Oppgavesett 3

Comments

Transcription

Oppgavesett 3
Oppgaver FYS1000 Vår 2016
Oppgavesett 3
Uke 6, 8/2-12/2
Faginnhold:
Kapittel 5 Bevegelsesmengde
Kapittel 6 Bevegelse II
Kapittel 7 Kraft og bevegelse II
Obligoppgave 1
Kvalitative spørsmål om impuls og bevegelsesmengde:
Regneoppgaver:
Obligoppgave 1 6.03 6.06 6.09
6.19 6.139
7.06 7.15 7.17
7.20 7.107
7.126 7.153 X11M 1c
fet = oblig; X=Eksamen; M=Midtveis
6.16
7.19
X13M 4
a) Hva har størst bevegelsesmengde en bil som veier 1 tonn og som
kjører med fart en 100 km/h, eller en lastebil som veier 2 tonn og
som kjører med farten 50 km/h?
b) Kan en gjenstand i bevegelse ha impuls? Kan en gjenstand i bevegelse ha bevege lsesmengde?
c) En bokser som mottar et slag beveger seg gjerne vekk fra slaget for
å øke tide n slaget tar. En karate-ekspert forsøker å få slaget til å
vare kortest mulig for å få best resultat. Er det en motsetning her?
d) I følge Newtons 2. lov så blir ikke en gjenstand akselerert dersom
summen av k reftene på gjenstanden er null. Kan bevegelsesmengden
forandre seg når summen av kreftene er null?
e) Vi kan øke impulsen på en gjenstand på to måter. Hvilke?
f) Når en flue treffer bilruta i fart er kraften på flua like stor som
kraften på bilruta. Det er Newtons tredje lov. Hvorfor blir likevel
fluas skjebne mer drama tisk?
På obligseminaret:
Oppgave 1
Vi kan lage popkorn ved å varme opp maiskorn i en kjele. Etter at
oppvarmingen har foregått en stund, åpner maiskornet seg og blir til
popkorn. Et popkorn spretter av gårde når maiskornet åpner seg.
Oppgaver FYS1000 Vår 2016
Bruk loven om bevaring av bevegelsesmengde og forklar hvorfor popkornet kan fyke av gårde selv om maiskornet ligger i ro.
Oppgave 2
I en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog får vogntogsjåføren
som regel lettere skader, mens personbilsjåføren ofte får livstruende
skader. Forklar hvorfor det er slik, enten ved utregninger eller ved kvalitative vurderinger.
Oppgave 5
Oppgave 3
Legg flere kronestykker oppå hverandre. Send et kronestykke mot stabelen slik at det kolliderer i et mest mulig sentralt støt. Forklar hva
En person står på en badevekt inne i en heis. Figur 1 viser utslaget
som skjer. Bruk begrepene du har lært i FYS1000.
på badevekten når heisen er i ro. Figur 2 viser utslaget i de 5 første
sekundene etter at heisen starter. Deretter går badevekten tilbake til
utslaget på figur 1. Starter heisen på vei oppover eller nedover? Hvilken
Oppgave 4
fart kommer heisen opp i?
En kasse står på lasteplanet til en bil. Bilen starter, og kassen følger
med. Mens bilen akselererer virker det krefter på kassen. Hvilken av
figurene viser best de kreftene som virker på kassen? Grunngi svaret. Oppgave 6
Oppgaver FYS1000 Vår 2016
To kuler med masse m og 2m er bundet sammen
med en lett snor. Vi slipper kulene, og de faller loddrett (se figur). Tegn kreftene på kulene og bestem
snordraget når kulene faller fritt.

Similar documents