Oversikt over fjernundervisning vår 2016

Comments

Transcription

Oversikt over fjernundervisning vår 2016
Fjernundervisning for leger i spesialisering, fysikalsk medisin og rehabilitering
Tirsdager, Oddetallsuker kl. 12.15 – 13.00
Vår 2016
Uke Tema
Foredragsholder/Ansvarlig
2
Ryggsmerter – et nødvendig onde? Avlyst
5
11
Psykososial helse etter hjerneslag – en randomisert
kontrollert studie
iBedrift – kunnskapsformidling om alminnelige
helseplager på arbeidsplassen.
Hvordan kan hjernens plastisitet utnyttes i
rehabiliteringen etter hjerneslag?
Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering
13
MS rehabilitering med et kognitivt fokus
15
23
Presentasjon av AIM-studien (Antibiotics in Modic
changes)
Comparative effects of lifestyle intervention, low
calorie diet and bariatric surgery on weight loss and
arterial stiffness
Hva predikerer endret gangdistanse hos pasienter
med KOLS?
Shoulder pain within the ICF framework; patient
experiences of functioning and assessment methods
Dysfagi
Aage Indahl, Prof. dr.med., Raskere
Tilbake, SiV
Line Kildal Bragstad, PhD.
Førsteamanuensis ved OUS
Tone Langjordet Johnsen.
Idrettspedagog/PhD-stipendiat, KFMR, SiV
Astrid Gjerdrum Hornslien. Lege/PhD ved
Lovisenberg DPS
Thomas Johansen, PhD. Forsker ved
rehabiliteringssenteret AiR
Kjersti Træland Hanssen.
Nevropsykolog/PhD ved Ahus
Lars Christian Haugli Bråthen. Lege/PhDstipendiat ved FORMI, OUS
Espen Gjevestad. Idrettspedagog/ PhD ved
KFMR, SiV
35
Oppstart etter sommerferien
7
9
17
19
21
Bente Frisk. Spesialfysioterapeut/PhD ved
Haukeland universitetssykehus
Yngve Røe, PhD. Fysioterapeut og
førsteamanuensis ved HiOA
Marthe Leirvik. Logoped ved KFMR, SiV