UKEPLAN 1. trinn uke 7 ()

Comments

Transcription

UKEPLAN 1. trinn uke 7 ()
Sande skole
Beskjeder
1.
Plan for 1.trinn - uke 7
15. – 19. februar 2016
Denne uken kan barna ha med et kosedyr på skolen. Vi skal bruke det i Norskfaget som
inspirsasjon til skriving. Etter vinterferien må kosedyr dessverre bli hjemme når barna er på skolen.
Håper alle har hatt et hyggelig møte hos helsesøster 
Denne uken og videre får barna ekstra mattelekser i leksepermen. Vi regner med at de fleste kan
gjøre disse i tillegg til leksene i oppgaveboken. Men det er dere foresatte som bestemmer hva som
skal gjøres :-)
På morgenlesingen leser barna leseleksen for sin læringspartner. Derfor må boken ligge i sekken
hver skoledag.
Ordenselev
Time
God vinterferie 
Jenny og Helena
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
2
Samling
Norsk
Samling
Matte
Samling
Norsk
Samling
Gym
Samling
Uteskole
3
Norsk
Musikk
Norsk
Naturfag
4
Matte
Norsk
KRLE
Samling
K og H
5
Norsk
Samling
Ferdig kl 13.20
Engelsk
Samling
Ferdig kl 13.20
Ukelekse:
Ferdig kl 12.25
K og H
Samling
Ferdig kl 13.20
Oppsummering
Samling
Ferdig kl 13.20
Oppgaveark i leksehefte. Lekseheftet blir utlevert på mandag og samles inn fredag.
Lese 10 minutter i Salto-leseboken (eller egenvalgt bok) hver dag/leseark i lekseheftet.
Side 52 og 53 i Multi oppgavebok. Ekstraoppgaver i lekseheftet for de som trenger det.
Kontaktlærer: Gordon Larssen og
Helle Abrahamsen.
Trinnlærer: Reidun Aadne Reitan.
Assistent: Cathrine Bentsen
Mailadresser:
[email protected]
[email protected]
Telefon til 1. klasserommet: 33417328.
Kontoret: 33417310.
Skole sms til nr 03686
«SANDE 1A tekst. Hilsen
…..» (se egen oppskrift på
eget skriv)
Gordon: 41241973
Helle: 95947247
Bokstaver:
Vi har lært alle!
Ii, Ss, Ee, Ll, Rr, Oo, Mm, Vv, Aa, Nn, Jj, Ff, Åå, Tt, Gg, Uu,
Øø, Dd, Hh, Yy, Pp, Kk, Ææ, Bb, Qq, Ww, Cc, Zz, Xx
VI HAR LÆRT LYDENE:

Similar documents