הכנס המחלקתי ה-36 של המחלקה ללימודי א"י - אוניברסיטת בר-אילן

Comments

Transcription

הכנס המחלקתי ה-36 של המחלקה ללימודי א"י - אוניברסיטת בר-אילן
‫הפקולטה למדעי היהדות‬
‫המחלקה ללימודי ארץ‪-‬ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(‬
‫מתכבדת להזמין את הציבור לכנס לכבוד‬
‫פרופ' זאב ספראי‬
‫עם פרישתו מהוראה במחלקה‬
‫הַ ּ ְמהַ ּ ֵל ְך ּ ַב ֶ ּד ֶר ְך וְ ׁשוֹ נֶה‪...‬‬
‫הכנס המחלקתי ה‪ 36-‬של המחלקה ללימודי ארץ‪-‬ישראל וארכיאולוגיה‬
‫יום חמישי ל' אדר א'‪ 10 ,‬במרץ ‪ ,2016‬אולם ננו טכנולוגיה‪ (206) ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫‪17:45‬‬
‫‪ 8:30‬כינוס‬
‫‪ 8:45‬ברכות‬
‫פרופ' מרים פאוסט ‪ -‬רקטור‬
‫פרופ' אליהו עסיס ‪ -‬דקן הפקולטה למדעי היהדות‬
‫דיון‬
‫פרופ' בועז זיסו ‪ -‬ראש המחלקה ללימודי‬
‫‪ 12:30-13:00‬הפסקה‬
‫ארץ‪-‬ישראל וארכיאולוגיה‬
‫‪9:00-10:30‬‬
‫ראשון‬
‫ראשון‬
‫מושבמושב‬
‫מושב שלישי‬
‫‪13:00-14:10‬‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' בועז זיסו‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫פרופ' אהרן אופנהיימר‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫מלחמת קודש בעת העתיקה – המונותאיזם כעִ ָלה?‬
‫פרופ' יהושע שוורץ‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫על ענייני תספורת ותגלחת בחברה היהודית בעת העתיקה‬
‫פרופ‘ חיים בן דוד‪ ,‬מכללת כנרת‬
‫”האונומסטיקון" של חז"ל ‪ -‬זיהוי מקומות בספרות חז"ל‬
‫ד"ר יונתן אדלר‪ ,‬אוניברסיטת אריאל‬
‫"ארכיאולוגיה של ההלכה"‪ :‬סיכויים וסיכונים‬
‫דיון‬
‫‪ 10:30-11:00‬הפסקה‬
‫‪11:00-12:30‬‬
‫פרופ' יוסף פטריך‪ ,‬האוניברסיטה העברית‬
‫"הרחבה הביזאנטית" בקיסריה ‪ -‬מתחם לחלוקת‬
‫מזון חינם )‪ (annonae populares‬לאזרחי העיר‬
‫מושב שני‬
‫יו"ר‪ :‬פרופ' ישעיהו גפני‪ ,‬האוניברסיטה העברית‬
‫פרופ' אברהם פאוסט ומר יאיר ספיר‪ ,‬אוניברסיטת‬
‫בר‪-‬אילן‬
‫חולדים‪ ,‬שברי חרס‪ ,‬סוללת מצור ועיר אבודה‪:‬‬
‫שיטת סקר חדשה וחפירות בתל עיטון‬
‫פרופ' דוד אדן ביוביץ‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫תרבות חומרית ותמורות היסטוריות‪ :‬עדות‬
‫חדשה מאזור ירושלים מהתקופה הרומית הקדומה‬
‫ד"ר טובה דיקשטיין‪ ,‬נאות קדומים‬
‫"צנוע כאזוב" ‪ -‬האזוב במורשת ישראל‬
‫דיון‬
‫לכבוד זאב‬
‫‪14:10-15:00‬‬
‫יו“ר‪ :‬פרופ‘ איוון פרידמן‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫פרופ' מנחם מור‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬
‫פפירוס אחד )‪ ,(PSI 1026‬מסקנות רבות!‬
‫ד"ר עדי ארליך‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬
‫החפירות המחודשות בבית שערים על גבעת שייח אבריק‬
‫פרופ' עמוס קלונר ופרופ' בועז זיסו‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫שבר כתובת קבורה מבית גוברין עם מניין לחורבן הבית‬
‫פרופ' איל רגב‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫החשמונאים במציאות ובעיני חז"ל; חז"ל‬
‫והמציאות בעיני זאב ספראי‬
‫פרופ' שמעון דר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫תרומתו של זאב ספראי למחקר השומרון‬
‫פרופ' זאב ספראי – דברי סיכום‬
‫המחלקה ללימודי ארץ‪-‬ישראל וארכיאולוגיה‬
‫טלפון‪ 03-5318299 ,03-5318350 :‬פקס ‪03-6354941‬‬
‫אימייל‪[email protected] :‬‬
‫אתר המחלקה‪Lisa.biu.ac.il :‬‬