Monteringsanvisning Infiltrasjonsgrøft

Comments

Transcription

Monteringsanvisning Infiltrasjonsgrøft
monteringsanvisning
Infiltrasjonsgrøft
Pakkens innhold
1
2
7
3
6
4
5
9
8
15 sekker Filtralite P á 50 liter
6 Ø 50mm rør
2 3 stk isoporplater
7 Isolasjon for Ø 50mm rør og Flexibend
3Filtermatte
8 2 stk Flexibend
4Infiltrasjonsrør
9Gaffatape
5Tilførselsrør med 90° bend
(90° bend følger ikke med i rett versjon)
Montering
Isoporplate
Filterduk
Infiltrasjonsrør
Filtralite P
Kobles til
kompostbeholder
Tilførselsrøret er levert
enten som rett utførelse
eller vinklet 90 grader
utførelse
Mål grøft
Lengde: 3 meter
Bredde: Minimum 50 cm
Dybde: 40 cm
Infiltrasjon av overskuddsvæske fra
Aqua Green
Avfallet fra vanntoalettet til kompost­
mottaket blir transportert med vann på en
skånsom måte. Verken kvern eller vakuum
som ødelegger avfallet til en «suppe» er i
bruk i Aqua Green systemet. Derfor holdes
avfallet tilbake i kompostbeholderen for
å bli omdannet til kompostjord. Vann og
urin (overskuddsvæske) føres videre til
etterbehandling. Etterbehandlingen gjøres
for å redusere bakterier og nærings­stoffer
i overskuddsvæsken. Siden Aqua Green
bruker så lite spylevann gjør dette det
enkelt å infiltrere overskuddsvæsken
på en forsvarlig måte. Filtralite P er det
rensende medium. Produktet er anerkjent
og testet internasjonalt.
Krav til stedlige forhold for infiltrasjon
av overskuddsvæske
• De stedlige jordmassene må være egnet
til å drenere vannet på en tilfredsstillende
måte.
• Vannet må kunne dreneres slik at det
ikke dannes lokale vannansamlinger rundt
infiltrasjonsgrøften.
• Avstand til grunnvann regnet fra grøfte­
bunnen må være minimum 0,5 meter.
• Avstand til drikkevannskilde må ikke
være mindre enn 100 meter.
• Avstand til nærmeste vassdrag (bekk,
elv eller vann) må være mer enn 10 meter.
Utforming av infiltrasjonsgrøft for en
hytte som brukes inntil 60 døgn pr år og
inntil 5 personer
Fra kompostbeholderen føres tilførselsrør
med Ø50mm innvendig rør, isolasjon og
Ø110mm utvendig rør frem til infiltrasjons­
røret. Tilførselsrøret er levert enten som
rett utførelse eller vinklet 90 grader utfø­
relse (se illustrasjon).
Lag en 3 meter lang og 40 cm dyp grøft.
Bunnen skal være minimum 50 cm bred
og være vannrett. Fordel 5 sekker à 50L
Filtralite P (0,5-4mm) i bunnen av grøften.
Dette gir en naturlig og miljøvenn­
lig behandling av overskuddsvæsken.
Filtralite P fjerner fosfor og bakterier uten
bruk av kjemikalier.
Deretter legges den sorte filterduken
oppå filtralite massene. Det medfølgende
3 meter lange drensrøret med diameter
110mm legges så oppå duken. Røret har
drenshull i underkant og legges slik at
hullene kommer i posisjon ”kl.”4 og kl. 8”.
I enden av røret er det en plastkopp med
hull i slik at luft slipper ut. Denne må ikke
tas bort.
Det fylles deretter sand eller Leca opp til
toppen av røret. Deretter legges isopor­
plater som isolasjon. Etterfyll med sted­
lige masser på toppen. Om nødvendig
kan drensrøret utstyres med varmekabel
(innvendig).
Vurderingshjelp
Dersom man trenger hjelp til vurderinger
av grunnforholdene rundt hytta bør man
kontakte en kvalifisert person.
Hyttetorget AS
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 42 01 14
E-post: [email protected] Internett: www.hyttetorget.no
Forhandler:

Similar documents