Ulf Lindblom HBV affärschef

Comments

Transcription

Ulf Lindblom HBV affärschef
Ulf Lindblom
HBV affärschef
• Anställd på HBV f r o m 2016-01- 18 som affärschef
• Civilekonom och maskiningenjör
• Ca 15 år som b la Fastighetschef och Finanschef på Mimer i
Västerås
• Tidigare anläggningssäljare, controller m m inom ABB och
Alstom Power
Välj Sidhuvud/sidfot under menyn Infoga. Ändra text där.
HBV
324 Medlemsföretag
- 850 000 lägenheter
47 avtalsområden
185 leverantörer
Affärsenheten
-Din kontakt
Ulf Lindblom
Affärschef
Janne Sunnari
Norr
Dag Sundberg
Mitt
Gustav Lundin
Väst
Välj Sidhuvud/sidfot under menyn Infoga. Ändra text där.
Benny Engström
Öst
Lars Lönnblad
Syd
HBV verksamhet
Varuupphandling
Konsultverksamhet
Produktkvalitetsarbete
Miljö
Välj Sidhuvud/sidfot under menyn Infoga. Ändra text där.
HBVs gästföreläsare:
Henrik Willquist
Advokatfirman Lindahl
• Specialiserad inom avtalsrätt, tvistelösning och processer
samt offentlig upphandling.
• Omfattande rutin av såväl domstols- som skilje- förfaranden
och företräder löpande både beställar- och leverantörssidan
i upphandlingsfrågor.
• Flera av Henriks ärenden har rört ansvar för finansiell
rådgivning och han har därför stor erfarenhet av s.k.
rådgivaransvar.
• Henrik är medlem i Lindahls kompetensgrupper för
tvistelösning och processer samt offentlig upphandling.
Vidare är Henrik engagerad i Skiljedomsföreningen i Södra
Sverige och Skiljedomsföreningen för yngre jurister.
Välj Sidhuvud/sidfot under menyn Infoga. Ändra text där.
HBVs gästföreläsare:
Helena Rosén Andersson
Advokatfirman Lindahl
• Helena är främst inriktad på offentlig upphandling och
tvistelösning.
• Helena har författat flera artiklar rörande offentlig
upphandling och föreläser återkommande om processrätt
vid Göteborgs universitet och om upphandlingsrätt i olika
sammanhang.
• Helena har varit expert i Utredningen (Fi 2005:08) om
utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte
mellan myndigheter.
Välj Sidhuvud/sidfot under menyn Infoga. Ändra text där.

Similar documents