli medlem i
ROMSDALSMUSEETS VENNER
Kontingent 2016:
Auditoriet med plass til 87 personer er et nytt møtested. Dette leies
ut til andre, på lik linje med Kafé Mali – til alt fra seminarer til konserter i små formater – og er godt teknisk utstyrt.
SEET.N
Hilsen Styret i Romsdalsmuseets Venner
Det tas forbehold om endringer i programmet. Alle arrangement
blir kunngjort i egne annonser.
I Kafé Mali vil du kunne få enkle lunsjretter, kaker og kaffe – og kafeen
er også møtested for små arrangmenter. Museumsbutikken selger
reiseminner og gaveartikler, delvis av lokale kunsthandverkere og
designere.
.ROMS
DALSM
U
Har du lyst til å være med i aktivt kulturarbeid og få kontakt med et
trivelig miljø? Meld deg inn ved å fylle ut slippen t.v. eller ta direkte kontakt med Romsdalsmuseets administrasjon, tlf. 71 20 24 60
eller [email protected]
Til alle arrangement i regi av venneforeninga og Romsdalsmuseet
får du som medlem redusert pris.
Krona er Romsdalsmuseets nye museumsbygg – med særpreget
trearkitektur ute som inne. "Romsdalshistorier" er den nye faste
utstillingen som forteller om romsdalingen og livsvilkårene i regionen vår gjennom ulike tider. Skiftende utstillinger vil årlig ha 5-6 nye
utstillinger.
WWW
Venneforeninga står for en viktig del av museets utadretta virksomhet. Vi trenger både idéer til tema og praktisk hjelp i forbindelse med arrangementene våre.
Foto: Romsdalsmuseets fotoarkiv
•­ Å støtte og stimulere Romsdalsmuseets utadretta virksomhet
•Arrangere foredrag, og andre aktiviteter for medlemmene og
lokalbefolkninga
•Arbeide for å øke interessa for museums- og kulturverntanken i
Romsdal.
Familiemedlem
(ektefelle, samboer og barn under 15 år)
kr. 400,-
Enkeltmedlem kr. 350,-
Organisasjon
kr. 400,-
Navn:....................................................................................................................................
.
å Holmarka
r i aksjon p
e
n
n
e
V
ts
usee
Romsdalsm
e, en del av
n
e
n
n
ve
e
Dyr
Adresse:..............................................................................................................................
Telefon:..............................................e-post:...................................................................
WWW
.ROMS
DALSM
U
SEET.N
O
ÅRSPROGRAM 2016
2016
FEBRUAR
B
akaromn-kurs på Nesset prestegard. Påmelding.
10. Utstilling; «Gunnar Haukebø – Maleri i utvalg 1932-1988»
(10.2-13.3)
16. Kulturkveld på Nesset prestegard; «Der ingen skulle tru... med
Oddgeir Bruaset» og Eidsvåg songlag, enkel servering kl. 19.00.
18. Årsmøte RMV, Auditoriet i Krona med omvisning i utstillingene, enkel servering, kl. 19.00.
24. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner, Kafé Mali.
Omvisning i utstillingene. Kl. 12.00.
MARS
5.
8.
TEMPORÆRE UTSTILLINGER
10.2 – 13.3 «Gunnar Haukebø – maleri i utvalg 1932-1988».
Utstillingen viser en stor bredde i kunstnerskapet og en rik
motivvariasjon fra en lang tidsperiode. Utstilling fra egen samling.
22.3 – 22.5 «Under 40 – ung norsk arkitektur». Utstillingen har fem
temaer, fra elleve arkitektkontorer; Romeksperimenter, Mellomrom, ­
Steds- og byrom, Rom som forandrer og Rom for gjenbruk. Rodeo
Arkitekter åpner utstillingen. Vandreutstilling Nasjonalmuseet.
9.
11.
15.
16.
18.
22.
Møremusikarane på Chateauet.
«Hvem er Kurt?» Oppmøte Kafé Kurt kl. 11.30, Helle
­Bendixen. En vandring med fortellinger om Kurt opp til Krona
og Schwitters­rommet. Orientering ved Terje Thingvold. Arr. i
samarbeid med Teatrets Venner.
Grautkveld på Nesset prestegard; Kåseri om grauttradisjonar
med Jarle Sanden, Bygdekvinnelaget serverer grautmeny kl. 19.
Historiekveld ved Bud Museum.
Folkemusikk-konsert med Molde Kulturskole. Auditoriet i
Krona, open kafé.
Årsmøte ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden.
Årsmøte i Nesset prestegards venner med servering kl. 18-20.
Lunchkonsert med Kristiansund Symfonietta/Martin Bredin.
I Kafé Mali.
Utstillingsåpning; «Under 40» - ung norsk arkitektur. Vandreutstilling Nasjonalmuseet. (22.3-22.5)
Kommunegrensene i Romsdal i endring. Historisk foredrag
ved førstekonservator Mads Langnes, kl. 19.00 i Krona.
16.6 – 11.9 «Makt og magi – Snorre og Ringenes herre». Utstillingen
bygger på forskningsfunn som påviser likheter mellom filmsscener
i ­Ringenes Herre og illustrasjoner til 1899-utgivelsen av Snorres
Kongesagaer. Vandreutstilling Nasjonalmuseet.
31.
6.10 – 20.11 «Romsdal i sort og hvitt – fotografi av Luca Berti».
Romsdal i sort og hvitt viser regionen vår i poetiske landskapsutsnitt
og folk fra Romsdal sett gjennom Bertis linse. Salgsutstilling.
Møremusikarane på Chateauet.
Kulturkveld ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden. Kåseri og
servering.
Dugnad på Konfeksjonsmuseet i Isfjorden.
13. Historiekveld ved Bud Museum.
16. Dagstur med Romsdalsmuseet Venner.
1.12 – 15.1 «Malerisamling gjennom 70 år – Molde Kunstforening».
Utstillingen viser et stort utvalg fra samlingen fra Molde Kunstforening
og Kunstforeningens egen historie. Utstilling fra egen samling.
APRIL
ARRANGEMENTER
16. Norges Linforening. Markedstorg, demonstrasjoner, og lin­
behandling. Foredrag: Lindyrking og registrering av bunad­s­
skjorter i Krona.
23. Vårdugnad i Steffågarden, Steffågardens Venner inkludert
styremøte, kl. 12-16.
24. Årsmøte ved Steffågarden
25. Dugnad på Hjertøya med Hjertøyas Venner
26. Vårdugnad i tun og hus på Nesset prestegard med enkel
­servering, kl. 17.00.
27. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
MAI
Møremusikarane på Chateauet.
Dugnad på Romsdalsmuseet med Romsdalsmuseets Venner.
Grautservering. kl. 17.00.
9.5/25.5/30.5 Dugnad på Hjertøya med Hjertøyas Venner.
11. Vårdugnad i Prestehagen, Nesset prestegard, med servering
kl. 17.00.
11. Historiekveld ved Bud Museum.
12. «Ultima Thule. Kurt Schwitters og Norge.» Foredrag ved tidligere direktør ved Henie-Onstad Kunstsenter Karin Hellandsjø.
15. Pinsestevne på Veøya med gudstjeneste, foredrag og
­omvisning, kl. 11 – 15.
25. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
26. Plantebyttedag med Molde og Omegn Hagelag og foredrag,
Bygata på Romsdalsmuseet kl. 18.00.
3.
JUNI
Barnas Dag ved Løvikremma kystgård.
3.-5.Nesset musikkfest, i samarbeide med Lars Petter Bjerkeset.
Nesset prestegard.
12. Hjertøydag. Med Hjertøyas Venner og Romsdalsmuseet.
15. Gardsdag for barn på Holmarka, kl. 17.00.
16. Utstillingsåpning; «Makt og magi – Snorre og Ringenes
­herre». Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet (16.6-11.9)
16. Dugnad på Hjertøya med Hjertøyas Venner.
19. Sesongopning Nesset prestegard. Foredrag ved Haraldr
Bjellvåg; «Blodhevn–straff, og rettsvesen fra middelalderen»,
gratis omvisning og åpen kafe.
19. Sesongåpning på Friluftsmuseet (Bygdemuseet) ved
Romsdals­museet.
20.-24. Spinnvilluke – aktivitetsuke for barn på Romsdals­
museet. Påmelding.
23. St. Hans feiring på Løvikremma.
26. Aktivitetssøndag på Hjertøya.
29.6-1.7 Schwitters - symposium Molde og Oslo. I samarbeid med
Heni‑Onstad Kunstsenter. Åpent for publikum.
29. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
OKTOBER
6.
12.
22.
28.
26.
27.
JULI
Aktivitetssøndag på Hjertøya hver søndag i juli.
Ope hus på Steffågarden, Foredrag, tombola, servering.
Steffågardens Venner, kl. 12-16.
29. Olsokgudstjeneste på Romsdalsmuseet, kl. 19.
3.
AUGUST
Aktivitetssøndag på Hjertøya.
Sesongavslutningssøndag på Hjertøya med gudstjeneste.
28. Øyastemne på Steffågarden, Ona/Husøy. «Rorbutid på OnaHusøy» v/ Svein Bjørnerem, Svein Midsund og Jarle Sanden.
Servering.
31. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
SEPTEMBER
Møremusikarane på Chateauet.
9.-11.Bjørnsonfestival, Nesset prestegard.
14. Historiekveld ved Bud Museum.
17. Kulturminnedag på Romsdalsmuseet «Se hva vi gjør! – om
det å drive museum».
18. Kulturminnedag på Nesset prestegard «Se hva vi kan!»
­Kompetanse og kunnskap i kulturvernet.
18. Barnas Dag på Romsdalsmuseet kl. 12 – 16.
28. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
Tidspunkt annonseres
Møremusikarane på Chateauet.
«Brød og smør med Andreas Viestad», Kåseri og servering i
Krona. Påmelding.
Utstillingsåpning; «Romsdal i sort og hvitt – fotografi av Luca
Berti», Fotografiutstilling, egen produksjon (6.10-20.11)
Historiekveld ved Bud Museum.
Kjenner du Romsdal? Lokalhistorie-kviss med førstekonservator Mads Langnes. I Kafé Mali i Krona.
Lutefiskaften på Nesset prestegard kl. 19.00.
Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
«Balldag i Krona» – kåseri ved Jarle Sanden, med servering.
Påmelding.
NOVEMBER
Møremusikarane på Chateauet.
Kulturkveld ved Konfeksjonsmuseet i Isfjorden Samfunnshus.
9. Historiekveld ved Bud Museum.
12.-13. Gammeldags Julemarked på Nesset prestegard; utstilling og salg, hest og barneaktiviteter, med Eira Husflidslag,
Bygdekvinnelaget og Aktivitessenteret. Kl. 11-17.
17. Årsmøte i Hjertøyas Venner. Kl. 11-17.
17. Juleøl og bryggetradisjonar i Romsdal. Med smaksprøver og
kåseri av førstekonservator Mads Langnes. Kafé Mali.
26. Boklansering – Romsdalsmuseets årbok og annen lokal­
litteratur. Kl. 19.00 i Krona.
27. Julebasar med Romsdalsmuseet Venner på Romsdalsmuseet
kl. 16.
30. Formiddagskafé med Romsdalsmuseets Venner i Kafé Mali,
Kåseri. Kl. 12.00.
DESEMBER
1.
2.
3.
Utstillingsåpning; «Malerisamling gjennom 70 år – Molde
Kunstforening», (1. 12 – 15.1.2017)
Bakekveld på Nesset prestegard. Påmelding.
Førjulsdag på Romsdalsmuseet, arrangement, julebutikk og
kafé. Kl. 12-16.
Vi tar forbehold om endringer, alle arrangement annonseres.
Følg programannonsering på www.romsdalsmuseet.no og vår Facebook-side.