Katalog MP 2016 - Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Comments

Transcription

Katalog MP 2016 - Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
KATALOG PONUDBE
Medlaboratorijska primerjava
2016
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Spoštovani!
Predstavljamo vam Katalog storitev Inštituta za mlekarstvo in probiotike za organizacijo
medlaboratorijskih primerjav za leto 2016.
Medlaboratorijska primerjava (MP)
Priporočamo se za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
Vodja laboratorija:
Stanka Podkrajšek
univ.dipl.inž.živil.tehnol.
Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
Vodja Inštituta za mlekarstvo in probiotike:
Prof.dr. Irena Rogelj
univ.dipl.inž.živil.tehnol.
telefon: 00386 1 320 39 11
e-pošta: [email protected]
www.iml-pro.si
Stran 1 od 6
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike
MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA
MP 2016
SET 5:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Cena za SET 5:
Cena za dodatni SET 5:
SET 6:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Cena za SET 6:
SET 7:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Cena za SET 7:
SET 8:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Cena za SET 8:
SET 9#:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
SKUPNO ŠTEVILO BAKTERIJ V SUROVEM MLEKU –
inštrumentalna metoda
število impulzov (IBC)/ml in CFU/ml
5 vzorcev surovega mleka (konzervirano z natrijevim azidom do 0,02 %)
2 standarda (mleko konzervirano z Azidiolom do 0,02 %)
50 ml
Letna prijava / mesec:
119,00 €
54,00 €
Brez letne prijave / mesec:
178,00 €
81,00 €
MID-IR SPEKTROMETRIJA - surovo mleko
maščoba, beljakovine, laktoza (g/100 g)
10 vzorcev surovega mleka (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
60 ml
Letna prijava / mesec:
173,00 €
Brez letne prijave / mesec:
260,00 €
ŠTEVILO SOMATSKIH CELIC - surovo mleko
število somatskih celic/ml
5 vzorcev surovega mleka (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
60 ml
Letna prijava / mesec:
108,00 €
Brez letne prijave / mesec:
162,00 €
VSEBNOST SEČNINE - surovo mleko
sečnina (mg/100 ml)
7 vzorcev surovega mleka (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
60 ml
Letna prijava / mesec:
106,00 €
Brez letne prijave / mesec:
159,00 €
MIKROBIOLOŠKA PREISKAVA MLEKA
določanje skupnega števila mikroorganizmov – metoda štetja na
ploščah pri 30 ºC
6 vzorcev mleka
50 ml
Letna prijava / mesec:
Cena za SET 9#:
288,00 €
# SET 9 se izvaja ob prijavi vsaj treh laboratorijev!
Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
telefon: 00386 1 320 39 11
Brez letne prijave / mesec:
433,00 €
e-pošta: [email protected]
www.iml-pro.si
Stran 2 od 6
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike
SET 10#:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
PASTERIZIRANO MLEKO
maščoba, suha snov (g/100 g)
7 vzorcev pasteriziranega mleka (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
60 ml
Letna prijava:
Cena za SET 10:
105,00 €
# SET 10 se izvaja ob prijavi vsaj šestih laboratorijev!
SET 11#:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Brez letne prijave / mesec:
158,00 €
SVEŽI SIR
maščoba, suha snov (g/100 g)
2 vzorca svežega sira
100 g
Letna prijava / mesec:
Cena za SET 11:
73,00 €
# SET 11 se izvaja ob prijavi vsaj šestih laboratorijev!
SET 12*:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Brez letne prijave / mesec:
110,00 €
ZAVIRALNE SNOVI - mleko
zaviralne snovi
5 vzorcev (zamrznjeno)
50 ml
Letna prijava / mesec:
Cena za SET 12:
115,00 €
* v sodelovanju z UL Veterinarsko fakulteto
SET 13:
Parameter:
Število vzorcev:
Količina vzorca:
Cena za SET 13:
SET 14:
Parameter:
Brez letne prijave / mesec:
130,00 €
ZMRZIŠČNA TOČKA - surovo mleko
zmrziščna točka (ºC)
10 vzorcev surovega mleka
60 ml
Letna prijava / mesec:
75,00 €
Brez letne prijave / mesec:
113,00 €
SENZORIKA
3 testi okušanja
(prepoznavanje, rangiranje, triangel test)
Cena za SET 14:
Letna prijava / mesec:
185,00 €
Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
telefon: 00386 1 320 39 11
Izven letne prijave / mesec:
278,00 €
e-pošta: [email protected]
www.iml-pro.si
Stran 3 od 6
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike
Koledar pošiljanja MP 2016
feb
SET
5, 6, 7,
8, 9, 12,
13
SET
10
SET
11
SET
14
apr
maj
19.
okt
nov
18.
16.
17.
22.
Objava Poročil medlaboratorijskih primerjav so na spletni strani www.iml-pro.si .
Poročila so dostopna z geslom, ki ga poleg identifikacijske številke vašega laboratorija
prejmete po elektronski pošti.
Vzorce MP lahko naročite tudi izven letne prijave, vsaj en teden pred navedenim
datumom pošiljanja, po cenah »Brez letne prijave«.
V zgoraj navedenih cenah DDV ni upoštevan.
Število SET-ov ni omejeno.
Stroški priprave, transporta in ostale potrebne dokumentacije (veterinarski
certifikat, izjave,…) niso vključeni v ceno!
Prosimo, da nam izpolnjeno prijavo pošljete
najkasneje do 18. 12. 2015
na naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
ali po e-pošti na naslov: [email protected]
Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
telefon: 00386 1 320 39 11
e-pošta: [email protected]
www.iml-pro.si
Stran 4 od 6
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike
LETNA PRIJAVA
MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA (MP)
ZA LETO 2016
NASLOV NAROČNIKA:
IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE:
Telefon:_________________ Fax:_________________ E-mail:__________________
NAVEDITE ŠTEVILO SETOV
FEB
APR
MAJ
OKT
NOV
SET 5
SET 6
SET 7
SET 8
SET 9
SET 10
SET 11
SET 12
SET 13
SET 14
Označite
Transport vzorcev:
□ hitra pošta
□ osebni prevzem
□ ostalo (po dogovoru)
Prijava velja kot naročilo!
Datum:
Podpis:
www.iml-pro.si
Za kakršna koli vprašanja nas lahko pokličete na telefon 01/3203 906, ali pošljete epošto na naslov [email protected] ali [email protected] .
Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenija
telefon: 00386 1 320 39 11
e-pošta: [email protected]
www.iml-pro.si
Stran 5 od 6