Kjell Martinsen - Bye

Comments

Transcription

Kjell Martinsen - Bye
CURRICULUM VITAE
NAVN
Kjell Mossige Martinsen
ADRESSE
General Fleischers vei 14 B
1359 EIKSMARKA
TELEFON
Arbeid: 67 86 25 05, mobil: 489 93 703
E-POST
Privat: [email protected], arbeid: [email protected]
PERSONLIGE DATA
Født:
4. juli 1968, Høyanger
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Nasjonalitet: Norsk
NÅVÆRENDE STILLING
Senioringeniør ved:
Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter
Rødskiferveien 20
1352 KOLSÅS
UTDANNELSE
1993–1995
SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY (SDSM&T), Rapid City, South Dakota, USA,
sivilingeniør elektro/elektronikk. Bachelor of Science i Electrical Engineering + 12 Master Credits, fylte kravet til
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) om godkjennelse av tittelen sivilingeniør.
1992–1993
AGDER INGENIØR- OG DISTRIKTSHØGSKOLE (AID), Grimstad, bedriftsøkonom. 1-årig distriktshøgskolestudium,
økonomi for ingeniører, med grunnlag for tildeling av tittelen cand. mag.
1989–1992
TELEMARK INGENIØRHØGSKOLE (TMIH), Porsgrunn, elkraftingeniør. 3-årig prosjektorientert ingeniørutdannelse
ved skolens avdeling for elkraftteknikk.
1984–1987
NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE (NVS), Nøtterøy, allmennfaglig studieretning. Linjefag i fysikk, matematikk,
biologi og databehandling.
PRAKSIS
1997–
Fast ansatt i Forsvaret og Forsvarsmateriell. Arbeidsoppgaver med prosjektering, kontrahering, økonomistyring,
koordinering, rådgivning og saksbehandling i forbindelse med anskaffelse, drift og forvaltning av taktiske radiosystemer
for alle forsvarsgrenene.
1996
Vikar ved vikarbyrået Bjørg Fjell AS, Oslo. Praksistid ca. 6 mnd.
1988–1989
Førstegangstjeneste avtjent i Hærens samband, Kristiansand.
1987–1988
Ekspeditør hos Per M. Pettersen AS, i en avdeling for radio og TV og hvitevarer, Tønsberg. Praksistid ca.11 mnd.
ANNET
EDB
Generell god erfaring
KURS
Div. kurs i regi STF Ingeniörsutbilding AB, 1999–2008
Div. kurs ved NIF statlig sektor, 1999
Div. kurs i regi av Forsvaret, 1997–
AUTOCAD og PLS – prosjektkurs ved TMIH, 1991
TILLITSVERV
Styremedlem i Sameiet Lofotgata 1, 2002–2007
Styremedlem/styreleder i Sameiet Stensgaten 18, 1999–2001
Styremedlem i NIF Hærens forsyningskommando, 1999–2000
Styremedlem i Stiftelsen studentboliger i Grenland, 1991–1992
LISENSER
Radioamatørlisens (LA1CUA)
FØRERKORT
Klasse B/C1
Ajour per: 21. februar 2016