REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2016 (koda 95),

Comments

Transcription

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2016 (koda 95),
OOZ GROSUPLJE ORGANIZIRA
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
ZA LETO 2016 (koda 95),
v soboto, 5.3.2016, z začetkom ob 7.00,
v prostorih OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje.
Kotizacija udeležbe na usposabljanju znaša:
 ZA ČLANE OOZ GROSUPLJE OZ. ZA NJIHOVE ZAPOSLENE:
do 2 udeleženca na člana BREZPLAČNO, vsak naslednji 25 EUR, pri čemer je max
število prijavljenih na člana 5 voznikov (izjeme možne v dogovoru z OOZ Grosuplje).
NOVOST: za prijavljene voznike je potrebno obvezno priložiti potrdilo o
zaposlitvi - kopijo M1 obrazca!
 NEČLANI: 60 EUR , pri čemer imajo v primeru prezasedenosti člani zbornice
prednost pred nečlani.
Na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po faksu 01-786-16-45
ali na [email protected] pošljite naslednje:
1. IZPOLNJENO PRIJAVNICO (za zaposlene voznike obvezno priložite kopije M1 obrazca!)
2. KOPIJO VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA posredujete samo v primeru, v
kolikor se usposabljanja v sklopu zborničnega sistema udeležujete prvič ALI ste zamenjali
vozniško (podaljšali kodo 95) in je še niste posredovali;
3. PLAČNIKI DOSTAVIJO TUDI KOPIJO PLAČILNEGA NALOGA O PORAVNANI
KOTIZACIJI (plačati na TR OOZ Grosuplje: SI56 6000 0000 0052 160 – Hranilnica Lon,
namen plačila: IMEINPRIIMEK UDELEŽENCA – RUV 2016)
POMEMBNO: PRIJAVE SPREJEMAMO SAMO DO ZAPOLNITVE MEST
(MAX 60 PRIJAV) OZ. NAJKASNEJE DO 29.2.2016.
OBSEG USPOSABLJANJA: 7 pedagoških ur
Dodatne informacije po telefonu 01-786-51-30 (Janez Bajt) oz. [email protected]
Območna obrtno – podjetniška zbornica Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje
Tel.:+ 386 (0) 1 786 51 30, fax: +386 (0) 1 786 16 45, e-mail: [email protected]
TR: 6000-00000052160, Davčna številka:38130807, šifra dejavnosti: 94.110
PRIJAVNICA za REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
ZA LETO 2016 (koda 95), na OOZ GROSUPLJE, sobota, 5.3.2016
PODATKI O KANDIDATU / KI:
Ime in priimek:
Datum, kraj in država rojstva:
Državljanstvo: __________________________
EMŠO:____________________________________
Naslov za prejem potrdila (ulica, hišna številka, št. pošte, kraj pošte):
Kontaktna telefonska številka :
Voznik za kategorijo: (označi) :
Elektronski naslov:
 C
 D
Datum veljavnosti kode 95 v vozniškem dovoljenju (vpiši):
IZJAVA: Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju poklicnih
kvalifikacij in zaposlovanja ter obveščanje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
V__________________________, dne ________________________
Podpis kandidata:______________________________
PODATKI O PODJETJU:
Naziv podjetja: ______________________________________________________________________________
Naslov podjetja:______________________________________________________________________________
Telefon podjetja:____________________________________ E - pošta podjetja:__________________________
Davčna številka podjetja:_______________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): da
Matična številka podjetja:__________________________________ Član OZS (ustrezno obkroži): da
Območna obrtno – podjetniška zbornica Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje
Tel.:+ 386 (0) 1 786 51 30, fax: +386 (0) 1 786 16 45, e-mail: [email protected]
TR: 6000-00000052160, Davčna številka:38130807, šifra dejavnosti: 94.110
ne
ne