Suomen Kulttuurirahaston apurahat Aalto

Comments

Transcription

Suomen Kulttuurirahaston apurahat Aalto
Suomen Kulttuurirahaston apurahat Aalto-yliopiston yhteydessä
tehtävään tutkimukseen 2016
Huom! Listaus on tehty apurahanhakijoiden ilmoittamien
suorituspaikkojen mukaan, joten lista saattaa olla puutteellinen.
Tiede - Humanistiset tieteet
Fil. maisteri Mikko Itälahti junamatkan muuttuvaa miljöökokemusta ja kulttuurin
ympäristösuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, E. J. Längmanin rahastosta
24.000
Tait. maisteri Vappu Jalonen inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä hankausta
käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon, Ida Sabina Packalénin rahastosta
24.000
Tait. maisteri Kaisu Savola suomalaista muotoilukoulutusta käsittelevään
väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Teresia ja
Rafael Lönnströmin rahastosta
24.000
M.Sc. Dmitry Smirnov intersubjektiivisuuden neuraalisia mekanismeja käsittelevään
väitöskirjatyöhön
24.000
Tait. maisteri Liisa Söderlund valokuvausta osallistavien projektien metodina
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vilho Rossin rahastosta
24.000
Yhteensä 5
120.000
Tiede - Luonnontieteet
Dipl.ins. Erno Kemppainen aurinkoenergialla vetyä tuottavien elektrolyysikennojen
mallinnusta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar
Välimaan rahastosta
12.000
M.Sc. Kim Pöyhönen topologisia suprajohteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kauko ja
Anita Lehtisen rahastosta
24.000
M.Sc. Jorge Santos kvanttimekaanisia ilmiöitä makroskooppisissa värähtelijöissä
käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden
apurahana, Maili Aution rahastosta
24.000
Yhteensä 3
60.000
Tiede - Lääketieteet
Professori Riitta Hari aivotutkimuksen ja taiteen vuoropuhelun edistämiseen,
Eminentia-apurahana, Ester ja Uuno Kokin rahastosta
Tiede - Maatalous- ja metsätieteet
25.000
M.Sc. Albert Hernandez Estrada prossesoinnin vaikutusta hamppukuitujen käyttöön ja
ominaisuuksiin tuotteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Alma ja Jussi Jalkasen
rahastosta
24.000
Tiede - Tekniset tieteet
Dipl.ins. Joni Backas liikkuvien työkoneiden polttoaineen kulutuksen pienentämistä
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juhani Korpivaaran Toyota-rahastosta
24.000
M.Sc. Jinze Dou pajun kuorta kuitujen ja kemiallisten yhdisteiden lähteenä osana
pajubiojalostamoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan
ensimmäisen vuoden apurahana, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta
24.000
Dipl.ins.
Tom
Gustafsson
kontakti-ilmiöiden
numeriikkaa
väitöskirjatyöhön, Elina, Sofia ja Yrjö Arffmanin rahastosta
24.000
käsittelevään
Dipl.ins. Noora Isoaho hermovälittäjäaine glutamaatin sähkökemiallista mittaamista
hiilipohjaisilla antureilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan
rahastosta
22.000
Dipl.ins. Antti Kestilä uuden sukupolven piensatelliittiteknologian kehittämistä ja
satelliitti Aalto-1:n tehtäväoperointia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen,
Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
24.000
Dipl.ins. Kaisu Lankinen aivotoimintaa elokuvankatselun aikana käsittelevään
väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta
24.000
Dipl.ins. Ville Liimatainen nesteiden leviämistä pinnoilla ja sen hallintaa käsittelevän
väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
16.000
Dipl.ins., lääket. kand. Johanna Metsomaa itseoppivia menetelmiä aivosähkökäyrän
tulkinnassa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Kalle ja Dagmar
Välimaan rahastosta
14.000
Dipl.ins. Frans Nilsén uusien magneettisten muistimetallikomposiittien valmistamista ja
ominaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla-Riitta Magnien-Laurilan rahastosta
24.000
Dipl.ins. Otto Puolakka meriaallokon ja kallistelevan portin vuorovaikutusta
käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Elina, Sofia ja Yrjö Arffmanin
rahastosta
12.000
Dipl.ins. Ville Rontu nesteen interaktioita mikro- ja nanorakenteisilla pinnoilla
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta
24.000
Dipl.ins. (väit.) Kimmo Sääskilahti uutta polttokennorakennetta käsittelevään väitöksen
jälkeiseen tutkimukseen, J. A. Tenhusen rahastosta
28.000
Yhteensä 12
260.000
Tiede - Yhteiskuntatieteet
2
Arkkitehti Artturi Björk rahapolitiikan vaikutusta kokonaistuotantoon euroalueella
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Outokumpu Oy:n rahastosta
24.000
Valtiot. maisteri Lotta Harju työssä tylsistymistä käsittelevän väitöskirjatyön
loppuunsaattamiseen, Aino ja Lauri af Heurlinin rahastosta
12.000
Dipl.ins. Lauri Pietinalho talouden rakenteiden evoluution ja joukkokukoistuksen
suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta
12.000
Kauppat. tohtori Juha Virrankoski yritysten tuottavuuseroja ja työmarkkinoiden
keskittyneisyyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar
Välimaan rahastosta
28.000
Yhteiskuntat. maisteri Markki Siikanen taloudellista kilpailua sairaalalääkemarkkinoilla
käsittelevään väitöskirjatyöhön28.000
27.000
Yhteensä 4
103.000
Kaikki yhteensä 26
592.000
3