Läs programblad... - Välkommen till Centrumkyrkan

Comments

Transcription

Läs programblad... - Välkommen till Centrumkyrkan
Relevant kyrka
”Jag skall ära dem som ärar mig…” (1 Sam 2:30)
I mars månad firar Centrumkyrkan 1-års jubileum.
Efter flera år av förberedelse bildades äntligen
församlingen förra året. Ordet äntligen beskriver att
man har kommit fram till det mål man har längtat till.
Det vi längtar efter, i våra liv, påverkar också vilken
väg vi tar. Bildandet av Centrumkyrkan handlar inte, i
första hand, om att vi äntligen har kommit i mål. Utan
det är nu det har börjat…
Vi längtar efter att vara en relevant kyrka. Relevant
betyder ju viktig och betydelsefull. Motsatsen är
oviktig och irrelevant. Vi behöver vara lyhörda för de
behov som finns runt omkring oss. Vi vill vara en
positiv kraft som verkar för Finspångs bästa. Vår
önskan är att vara relevanta för det samhälle vi
befinner oss i.
Men vi får börja med att ta till oss orden från den här
Bibelversen. Vi finns framför allt till för att ära Gud.
Börjar vi här inser vi att kyrkan inte handlar om dött
material. Det handlar om levande människor. Vi inser
också att kyrka är inget som vi bara går till ett par
timmar på söndag. Kyrka är något vi alla är, överallt.
Vi får ära Gud i klassrummet, fikarummet och
samhällsengagemanget osv. Om vi verkligen
bestämmer oss för att leva ett liv till Guds ära får det
väldigt positiva konsekvenser. Guds rikes atmosfär
sprider sig där vi går fram.
Centrumkyrkans årsmöte är söndag den 14/2 klockan
14.00. I övrigt kan du, i det här programbladet, läsa
om det vi gör tillsammans i församlingen, det är en
hel del. Tillsammans med varandra och Herren
fortsätter vi framåt. Vi har ett viktigt uppdrag som
alltid är lika aktuellt. Vi vill nå människor med
evangelium – till Guds ära.
/ Folke Holm
Församlingens Vision
Vi är en församling som
‐ Välkomnar alla till kärleksfull gemenskap med Jesus i
centrum
‐ Växer i mötet med Jesus, varandra och oss själva
‐ Gör Jesus Kristus känd i Finspång och ut över världen
Kontaktuppgifter
Adress
Tel. exp.
E-post
De Beschevägen 3B, 61230 Finspång
0122-125 95
[email protected]
kyrktorget.net
Bankgiro
Swish
466-1369
1235615950
Pastor
Ordförande
Vice ordf.
Folke Holm
Ulf Carpvik
Åke Gunnebäck
070-527 44 42
070-554 15 43
070-668 68 24
Ungdomsledare Lovisa Bernberg
Ungdomsledare Frida Karlberg
073-540 42 86
076-048 85 15
Second-hand
LP-kontakten
0122-158 00
0122-148 70
Hemsida
www.centrumkyrkanfinspong.se
Facebook
www.facebook.com/pages/
Centrumkyrkanfinspång/379005042
300353?fref=ts
Vi gratulerar
5/2
20/2
20/2
26/2
9/3
21/3
27/3
Gunnar Andersson
Anders Bergvall
David Karlsson
Maija Tauriainen
Gunnel Franck
Bengt Adolfsson
Sven Ohlsson
97 år
50 år
80 år
75 år
80 år
90 år
75 år
z
Programblad
Februari - Mars
2016
Välkommen
till våra samlingar
På gång i veckorna
Barn- och ungdomsverksamhet
Himlagung - Barnkör från 5 år
Onsdag - ojämna veckor 17.30 - 18.30
VIPS - Kul och Gud för mellanstadiet
Torsdag 18.00 - 19.30
MK8 - Ungdomskväll
Fredag i Missionskyrkan 20.00
Äventyret - Söndagsskola
Söndag i samband med gudstjänster
Internationella träffar
Internationell Träffpunkt
Tisdag i Pingstkyrkan 14.00 - 16.30 (start 9/2)
Internationell Kvinnogrupp - Samtidigt
hemspråksundervisning för arabisktalande barn
Onsdag i Pingstkyrkan 17.00 (start 10/2)
Bönesamlingar
(Feb i PK - Mars i BK)
Tisdagsbön - Tisdag 10.00
Kraftkällan - Bön och lovsång
Onsdag - jämna veckor 19.00
Finska gruppen - Bön på finska
Februari
Gudstjänster och bönesamlingar i PK
Vecka 5
Fredag 5/2
Insamling församling + mission
19.00
Together (ungdomsmöte)
11.00
Söndag 6/3
10.00
Insamling församling + mission
Söndag 7/2
10.00
Plats: Missionskyrkan
Gudstjänst
Folke Holm
Nattvard
Vecka 6
Söndag 14/2
Vecka 7
Söndag 21/2
Insamling församling
14.00
Vecka 10
Söndag 13/3
Insamling församling
10.00
Årsmöte
Insamling församling
10.00
Gudstjänst
Vecka 11
Onsdag 16/3
Söndag 20/3
Insamling församling
19.00
10.00
Onsdagar i Missionskyrkan 14.00
17/2 14.00 i Pingstkyrkan "Pilgrim per cykel till
Santiago de Compostela" Lennart Thyr
16/3: Bernt och Lillemor Apelvang sjunger,
spelar och kåserar
Församlingsmöte
Gudstjänst
Lovisa Bernberg och
ungdomarna
Johan Karlberg
RPG dagledigträffar
Familjegudstjänst
Medverkan av barn från
Fröhuset, Himlagung,
Husbandet, Frida Karlberg
m.fl.
Gudstjänst "En ovanlig
förortsfamilj"
Gunnar Blomgren, manskör
Vecka 8
Söndag 28/2
Folke Holm
Nattvard
Insamling församling
10.00
Världsböndagen
"Ta emot barnen - ta
emot mig"
Plats: Missionskyrkan
Gudstjänst
PÅSKEN
Vecka 12
Torsdag
Långfredag
24/3
25/3
19.00
10.00
Påskdagen
27/3
10.00
Insamling församling
14.00 - 17.00
10.00 - 13.00
Mån, Ons - Fre 09.00 - 13.00
Tis 14.00 - 18.00 och LP-möte 18.00
Missionsgruppen
Måndag 14.00 - 16.30
Måndagar i BK- jämna veckor 15.00
Getsemanestund
Gudstjänst
Louise Harrysson
Gudstjänst
Simon Alander
Kör
LP-kontakten i Gränden
Secondhandbutiken
Sycafé Dorkas
Gudstjänster och bönesamlingar i BK
Vecka 9
Fredag 4/3
Mathias Danielson
Lovsångsteam
Kontaktperson: Gunnel Franck 0122-157 09
Måndag - Torsdag
Lördag
Mars
Fika efter varje Söndagsgudstjänst
Andakter på äldreboenden
Torsdag
10/3
13.45
14.45
Tegelbacken
Östermalm

Similar documents