Frågor och svar

Comments

Transcription

Frågor och svar
Frågor och svar
E-frikort – elektronisk hantering av högkostnadsskydd i Östergötland
Varför behöver jag ett plastkort nu när systemet är elektroniskt?
Det finns än så länge inget nationellt system för frikort. Därför behöver du visa ditt frikort när du
besöker vården i andra landsting/regioner och hos privata vårdgivare som inte är anslutna till
systemet e-frikort.
Jag har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?
Du ska komma upp till gränsen för frikort, 1100kr i Östergötland, under en tolvmånadersperiod.
Frikortet är giltigt från och med det sista besökstillfället, till och med 12 månader från det första
besökstillfället. Ett exempel: du gör ditt första besök den 1 mars 2016 och når frikortsgränsen den 1
sep 2016. Ditt frikort blir då giltigt från den 1 sep 2016 till 28 februari 2017.
Kommer jag att kunna ändra giltighetstiden på mitt frikort genom att stryka
mina gamla besök?
Nej, det kommer inte vara möjligt att stryka gamla besök eftersom systemet sätter giltighetstid
automatiskt för att det ska vara lika villkor för alla.
Ska jag slänga mitt gula högkostnadskort som jag har stämplar i?
Nej, under en övergångsperiod mellan mars och april gäller även den gamla pappersrutinen. Då
kommer personalen att fortsätta stämpla i ditt högkostnadskort (remsa). På sikt kommer
pappersrutinen att fasas ut och personalen kommer inte att utfärda några nya högkostnadskort.
Jag har stämplar/kvitton från besök i ett annat landsting/region eller privat
vårdgivare som inte är ansluten till e-frikortssystemet. Finns de med i systemet?
Nej, men du kan skicka in ditt underlag till patientkontoret i Region Östergötland som då kan
registrera dessa kvitton och stämplar åt dig. Skicka in en kopia på ditt högkostnadskort (remsa) eller
kvitton till patientkontoret via posten eller mejla tydliga bilder.
E-post: [email protected]
Postadress:
Region Östergötland
Patientkontoret
581 85 Linköping
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2016-02-22
Hur vet jag om en privat vårdgivares avgifter kommer med i e-frikortssystemet?
Alla privata vårdgivare som har journalsystemet Cosmic har e-frikort från och med mitten på april.
Privata vårdgivare utan journalsystemet Cosmic kommer bli erbjudna ett anslutningspaket till
hösten.
Jag har gjort besök utanför länet eller hos privat vårdgivare som inte är ansluten
och tror att jag har kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur
kontrollerar jag det?
Det är ditt eget ansvar att hålla koll på ditt högkostnadsskydd. Region Östergötland gör inga
återbetalningar men vi har möjlighet att justera eventuella obetalda fakturor. Du kan vända dig till
patientkontoret för att göra en frikortsutredning på telefon: 010-103 22 88.
Personalen sa vid mitt senaste besök att jag kommit upp i frikort men jag har
inte fått hem något. Vad är fel?
Från att du når frikortsgränsen tar det cirka en vecka att få hem kortet till din folkbokföringsadress.
Vi skickar inte ut frikort med kortare giltighetstid än 14 dagar. Du kan ringa Patientkontorets
kundtjänst på 010-103 22 88 för att kontrollera din giltighetstid.
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2016-02-22