Turistinformations- och Turistcenterauktorisation 2016

Comments

Transcription

Turistinformations- och Turistcenterauktorisation 2016
Till dig som är
ansvarig för auktoriserad Turistinformation (tidigare grön/vit turistbyrå)
eller auktoriserat Turistcenter (tidigare blå/gul turistbyrå)
Turistinformations- och Turistcenterauktorisation 2016
Visitas auktorisationsnämnd har nöjet att översända handlingarna avseende 2016 års
auktorisation.
Som du märker, använder vi oss numera konsekvent av begreppen ”Turistinformation” och
”Turistcenter” för att komma ifrån det gamla ”byrå”-beteckningen. Detta korresponderar också
bättre med vad som faktiskt står på de grön/vita märkena, d v s Tourist Information respektive
Tourist Center.
Som meddelats förra året, beslutades det på Destinationsdagarna 2014 att det blå/gula Tourist
Information-märket ska vara avvecklat vid ingången av år 2017. Märket har alltså ersatts med
det grön/vita Tourist Center-märket. Eftersom utbytet kan vara förenat med relativt höga
investeringskostnader, t ex om man har en stor ljusskylt med det blå/gula märket, kan
auktorisationsnämnden lämna dispens ytterligare en tid efter årsskiftet 2016/2017. Skriv i så
fall några rader om detta, med motivering, och skicka till auktorisationsnämnden.
2016 års auktorisation medför en del förändringar och förenklingar men du kommer att känna
igen det mesta från 2015 års auktorisation. De viktigaste ändringarna:
 Man behöver inte längre teckna ett särskilt InfoPoint-avtal/licensavtal mellan Visita och den
Turistinformation eller det Turistcenter som vill märka ut en bemannad turistserviceplats (en
plats som inte själv är auktoriserad) med det vit/gröna InfoPointmärket. Endast
auktoriserade Turistinformationer/Turistcenter kan vara huvudmän för sådana InfoPoints
och ansvarar för att märket används på korrekt sätt. Närmare detaljer finns i
auktorisationsavtalet i auktorisationshandlingen.
 Man kan fr.o.m. i år även auktorisera en Turistinformation som inte tar emot fysiska
besökare utan endast finns tillgänglig per telefon, webb och sociala medier. En sådan
Turistinformation har också rätt att märka upp och vara huvudman för InfoPoints enligt
ovan. För att auktorisera sig som Turistcenter krävs dock, liksom tidigare, att man har en
lokal där man tar emot fysiska besökare.
 Löptiden för auktorisationsavtalet är förlängd till den sista februari 2017.
Vi ber alltså dig/er att snarast möjligt gå igenom kraven, åtgärda det som behövs åtgärdas,
signera respektive uppfyllt krav, fylla i övriga begärda uppgifter, underteckna och returnera
hela handlingen till oss. Enklast är att scanna in och maila, då har ni originalet kvar. Glöm inte
att ta en kopia annars.
Vänd >>
visita.se
Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 | Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00
Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 | Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund, Telefon +46 63 14 10 99
Om ni vill skriva ut flera handlingar, eller uppgradera från Turistinformation till Turistcenter,
hittar ni handlingarna i PDF-format på www.visita.se/turistinfo. Vi påminner om att
auktorisation krävs för att få använda i-skyltarna, de är registrerade varumärken och skyddade
av varumärkeslagen.
När vi fått in handlingarna (adress och kontaktuppgifter på sista sidan i handlingarna) och de
har godkänts, skickar vi ut faktura på auktorisationsavgiften. Därefter kommer 2016 års
auktorisationsintyg med brev på posten.
Facebook-sida: Destinationsrådet-Visita
På mångas begäran har vi lagt upp en Facebooksida för alla er som arbetar med besöksservice:
Följ Destinationsrådet-Visita. Sidan ersätter fr.o.m. nu den slutna Facebookgrupp som vi haft
tidigare. Notera även adressen till information från Destinationsrådet och om auktorisationen på
Visitas webb: www.visita.se/turistinfo.
Destinationsdagarna 2016
Destinationsdagarna arrangeras vart annat år och i höst är det dags igen. Save the Date: 17-18
november 2016 på Stockholm City Conference Center. Destinationsrådet arbetar just nu med
att sätta ihop ett intressant och spännande program. Mer info kommer.
Destinationsrådsval
I höst är det också dags för nominering och val av ledamöter till Destinationsrådet.
Nomineringsperioden börjar i oktober och avslutas i samband med Destinationsdagarna.
Därefter skickas valsedlar ut till alla auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter. Mer
info kommer.
Avslutningsvis önskar er alla ett framgångsrikt turistår 2016. Som våra prognoser ser ut just nu
kommer besöksnäringen att fortsätta sin snabba tillväxt även i år.
Vänliga hälsningar,
Clemens Wantschura
Branschutvecklingschef Visita & ansvarig för auktorisationen
[email protected]
(under avveckling)
Sid 2 av 2

Similar documents