Kurskatalog for skoleåret 2016/2017

Comments

Transcription

Kurskatalog for skoleåret 2016/2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Sinsen
Videregående opplæring for voksne
Opplæringstilbud i Oslo 2016 – 2017
Katalogen gjelder opplæringstilbud på videregående for voksne som starter i august 2016 og
januar 2017 på Oslo VO Sinsen. Endringer kan forekomme på grunn av for få søkere eller
manglende kapasitet hos våre samarbeidspartnere. Det kan komme endringer av tidspunkt for
oppstart. Dette kan gjelde kurs som går over 2 år (4 semestre). Du finner oppdatert katalog på
skolens hjemmeside: https://sinsen.oslovo.no
Søknadskjema finner du på https://felles.oslovo.no eller på Oslo VO Servicesenter, Fyrstikktorget,
Helsfyr. For å få informasjon og veiledning om et opplæringstilbud som passer for deg, anbefaler vi
at du snakker med en rådgiver på Oslo VO Servicesenter.
Søknadsfrist for opplæring som starter høsten 2016 er 1. mars 2016
Søknadsfrist for opplæring som starter våren 2017 er 1. oktober 2016
(begrenset fagtilbud)
Du finner mer informasjon og veiledning om tilbudene på:




Oslo VO Servicesenter: https://felles.oslovo.no
Oslo VO Sinsen: https://sinsen.oslovo.no
Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring: www.vilbli.no
Brosjyrer og annen informasjon på Oslo VO Servicesenter
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Sinsen
Besøksadresse:
Lørenveien 11, Sinsen
0585 OSLO
Postadresse:
Pb 649/650 Løren, 0507 OSLO
Telefon: 23 46 67 00
Org.nr.: 984611412
[email protected]
sinsen.oslovo.no
OSLO VO SINSEN - kurskatalog 2016 - 2017
YRKESFAGLIG UTDANNING
Yrkesfaglig utdanning fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller
svennebrev). Yrkesfaglig utdanning for voksne består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til
fordypning. Fellesfag for voksne er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Det finnes
flere programområder som fører frem til ulik sluttkompetanse, se www.vilbli.no. Prosjekt til
fordypning er knyttet opp mot programområdet. Det tas forbehold om oppstart av programområde
som grunner i nok søkere og kapasitet hos våre samarbeidspartnere som tilbyr de ulike
programfagene.
FELLES PROGRAMFAG I YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM
Utdannings - Programområde
program
Vg1
Bygg og
anlegg
Elektrofag
Programområde
Vg2
Programområde
Vg3
Bygg og anlegg
Høst 2016 og vår 2017
Byggteknikk
Klima, energi
og miljøteknikk
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Elektrofag
Høst 2016
Vår 2017
Elenergi
Høst 2016 og vår 2017
alternativt
Vår 2017 og høst 2017
Helse og
oppvekstfag
Helse og
oppvekstfag
Service og
samferdsel
Teknikk og
industriell
produksjon
Restaurant og matfag
Barne - og ungdomsarbeiderfag
Høst 2016 og vår 2017
Helsearbeiderfag
Høst 2016 og vår2017
alternativt
Vår 2017 og høst 2017
Helseservicefag
Høst 2016 og vår 2017
Service og
samferdsel
Apotektekniker
Høst 2016 og vår 2017
Helsesekretær
Høst 2016 og vår 2017
Tannhelse sekretær
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Salg, service og
sikkerhet
Teknikk og
industriell
produksjon
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016
Kjøretøy
Restaurant og matfag
Periode
Vår 2017
Høst 2016
Side 2 av 5
OSLO VO SINSEN - kurskatalog 2016 - 2017
FELLESFAG FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM
Fellesfag
Fagkode
Tidspunkt for undervisning
Engelsk
Tirsdag 12.00 – 14.10 høst
ENG1003 Mandag 12.00 – 15.20 vår
Tirsdag 13.10 – 15.20 vår
Engelsk – 1. år av
to år
ENG1001
Engelsk – 1. år av
to år
ENG1001
Engelsk
ENG1003 Mandag 17.00 – 21.00
Engelsk – 1. år av
to år
ENG1001
Matematikk
MAT1001
Matematikk
MAT1001 Mandag 12.00 – 16.00
Matematikk –
forsterket
MAT1001
Matematikk –
forsterket
Antall
Periode
semestre
2
Høst 2016 og vår 2017
Mandag 09.00–11.15 og
tirsdag 08.30–11.15
2
Høst 2016 og vår 2017
Mandag 12.00 – 15.20 kun høst
Tirsdag 09.00 – 11.15 høst og vår
2
Høst 2016 og vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
Mandag 17.00 – 19.10 og
onsdag 17.00 – 19.10
2
Høst 2016 og vår 2017
Mandag 09.00 – 13.00 og
tirsdag 14.20 – 16.00
1
Høst 2016
1
Vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
MAT1001 Onsdag 17.00 – 20.20
2
Høst 2016 og vår 2017
NAT1001 Mandag 08.30 – 11.30
NAT1001 Tirsdag 17.00 – 20.20
Tirsdag 08.30 – 11.15 høst
NOR1206
Tirsdag 08.30 - 13.00 vår
NOR1206 Tirsdag 12.00 – 15.20
NOR1206 Torsdag 17.00 – 21.00
Mandag 12.00 – 15.20 og
NOR1204
tirsdag 13.10 – 16.00
Tirsdag
12.00–16.00
Tirsdag 08.30
– 11.15 høst
NOR1204
Tirsdag 08.30 - 13.00 vår
1
1
Vår 2017
Høst 2016
2
Høst 2016 og vår 2017
2
2
Norsk – over to år
NOR1204 Tirsdag 12.00 – 15.20
4
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Norsk – over to år
NOR1204
Tirsdag 17.00 – 20.20 og
torsdag17.00 – 20.20
4
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
SAF1001
SAF1001
SAF1001
SAF1001
Mandag 13.10 – 16.00
Tirsdag 09.00 – 13.00
Mandag 17.00 – 21.00
Tirsdag 17.00 – 21.00
1
1
1
1
Høst 2016
Høst 2016
Vår 2017
Vår 2017
Naturfag
Naturfag
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk – over to år
Norsk – over to år
Mandag 09.00 – 11.15 og
tirsdag 08.30 – 11.15
4
4
Side 3 av 5
OSLO VO SINSEN - kurskatalog 2016 - 2017
FAG FOR STUDIEKOMPETANSE
Studieforberedende opplæring fører frem til studiekompetanse etter 23/5-regelen og legger mest
vekt på teoretisk kunnskap. Fag for studiekompetanse for voksne består av norsk Vg3, engelsk,
samfunnsfag, historie, naturfag og matematikk. I matematikk kan du velge mellom 1P eller 1T på
Vg1-nivå og på Vg2-nivå mellom 2P og R1.
Fag
Fagkode
Tidspunkt for
undervisning
Engelsk Vg1
ENG1002
Engelsk Vg1 – forsterket
ENG1001
Engelsk Vg1 – forsterket
ENG1001
Engelsk Vg1
ENG1002
Engelsk Vg1 – forsterket
ENG1001
Engelsk Vg1
ENG1002
Torsdag 08.30 - 13.00
Torsdag 09.00 - 13.00 og
fredag 12.00 - 15.20
Torsdag 09.00 - 11.15 og
fredag 13.10 - 15.20
Onsdag 17.00 - 21.00
Mandag 17.00 - 19.10 og
onsdag 17.00 - 19.10
Tirsdag 17.00 - 21.00
Fagkode
HIS1003
HIS1003
HIS1003
HIS1003
HIS1003
Tidspunkt for
undervisning
Mandag 08.30 - 11.30
Tirsdag 09.00 - 13.00
Torsdag 09.00 - 13.10
Onsdag 17.00 - 21.00
Tirsdag 17.00 - 21.00
Fag
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Fag
Matematikk 1P nettstøttet
Søkere som tester over 60 poeng
Fagkode
MAT1011
Tidspunkt for
undervisning
Obligatoriske samlinger. Tid for
veiledning avtales ved oppstart
Matematikk 1P
MAT1011
Matematikk 1T
MAT1013
Matematikk 1P
MAT1011
Matematikk 2P
Matematikk 2P
Matematikk 2P
Matematikk 2P
Matematikk 2P
MAT1015
MAT1015
MAT1015
MAT1015
MAT1015
Tirsdag 09.00 - 13.00 og
torsdag 13.10 - 15.20
Tirsdag 09.00 - 13.00 og
torsdag 13.10 - 15.20
Mandag 17.00 - 19.10 og
onsdag 17.00 - 19.10
Mandag 09.00 - 15.20
Fredag 09.00 - 15.20
Mandag 09.00 - 14.10
Mandag 17.00 - 21.00
Mandag 17.00 - 21.00
Matematikk 2P nettstøttet
MAT1015
Obligatoriske samlinger. Tid for
veiledning avtales ved oppstart
Antall
semestre
2
2
Periode
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår2018
2
Høst 2016 og vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
1
Vår 2017
Antall
semestre
2
1
1
1
1
Antall
semestre
Periode
Høst 2016 og vår 2017
Vår 2017
Vår 2017
Høst 2016
Vår 2017
Periode
1
Høst 2016
2
Høst 2016 og vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
2
Høst 2016 og vår 2017
1
1
1
1
1
Høst 2016
Høst 2016
Vår 2017
Høst 2016
Vår 2017
1
Vår 2017
Side 4 av 5
OSLO VO SINSEN - kurskatalog 2016 - 2017
Fag
Tidspunkt for
undervisning
Fagkode
Antall
semestre
Periode
Naturfag
NAT1002
Mandag 12.00 - 15.20
2
Høst 2016 og vår 2017
Naturfag
NAT1002
Onsdag 09.00 - 14.10
1
Høst 2016
Naturfag
NAT1002
Fredag 09.00 - 14.10
1
Vår 2017
Naturfag
NAT1002
Torsdag 17.00 - 20.20
2
Høst 2016 og vår 2017
Naturfag
NAT1002
Onsdag 17.00 - 21.00
1
Vår 2017
Fag
Fagkode
Tidspunkt for
undervisning
Onsdag 09.00 - 14.10 og
fredag 09.00 - 13.00
Onsdag 09.00 - 13.00 og
fredag 09.00 - 11.15
Onsdag 09.00 - 14.10 og
fredag 09.00 - 11.15
Tirsdag 17.00 - 21.00 og
torsdag 17.00 - 21.00
Antall
semestre
Periode
2
Høst 2016 og vår 2017
Norsk Vg2 + Vg3
NOR1211
Norsk Vg1
NOR1201
Norsk Vg1 - forsterket
NOR1201
Norsk Vg2 + Vg3
NOR1211
Norsk Vg1
NOR1201
Torsdag 17.00 - 21.00
4
Norsk Vg1 - forsterket
NOR1201
Tirsdag 17.00 - 20.20 og
torsdag 17.00 - 20.20
4
Fag
Tidspunkt for
undervisning
Fagkode
4
4
2
Antall
semestre
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Høst 2016 og vår 2017
Høst 2017 og vår 2018
Periode
Samfunnsfag
SAF1001
Mandag 09.00 - 13.00
1
Høst 2016
Samfunnsfag
SAF1001
Onsdag 09.00 - 13.00
1
Vår 2017
Samfunnsfag
SAF1001
Mandag 17.00 - 21.00
1
Høst 2016
Samfunnsfag
SAF1001
Mandag 17.00 - 21.00
1
Vår 2017
Samfunnsfag
SAF1001
Tirsdag 17.00 - 21.00
1
Vår 2017
Valgfrie programfag til fordypning
Fag
Tidspunkt for
undervisning
Fagkode
Antall
semestre
Periode
Matematikk R1
REA3022
Onsdag 17.00 - 21.00
2
Høst 2016 og vår 2017
Biologi 1*
REA3001
Tirsdag 17.00 - 21.00
1
Høst 2016
Fysikk 1*
REA3004
Torsdag 17.00 - 21.00
2
Høst 2016 og vår2017
Kjemi 1*
REA3011
Mandag 17.00 - 21.00
1
Vår 2017
*
minstekrav til inntak standpunktkarakter 4 i naturfag ST
Side 5 av 5