DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01032-86 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - JO144U Redaksjonell rundtur
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor - 2015 - FSV
Avsender:
Dag Kristoffersen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilie-Linn Eriksen
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01126-14 Klage på sensurvedtak - SYK104H - Kand 018
Sak:
Studentmappe - Alicia Isabelle Joø Rotset - 316519 - PHS
Mottaker:
Annie Grethe Karlsen
Wivi-Ann Tingvoll
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01155-16 820212 likviditetsrapport fra Universitetet i Nordland for oktober
Sak:
Rapportering statsregnskapet 2015
Mottaker:
Direktoratet for Økonomistyring
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Unni Stensvik
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
131
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01155-17 810214 likviditetsrapport fra gaveforsterkningsordningen Universitetet i Nordland for oktober
Sak:
Rapportering statsregnskapet 2015
Mottaker:
Direktoratet for Økonomistyring
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Unni Stensvik
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
131
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01155-18 820212 likviditetsrapport fra Universitetet i Nordland for november
Sak:
Rapportering statsregnskapet 2015
Mottaker:
Direktoratet for Økonomistyring
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Unni Stensvik
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
131
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01161-15 Søknad om permisjon fra studiene
Sak:
Studentmappe - Maria Elina Pettersen - 317013 - HHB
Avsender:
Maria Elina Pettersen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Anita Kransvik
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2016, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01192-14 Underskrevet arbeidsavtale - tilsetting i 80 % midlertidig stilling som avdelingsingeniør st.nr. 30020756 FBA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Silje Svendsen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01192-15 Underskrevet arbeidsavtale - tilsetting i 20 % midlertidig stilling som avdelingsingeniør st.nr. 30020756 FBA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Silje Svendsen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01197-47 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - EK124F Markedsføringsledelse / BI216F Bacheloroppgave i
Internasjonal markedsføring
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - FBA
Avsender:
Håvard Huse
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Dok. dato:
25.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
18.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01197-48 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - KJ103F Kjemi og biofysikk
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - FBA
Avsender:
Jana Stanicova
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Dok. dato:
03.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
18.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01209-170 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - SYK343H Funksjoner knyttet til ulike behandlingskontekster og
ledelse i operasjonssykepleie (inkl. kliniske studier)
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - PHS
Avsender:
Grete Mehus
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
15.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01209-171 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - SYK342H Funksjoner knyttet til ulike behandlingskontekster og
ledelse i intensivsykepleie (inkl. kliniske studier)
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - PHS
Avsender:
Grete Mehus
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
15.01.2016, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01209-172 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - HVR 301H Hverdagsrehabilitering / prosjektoppgave
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - PHS
Avsender:
Lars Blix Strauman
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01209-173 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - KP301H Kunnskapsbasert praksis - prosjektarbeid - Avskjermet
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - PHS
Avsender:
Lars Blix Strauman
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
01.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01209-174 Underskrevet kontrakt ekstern klagesensor - VT307H Vitenskapelig metode
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2015 - PHS
Avsender:
Gabriele Elfriede Kitzmuller
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
07.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/01241-8 Information about employment -Associate Professor political science - st. nr. 30015917 - FSV
Sak:
Stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap - st.nr 30015917 - FSV
Mottaker:
Til søkerne
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Grethe Bratlie
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01305-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Carine Louise Nilsen - 994725 - FSV
Avsender:
Carine Louise Nilsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Synnøve Dalmo
Tollåli
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
15.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/01339-6 Unntak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Bodø
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Trine Moan
Isaksen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01377-14 Søknad om å skrive bacheloroppgaven alene - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Nora Steiro Ramberg - 313884 - PHS
Avsender:
Nora Steiro Ramberg
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
27.12.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
08.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/01379-7 Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling som førsteamanuensis - st nr 30061051 - FBA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Chris Andre Johnsen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/01393-9 Svar på søknad om å skrive SYK180H bacheloroppgaven alene - BASY kull 2013H
Sak:
Studentmappe - Emilie Pedersen Lekang - 312516 - PHS
Mottaker:
Emilie Pedersen Lekang
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01409-6 Svar på søknad om gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, Vesterålen - våren 2016 - student 316377
Karoline Knutzen
Sak:
Studentmappe - Karoline Knutzen - 316377 - PHS
Mottaker:
Karoline Knutzen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01431-7 Vedrørende godkjenning av emne BASY kull 2014H
Sak:
Studentmappe - Trine Mari Johansen 997663 - PHS
Mottaker:
Trine Mari Johansen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01449-5 Søknad om begrunnelse - SYK108H kand
Sak:
Studentmappe - Taleb Hussein Nazari - 315473 - PHS
Avsender:
Taleb Hussein Nazari
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
04.02.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01449-6 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Taleb Hussein Nazari - 315473 - PHS
Avsender:
Taleb Hussein Nazari
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/01449-7 Klage på sensurvedtak - SYK108H - kand 6741
Sak:
Studentmappe - Taleb Hussein Nazari - 315473 - PHS
Avsender:
Taleb Hussein Nazari
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01474-3 Svar på søknad om overflytting til barnehagelærerutdanningen 3.studie år ved UiN
Sak:
Overflytting - Majken Jonassen
Mottaker:
Majken Jonassen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
23.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
513
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01474-4 Purring på søknad om overflytting til barnehagelærerutdanningen 3.studie år ved studiested Bodø
Sak:
Overflytting - Majken Jonassen
Avsender:
Majken Jonassen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
513
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01553-1 Signert avtale - keynote speaker på nettverkskonferanse
Sak:
18599 UH Nettverk for formgivning, kunst og håndverk 2016
Avsender:
May Britt Postholm
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
18.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/01553-2 Omvisning Nidarosdomen 25.01.2015
Sak:
18599 UH Nettverk for formgivning, kunst og håndverk 2016
Mottaker:
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
/Ragnhild Merete Hassel
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
/Ragnhild Merete Hassel
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01623-7 Vedr. søknad om fritak for forskuddstrekk
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Skatteetaten
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Ellen Abelgård
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01643-7 Avslutning av studiene - Grunnskolelærer 5-10. trinn
Sak:
Studentmappe - Vegard Sandness - 313371 - PHS
Avsender:
Vegard Sandness
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/01677-9 Regulering av fondskonto Norges Bank pr november 2015
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
24.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01677-10 Regulering av fondskonto Norges Bank pr desember 2015
Sak:
Opprettelse av rentebærende fondskonto i Norges Bank
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Cathrine Vasset Rasmussen
Dok. dato:
22.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
161
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01721-2 Søknad om oppmelding til konteeksamen vår 2016 - EK230E
Sak:
Studentmappe - Susanne Bringsli - 310766 - HHB
Avsender:
Susanne Bringsli
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
12.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/01950-1 Bekreftelse på forskningstid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Dok. dato:
27.11.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01993-2 Søknad om å endring av e-postadresse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Einar Skarstad Egeland
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
08.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/02084-4 Innvilget forlengelse i midlertidig stilling som stipendiat st.nr. 30034337 - FSV
Sak:
Personalmappe - Hege Stavseth 261080 43448 - FSV - Avskjermet
Mottaker:
Hege Stavseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Wenche Lind
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02098-13 Henvendelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Bodø
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Ellen Merete Utz
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02124-2 Oppnevnelse som studieleder for Bachelor i sykepleie ved studiested Mo i Rana for perioden 1. januar til 31.
desember 2016. - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Øyvind Christiansen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Dok. dato:
23.12.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02126-6 Referat - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Nav Rana
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Trine Moan
Isaksen
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/02273-3 Oppnevning som visedekan for SH i tiden 1. januar til 31. desember 2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Bodil Svendsgård
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Dok. dato:
23.12.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02308-1 Bekreftelse på forskningstid
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Eirin Furre Moan
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
27.11.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02331-2 Ad. søknad om studiedager tilknyttet masteroppgave
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen /Arild Johnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02341-2 Oppnevnelse som senterleder for Senter for praktisk kunnskap i tiden 1. januar til 31. desember 2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
James McGuirk
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Tone Holm
Dok. dato:
23.12.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02409-4 Svar på søknad om permisjon fra BASYS kull 2014V
Sak:
Studentmappe - Christine Lund - 314396 - PHS
Mottaker:
Christine Lund
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02411-6 Svarbrev fra klagekommisjonen - SYN109H - Kand. 107
Sak:
Studentmappe - Jøran Følvik - 314212 - PHS
Mottaker:
Jøran Atlantis Følvik
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02496-12 Klage på sensurvedtak - SYK104H - Kand 009
Sak:
Studentmappe - Yohannes Berhane Kidane - 316510 - PHS
Mottaker:
Gerd Helene Jakobsen
Wivi-Ann Tingvoll
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02496-13 Klage på vedtak - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Yohannes Berhane Kidane - 316510 - PHS
Avsender:
Yohannes Berhane Kidane
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/02561-16 Orientering om tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i veterinærmedisin - st.nr. 30016051 - FBA
Sak:
Stilling som professor / førsteamanuensis i veterinærmedisin - st.nr. 30016051 - FBA - Avskjermet
Mottaker:
Til søkerne
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02574-4 Søknad om permisjon fra studiene
Sak:
Studentmappe - Danilla Anne Tømmerås - 991147 - FSV
Avsender:
Danilla Anne Tømmerås
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Synnøve Dalmo
Tollåli
Dok. dato:
17.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02579-22 Svar på søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Tonje Skinstad - 315715 - PHS
Mottaker:
Tonje Skinstad
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02600-2 Rundskriv F-01-16 - Endringer i opptaksforskriften 2016
Sak:
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Siv-Anita Eriksen Molid
Dok. dato:
22.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
510
Avskrevet:
22.02.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/02638-13 Svar på søknad om gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, Mo i Rana - våren 2016 - Student
251081 Kelly Aakre
Sak:
Studentmappe - Kelly Aakre - 251081 - FSV
Mottaker:
Kelly Aakre
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02649-4 Søknad om brukstillatelse for IgM-antistoff fra Skottland - Kiron
Sak:
Import og eksport av biologisk materiale ved FBA
Mottaker:
Mattilsynet Salten
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Robert
Arild Eliassen
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02715-12 Rapport fra bedømmelseskomité - vurdering av søkere til to stillinger som førsteamanuensis i organisasjon og
ledelse st. nr. 30026253 og 30032585 - FSV - Avskjermet
Sak:
Utlysing av to stillinger som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, st. nr. 30026253 og 30032585 - FSV
Avsender:
Per Harald Rødvei
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Grethe Bratlie
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/02755-4 Avslutte permisjon og bytte av kull
Sak:
Studentmappe - Kent Jørgen Olsen - 971202 - PHS
Avsender:
Kent Jørgen Olsen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
25.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/02760-2 Administrator tilgang nettbank og opprettelse av ny konto
Sak:
Avtale om banktjenester fra 1.12.2014
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Marit Elisabeth Johnsen
Dok. dato:
12.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02760-3 STATENS KONSERNKONTO - MELDING OM ORGANISATORISKE ENDRINGER
Sak:
Avtale om banktjenester fra 1.12.2014
Mottaker:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Marit Elisabeth Johnsen
Dok. dato:
20.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02760-4 Nye brukere nettbanken, Gunn Bye og Unni Mikalsen
Sak:
Avtale om banktjenester fra 1.12.2014
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Marit Elisabeth Johnsen
Dok. dato:
30.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/02760-5 UiN tilganger ny konto - Avskjermet
Sak:
Avtale om banktjenester fra 1.12.2014
Mottaker:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Marit Elisabeth Johnsen
Dok. dato:
01.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02773-5 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Adrian Arntsen - 995009 - HHB
Avsender:
Adrian Arntsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/02781-9 Fortrinnsrett Norsk Havbrukssenter AS
Sak:
Norsk Havbrukssenter AS
Mottaker:
'[email protected]'
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Per Arne Skjelvik
Dok. dato:
18.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02819-7 Klage på sensurvedtak - OR323E - Kand. 052
Sak:
Studentmappe - Guro Giil Prestegård Aars - 312026 - HHB
Mottaker:
Tom Karp
Kjell Ove Ernes
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02912-9 Bekreftelse på mottatt innlevering av rapport
Sak:
Kvartalsvis undersøkelse om ledige stillinger
Avsender:
Statistisk Sentralbyrå
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Wenche Lind
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
208
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/02939-5 Management System Certification - Nautical science - Maritime Managment & Economy
Sak:
BANAU - sertifiseringsprosess
Avsender:
DNV GL
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Kathrine Mathisen
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
413
Avskrevet:
26.01.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/03076-6 Søknad angående emner våren 2016 - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Anette Ulnes Pedersen - 997559
Avsender:
Anette Ulnes Pedersen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
08.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/03098-3 Fullmakt til generalforsamlingen i TTO Nordland AS
Sak:
TTO Nordland AS - ( Kunnskapsparken Inkubator AS )
Mottaker:
TTO Nordland AS
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Sentral ledelse /Eva Helene Skaiaa
Dok. dato:
26.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03184-5 Søknad om endring av praksisregion
Sak:
Studentmappe - Maria Wahre Pettersen - 310195 - PHS
Avsender:
Maria Wahre Pettersen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
09.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/03194-5 Ungdomstrinn i utvikling ²rapportering fra skoleeiere i pulje 2
Sak:
PHS - Prosjekt - Ungdomstrinn i utvikling Pulje 2 - 86328
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
PHS - Profesjonshøgskolen /Wenche Rønning
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03237-5 Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Studentmappe - Maria Kristin Fygle - 312549 - PHS
Avsender:
Maria Kristin Fygle
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Hilde Iren Hardy
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
28.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/03239-8 Svar på søknad om permisjon BASY kull 2014H
Sak:
Studentmappe - Alf Inge Linerud - 997041 - PHS
Mottaker:
Alf Inge Linerud
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/03271-14 Søknad om permisjon fra studiene
Sak:
Studentmappe - Hanne Hovde - 313407 - PHS
Avsender:
Hanne Hovde
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/03271-15 Svar på søknad om permisjon fra studiene - BASYV kull 2015V
Sak:
Studentmappe - Hanne Hovde - 313407 - PHS
Mottaker:
Hanne Hovde
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03276-9 Svarbrev fra klagekommisjonen - SYN109H - Kand. 139
Sak:
Studentmappe - Linda Gilberg - 314366 - PHS
Mottaker:
Linda Gilberg
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03277-3 Svar på søknad om permisjon fra BASYV kull 2014V
Sak:
Studentmappe - Gerd-Malen Tobiassen - 314369 - PHS
Mottaker:
Gerd Malen Tobiassen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03381-7 Klage på sensurvedtak - PO114S - Kand 015
Sak:
Studentmappe - Chila Abdul Sitar Shwany - 313646 - FSV
Mottaker:
Baard Herman Borge
Elisabeth Pettersen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03385-4 Søknad om dispensasjon fra $4 i tildelingsforskriften for hold av Niel tilapia i konsesjon N-B-23 i lokalitet
10483 Mørkvedbukta forskningsstasjon
Sak:
Endring av konsesjon ved Forskningsstasjonen i Mørkvedbukta
Mottaker:
Fiskeridirektoratet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Robert
Arild Eliassen
Dok. dato:
21.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
032
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/03406-7 Klage på sensurvedtak - BI108F - Kand. 104
Sak:
Studentmappe - Tanja Andrea Opsahl Nystad - 313272 - FBA
Mottaker:
Marit Espe
Chris Andre Johnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03429-7 Klage på sensurvedtak - EK124F - Kand. 007
Sak:
Studentmappe - Kristine Solli - 316248 - FBA
Mottaker:
Arve Pettersen
Per Ivar Jacobsen Seljeseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03429-10 Resultat av klagebehandling - EK124F - kand 007
Sak:
Studentmappe - Kristine Solli - 316248 - FBA
Avsender:
Arve Pettersen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/03440-5 Delvis underskrevet avtale mellom Utdanningsdirektoratet og UiN om å utvikle og tilby etter- og
videreutdanningstilbud SEVU-PPT 2013-2018
Sak:
PHS - Prosjekt - SEVU ( Strategi for etter- og videreutdanning ) -
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Kjeldsø Fastvold
Dok. dato:
16.12.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
402
PPT H2015 pulje 2
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03451-5 Avslutning av studiet - Barnehagelærerutdanningen Vesterålen
Sak:
Studentmappe - Hannah Rebekka Prescher - 315704 - PHS
Mottaker:
Hannah Prescher
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
07.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03473-7 Klage på sensurvedtak - HI114S - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Karoline Helbostad Steen - 315812 - FSV
Mottaker:
Alf Ragnar Nielssen
Bente Opheim Brathetland
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/03557-3 Klage på sensurvedtak - EK335E - kand 121
Sak:
Studentmappe - Iaroslav Klochkovskii - 311672 - HHB
Avsender:
Iaroslav Klochkovskii
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/03557-4 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Iaroslav Klochkovskii - 311672 - HHB
Avsender:
Iaroslav Klochkovskii
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Ellen Sirnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/03636-5 Svar på søknad om å skrive bacheloroppgaven på nytt
Sak:
Studentmappe - Rasim Christensen - 310302 - PHS
Mottaker:
Rasim Christensen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03639-5 Søknad om å skrive bacheloroppgaven alene
Sak:
Studentmappe - Ina Kristine Johnsen - 291538 - PHS
Avsender:
Ina Kristine Johnsen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
12.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/03644-6 Svar på søknad om prioritet ved praksisregion Salten - kull 2013H
Sak:
Studentmappe - Ida Johanne Torbergsen - 313583 - PHS
Mottaker:
Ida Johanne Torbergsen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03659-3 Ønsket praksisregion H13
Sak:
Studentmappe - Hanne Hind Bogfjelldal - 281478 - PHS
Avsender:
Hanne Hind Bogfjelldal
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/03685-5 Svar på søknad om å skrive SYK180H bacheloroppgaven alene - BASYM kull 2013H
Sak:
Studentmappe - Stina Helen Solhaug - 312577 - PHS
Mottaker:
Stina Helen Solhaug
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03727-5 Klage på sensurvedtak - SYK104H - Kand 020
Sak:
Studentmappe - Habon Sheek Ibril Omar - 315621 - PHS
Mottaker:
Annie Grethe Karlsen
Wivi-Ann Tingvoll
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03741-4 Vedrørende søknad om permisjon - manglende dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Kristoffer Johannes Drage - 315488 - PHS
Mottaker:
Kristoffer Johannes Drage
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03741-5 Ettersendt dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Kristoffer Johannes Drage - 315488 - PHS
Avsender:
Kristoffer Johannes Drage
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/03924-2 Svar på søknad om innpassing av emner
Sak:
Studentmappe - Jon Petter Pettersen - 290889 - FSV
Mottaker:
Jon Petter Pettersen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Lars Aksel Stuen
Broback
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04000-5 Resultat av klagebehandling - BE113E - kand 070
Sak:
Studentmappe - Emir Resulbegovic - 310759 - HHB
Avsender:
Odd-Birger Hansen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04161-3 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Tine Beate Harr Schjelderup - 997526 - PHS
Avsender:
Charlotta Langejan
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/04205-4 Klage på sensurvedtak - KKK100L - Kand. 110
Sak:
Studentmappe - Helene Furu Grande - 318930 - PHS
Mottaker:
Marte Liset
Rune Mathisen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04205-5 Avslutning av studiet barnehagelærer
Sak:
Studentmappe - Helene Furu Grande - 318930 - PHS
Avsender:
Helene Furu Grande
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/04254-3 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Anastasia Henriksen- 312125 - FBA
Avsender:
Anastasia Henriksen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/04254-5 Søknad om permisjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Anastasia Henriksen- 312125 - FBA
Avsender:
Anastasia Henriksen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/04264-6 Svar på søknad om å bytte engelsk samt forhåndsgodkjenning RLE
Sak:
Studentmappe - Guro Bakke Hansen - 318414 - PHS
Mottaker:
Guro Bakke Hansen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04305-11 Svar på søknad om gjenopptak av studiene - BASYM
Sak:
Studentmappe - Kristine Sagen - 312610 - PHS
Mottaker:
Kristine Sagen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04305-12 Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Studentmappe - Kristine Sagen - 312610 - PHS
Avsender:
Kristine Sagen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Hilde Iren Hardy
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
01.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/04378-3 Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Studentmappe - Sigrid Bjørkan Bøe - 319147 - PHS
Avsender:
Sigrid Bjørkan Bøe
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Hilde Iren Hardy
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/04390-10 Oppnevning av eksterne styremedlemmer Nord universitet
Sak:
Nord universitet styre 01.01.2016 ²
Mottaker:
Eirin Kjølstad
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Sentral ledelse /Eva Helene Skaiaa
Dok. dato:
18.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
011
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04410-4 Søknad om gjennomføring av eksamen ved Folkeuniversitetet øst - LF301E og EK322E
Sak:
Studentmappe - Kjell Thomassen Norrblom - 317710 - HHB
Avsender:
Kjell Thomassen Norrblom
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
01.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/04504-3 Oppnevning av medlemmer/varamedlemmer fra universiteter, vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler til
UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg for perioden 1. mars 2016 ²mars 2018
Sak:
Samlemappe - Oppnevning av representanter til utvalg - Universitets- og høgskolerådet UHR
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nord - Ledelse /Stig Erik Fossum
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04504-4 Representasjon i Universitets- og høgskolerådets ( UHR ) fagstrategiske enheter , råd og profesjonsråd etter
fusjon
Sak:
Samlemappe - Oppnevning av representanter til utvalg - Universitets- og høgskolerådet UHR
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nord - Ledelse /Stig Erik Fossum
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
012
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04527-5 Korrespondanse - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Kjersti Fransisca Seljeseth - 250747 - PHS
Avsender:
Kjersti Fransisca Seljeseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
04.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/04527-8 Tilleggsinformasjon angående eventuell klage
Sak:
Studentmappe - Kjersti Fransisca Seljeseth - 250747 - PHS
Mottaker:
Kjersti Fransisca Seljeseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04527-9 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Studentmappe - Kjersti Fransisca Seljeseth - 250747 - PHS
Avsender:
Kjersti Fransisca Seljeseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04559-3 Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Studentmappe - Kjersti Borgan - 312677 - FSV
Avsender:
Kjersti Borgan
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Hilde Iren Hardy
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
28.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/04612-1 Regarding termination - Avskjermet
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Valerie Saville - 271665 - FSV
Mottaker:
Valerie Saville
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04632-5 Klage på sensurvedtak - BI108F - Kand. 105
Sak:
Studentmappe - Karoline Sørstrøm - 316247 - FBA
Mottaker:
Marit Espe
Chris Andre Johnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04632-6 Resultat av klagebehandling - BE113E - kand 038
Sak:
Studentmappe - Karoline Sørstrøm - 316247 - FBA
Avsender:
Odd-Birger Hansen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/04643-3 Klage på sensurvedtak - ME203E - kand 084
Sak:
Studentmappe - Frederick Guzman Hjertø - 312983 HHB
Avsender:
Fredrik Guzman Hjertø
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/04707-27 Tilbakemelding på henvendelse. Ny rutine for innlevering av sensur fra 2016
Sak:
PHS - EVU - Arbeidsmiljøopplæring nettbasert - ARBM
Mottaker:
'Rolf-Inge Sleipnes'
Erlend Hagenes
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Anna Elisabeth Kristoffersen
Dok. dato:
09.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
411
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04707-30 Svar til ekstern samarbeidspartner og fagansvarlig angående sensur arbeidsmiljøopplæring nettbasert H-15
Sak:
PHS - EVU - Arbeidsmiljøopplæring nettbasert - ARBM
Mottaker:
Erlend Frithjof Hagenes
Rolf Inge Sleipnes
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Anna Elisabeth Kristoffersen
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
411
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04707-31 Angående sensur 15. januar 2016 HM102H
Sak:
PHS - EVU - Arbeidsmiljøopplæring nettbasert - ARBM
Mottaker:
Prosjektservice AS /Rolf Inge Sleipnes
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Ingrid Nanna Wrålsen
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
411
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04707-32 Sensur 15. januar 2016 HM102H
Sak:
PHS - EVU - Arbeidsmiljøopplæring nettbasert - ARBM
Avsender:
Prosjektservice AS /Rolf Inge Sleipnes
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Anna Elisabeth Kristoffersen
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
411
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/04734-4 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 031
Sak:
Studentmappe - Jan Henrik Ulrichsen Lunde - 317687 - HHB
Mottaker:
Frode Kjærland
Odd Birger Hansen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04787-4 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 092
Sak:
Studentmappe - Henriette Bjerke Ganes - 317529 - HHB
Mottaker:
Frode Kjærland
Odd Birger Hansen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04898-2 Søknad om begrunnelse for karakterfastsetting - SYK108 kand 6268
Sak:
Studentmappe - Mona Marthinussen - 319173 - PHS
Avsender:
Mona Marthinussen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
04.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/04918-4 Svar på søknad om opptak til ph.d. i sosiologi
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Hilde Åsheim - 900565 - FSV
Mottaker:
Hilde Åsheim
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
17.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04919-4 Svar på søknad om opptak til ph.d. i sosiologi
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Anne Tjønndal - 270541 - FSV
Mottaker:
Anne Tjønndal
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
17.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04920-5 Vedtak om terminering
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Raymond Andreas Stokke - 320009 - FSV
Mottaker:
Raymond Andreas Stokke
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
25.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04927-2 Vedrørende søknad om godkjenning av opplæringsdelen
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Karianne Sørgård Olsen - 991589 - FSV
Mottaker:
Karianne Sørgård Olsen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04931-3 Klage på sensurvedtak - BI108F - Kand. 136
Sak:
Studentmappe - Alexander Wilhelm Refsnes - 318245 - FBA
Mottaker:
Marit Espe
Chris Andre Johnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04953-5 Svar på søknad om overgang til GLU masterløp
Sak:
Studentmappe - Andrea Vikane Andreassen - 318292 - PHS
Mottaker:
Andrea Vikane Andreassen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04955-2 Avtale om overdragelse av virksomhet
Sak:
Organisering av CHNL ( Centre for High North Logistics ) i universitetsstrukturen ved UiN
Avsender:
Centre for High North Logistics
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Steinar Stene-Sørensen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
003
Avskrevet:
09.02.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/04958-6 Klage på sensurvedtak - BI108F - Kand. 156
Sak:
Studentmappe - Anders Høkedal - 318247 - FBA
Mottaker:
Marit Espe
Chris Andre Johnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04961-5 Bekreftelse på mottatt avhandling
Sak:
Ph.d. i profesjonspraksis / PHS - Dag Sverre Ofstad 920853
Mottaker:
Dag Ofstad
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04961-6 Oversendelse av avhandling - Dag Sverre Ofstad
Sak:
Ph.d. i profesjonspraksis / PHS - Dag Sverre Ofstad 920853
Mottaker:
Kåre Fuglseth
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04961-7 Oversendelse av avhandling - Dag Sverre Ofstad
Sak:
Ph.d. i profesjonspraksis / PHS - Dag Sverre Ofstad 920853
Mottaker:
Kjell Skogen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04961-8 Oversendelse av avhandling - Dag Sverre Ofstad
Sak:
Ph.d. i profesjonspraksis / PHS - Dag Sverre Ofstad 920853
Mottaker:
Eva Leffler
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04962-3 Søknad om studieveiledning
Sak:
Studentmappe - Ulla Mariann Myhre - 318129 - FSV
Avsender:
Ulla Mariann Myhre
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Synnøve Dalmo
Tollåli
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04962-5 Dokumentasjon for sammensatt bacholor
Sak:
Studentmappe - Ulla Mariann Myhre - 318129 - FSV
Avsender:
Ulla Mariann Myhre
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Synnøve Dalmo
Tollåli
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.01.2016, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/04962-6 Ny ettersending av dokumentasjon til søknad om sammensatt bachelorgrad
Sak:
Studentmappe - Ulla Mariann Myhre - 318129 - FSV
Avsender:
Ulla Mariann Myhre
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Synnøve Dalmo
Tollåli
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05039-4 Svar på søknad om permisjon
Sak:
Studentmappe - Ina-Marie Morling - 319186 - PHS
Mottaker:
Ina-Marie Morling
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05087-5 Svar på søknad om godkjenning av emne Informasjonsteknologi
Sak:
Studentmappe - Stian Bakken - 201265 - PHS
Mottaker:
Stian Bakken
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05087-6 Svar på søknad om godkjenning av emne Organisasjon og ledelse
Sak:
Studentmappe - Stian Bakken - 201265 - PHS
Mottaker:
Stian Bakken
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05105-4 Klage på sensurvedtak - LF304E - Kand. 016
Sak:
Studentmappe - Audun Høyen - 314816 - HHB
Mottaker:
Nigel Halpern
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05143-4 Svar på søknad om gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, Vesterålen - våren 2016 - Student
319459 Emilie R. Hanssen
Sak:
Studentmappe - Emilie Robertsen Hanssen - 319459 - PHS
Mottaker:
Emilie Robertsen Hanssen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05143-5 Søknad om gjennomføring av eksamen ved Studiested Vesterålen - SP171L
Sak:
Studentmappe - Emilie Robertsen Hanssen - 319459 - PHS
Avsender:
Emilie Robertsen Hanssen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05145-2 Svarskjema pilotering UBW prosjekt
Sak:
UBW Prosjekt ( Agresso prosjektstyringsverktøy )
Mottaker:
UNINETT AS
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
21.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
120
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05164-15 Klage - Avskjermet
Sak:
Ph.d. i profesjonspraksis / PHS - Olav Levin Johansen
Avsender:
olav johansen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05166-2 Budsjettforslag for 2017 - Nord universitet
Sak:
Budsjett 2017
Mottaker:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Per Arne Skjelvik
Dok. dato:
15.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
111
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05169-4 Svar på søknad om permisjon fra BASYV kull 2015V
Sak:
Studentmappe - Ida Hermansen - 317164 - PHS
Mottaker:
Ida Hermansen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05194-3 Søknad om utsettelse av masteroppgave
Sak:
Studentmappe - Marita Elise Rasmussen - 315151 - PHS
Avsender:
Marita Elise Rasmussen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
01.02.2016, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05195-3 Søknad om utsettelse av masteroppgave
Sak:
Studentmappe - Stine Mari Johnsen - 261507 - PHS
Avsender:
Stine Mari Johnsen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
01.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/05201-3 Kvittering 970940243 NORD UNIVERSITET - RF-1309
Sak:
Innrapportering av likningsoppgaver
Avsender:
Altinn For KARI FLATLANDSMO
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
132
Avskrevet:
20.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05212-2 Klage på sensurvedtak - SYK108H kand 6245
Sak:
Studentmappe - Tonje Hustad - 318210 - PHS
Avsender:
Tonje Hustad
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05214-2 Klage på sensurvedtak - SYK108H kand 6229
Sak:
Studentmappe - Sara Pernille Fredriksen - 319030 - PHS
Avsender:
Sara Pernille Fredriksen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05224-3 Vedrørende søknad om godkjenning av opplæringsdelen
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Linda Haukland - 990294 - FSV
Mottaker:
Linda Haukland
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05231-3 Ettersendt dokumentasjon
Sak:
Patrick Honningsvåg - Tidligere studentnr 291727
Avsender:
Patrick Honningsvåg
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Terje Sotberg
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
54
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05253-8 Opplysninger - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Ida Engan - 271416 - PHS
Avsender:
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Fredrik Nesland Boksasp
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
12.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05301-7 Oppnevning av bedømmelseskomite for vurdering av søkere til stilling som stipendiat innenfor sikkerhets - og
beredskapsledelse - st.nr. 30021806 -HHB
Sak:
Stipendiat innenfor sikkerhets- og beredskapsledelse, st. nr. 30021806
Mottaker:
Christel Elvestad
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Grethe Bratlie
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05301-8 Oppnevning av bedømmelseskomite for vurdering av søkere til stilling som stipendiat innenfor sikkerhets - og
beredskapsledelse - st.nr. 30021806 -HHB
Sak:
Stipendiat innenfor sikkerhets- og beredskapsledelse, st. nr. 30021806
Mottaker:
Odd Jarl Borch
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Grethe Bratlie
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
216
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05319-2 Søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven
Sak:
Studentmappe - Hilde Lauritzen - 905101 - PHS
Avsender:
Hilde Lauritzen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
17.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/05319-3 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Hilde Lauritzen - 905101 - PHS
Avsender:
Hilde Lauritzen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/05339-1 Forlengelse av leieavtale med Bodø Kommune om kontorplass Alan Hutchinson, til 1.mars 2016.
Sak:
Utleie av kontorplass
Mottaker:
Bodø Kommune
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
06.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05341-2 Avslutning av studiene - Bachelor i sykepleie
Sak:
Studentmappe - Andreas Granhaug - 319160 - PHS
Avsender:
Andreas Granhaug
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/05341-3 Avslutning av studiene - Bachelor i sykepleie
Sak:
Studentmappe - Andreas Granhaug - 319160 - PHS
Mottaker:
Andreas Granhaug
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-1 Endrede rutiner for porto- og pakkeregistrering fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Akademika
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-2 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Nordlandsforskning AS
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-3 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16, Arkiv i Nordland
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-4 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Statsbygg Midt-Norge
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05364-5 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Norsk Institutt for Bioøkonomi
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-6 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Høgskolen i Narvik
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
13.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05364-8 Endrede rutiner for håndtering av post fra 01.01.16
Sak:
Avtale om posttjenester ved UiN (Driftsavd.)
Mottaker:
Studentinord
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Kari Flatlandsmo
Dok. dato:
30.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
041
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05392-1 Klage på sensurvedtak i MF104E - Kand. 136
Sak:
Studentmappe - Karina Eline Knutzen - 315739 - HHB
Avsender:
Karina Eline Knutzen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
09.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05408-4 Klage på sensurvedtak - PO114S - Kand. 001
Sak:
Studentmappe - Siri Hammerfjeld - 313242 FSV
Mottaker:
Elisabeth Pettersen
Baard Herman Borge
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05445-4 Søknad om refusjon av semesteravgift
Sak:
Studentmappe - Erlend Holck Pedersen - 312349 - HHB
Avsender:
Erlend Holck Pedersen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
22.01.2016, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05531-4 Klage på sensurvedtak - RE215E - Kand. 024
Sak:
Studentmappe - Binai Aziz - 316844 - HHB
Mottaker:
Inger Louise Dølvik
Bjørnar Johansen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05542-2 Svar på søknad om gjenopprettelse av studierett og innlevering av oppgaver i NA164L Friluftslivslære
Sak:
Studentmappe - Sindre Sandvin - 261804 - PHS
Mottaker:
Sindre Sandvin
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
16.12.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05577-2 Svar på søknad om overgang fra 4-årig til 5-årig grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn ²Ingrid Skarstein 318289 - PHS
Sak:
Studentmappe - Ingrid Elise Skarstein - 318289 - PHS
Mottaker:
Ingrid Elise Skarstein
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
16.12.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05590-1 Anbudsinvitasjon 15/05590 Utredning laboratoriearealer ved UiN
Sak:
Anskaffelse - Utredning laboratoriearealer ved UiN
Mottaker:
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Trine Landsem Ekhorn
Dok. dato:
02.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
051
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05590-7 15/05590 Utredning laboratoriearealer ved UIN
Sak:
Anskaffelse - Utredning laboratoriearealer ved UiN
Mottaker:
'[email protected]'
Norconsult AS
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Trine Landsem Ekhorn
Dok. dato:
21.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
051
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05590-8 15/05590 Utredning laboratoriearealer ved UIN
Sak:
Anskaffelse - Utredning laboratoriearealer ved UiN
Mottaker:
'Mads Holmstrøm'
Rambøll AS
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Trine Landsem Ekhorn
Dok. dato:
21.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
051
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05590-9 15/05590 Utredning laboratoriearealer ved UIN
Sak:
Anskaffelse - Utredning laboratoriearealer ved UiN
Mottaker:
'Sigmund Rønning'
Cowi AS
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Trine Landsem Ekhorn
Dok. dato:
21.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
051
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05605-9 Resultat av klagebehandling - VT307H - Kand. 031
Sak:
Studentmappe - Veronica Sortland - 251921 - PHS
Avsender:
Maj-Britt Råholm
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05605-11 Søknad om å ta fag vitenskaplig metode H307 på nytt
Sak:
Studentmappe - Veronica Sortland - 251921 - PHS
Avsender:
Veronica Sortland
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
22.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
17.02.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/05610-1 Bekreftelse på tildeling av Erasmus+ stipend for praksisopphold i utlandet våren 2016
Sak:
Studentmappe - Synne Heimly Danielsen - 313117 - FBA
Mottaker:
Statens lånekasse for utdanning
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 tredje led
Saksbehandler:
Internasjonalt kontor /Elena Popova
Dok. dato:
01.12.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05620-4 Purring - Søknad om utsettelse av eksamen i KL300S og KL305S
Sak:
Studentmappe - Trine Lise Heimkjær - 317617 - FSV
Avsender:
Trine Lise Heimkjær
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Brynjar Jørstad
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05625-1 Underskrevet avtale mellom Rijksuniversiteit Groningen og UiN
Sak:
Utvekslingsavtale - Erasmus+ - Rijksuniversiteit Groningen - FBA
Mottaker:
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
02.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
Internasjonalt kontor /Elena Popova
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05645-1 Søknad om opptak til ph.d.
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Nikolai Holm - 320280 - FSV
Avsender:
Nikolai George Lewis Holm
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
05.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05681-2 Svar på høring - Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020
Sak:
Høring: strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020
Mottaker:
Helse Nord
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05683-1 MARPART2-MAN; Joint-task forces management in high north emergency response
Sak:
NOR-15/0074, MARPART2-MAN
Mottaker:
Utenriksdepartementet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Pernille Høgseth Hansen
Dok. dato:
04.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05683-3 Søknad NFK
Sak:
NOR-15/0074, MARPART2-MAN
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Pernille Høgseth Hansen
Dok. dato:
04.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05712-4 Svar på søknad om permisjon fra BFAKI kull 2013H
Sak:
Studentmappe - Caroline Victoria Rugås - 313033 - PHS
Mottaker:
Caroline Victoria Rugås
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05740-2 Learning Agreement til søknad om delstudier i utlandet V16
Sak:
Studentmappe - Joakim Rene Bertelsen - 313539 - FSV
Mottaker:
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalt kontor /Elena Popova
Dok. dato:
10.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05756-1 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Nord Universitet
Sak:
Samarbeidsavtale Stiftelsen Vegaøyan verdensarv og Nord Universitetet
Avsender:
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
08.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05766-3 Klage på sensurvedtak - OR323E - Kand. 035
Sak:
Studentmappe - Trine Fredriksen - 271989 - HHB
Mottaker:
Tom Karp
Kjell Ove Ernes
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Forskningsadministrasjonen
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05775-3 Svar på søknad om overføring til Bachelor i sykepleie kull 2016H
Sak:
Studentmappe - Hilde Ann Eliassen - 220017 - PHS
Mottaker:
Hilde Ann Eliassen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05779-3 Svar på søknad om permisjon fra BASYH kull 2015V - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Anne Line Moen - 950133 - PHS
Mottaker:
Anne Line Moen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05790-3 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 135
Sak:
Studentmappe - Rudi Alexander Hansen - 994702 - HHB
Mottaker:
Frode Kjærland
Odd Birger Hansen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05805-2 Svar på søknad om opptak til Bachelor i engelsk
Sak:
Studentmappe - Tina Bjordal - 261004 - PHS
Mottaker:
Tina Bjordal
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Fredrik Nesland Boksasp
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05841-3 Svar på søknad om permisjon fra BASYV kull 2015V
Sak:
Studentmappe - Line Mari Hansen - 995793 - PHS
Mottaker:
Line Mari Hansen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05845-7 Studentens uttalelse - Avskjermet
Sak:
Disiplinærsak - Avskjermet
Avsender:
Anzor Hadzhibekarovich Nalgiev
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Geir Magne Tveide
Dok. dato:
21.12.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
535
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05851-5 Klage på sensurvedtak - BI210F - Kand. 043
Sak:
Studentmappe - Elise Bakkeli Nerland - 316121 - FBA
Mottaker:
Elise Bakkeli Nerland
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05854-2 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 179
Sak:
Studentmappe - Sigbjørn Stangeland - 317737 - HHB
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05856-2 Klage på sensurvedtak - EK336E - Kand. 053
Sak:
Studentmappe - Sunny Sharma Lohar - 319345 - HHB
Mottaker:
Finn Jørgensen
Anita Michalsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05861-2 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 181
Sak:
Studentmappe - Rune Reidar Dehghan - 317506 - HHB
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05882-2 Svar fra Nord studentsamskipnad vedrørendede tilbakeføring av midler tildelt Mentorordning
Sak:
Overføring av midler til Mentorordningen fra UiN til Student i Nord
Avsender:
Nord studentsamskipnad
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
04.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05886-2 Bekreftelse på aksept av vilkår - søknadsnr. 2015 - 0602
Sak:
Forskningsdagene 2016
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen /Marie Olea
Løvset
Dok. dato:
05.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
631
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Anne Ringen
Pedersen
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05895-3 Klage på sensurvedtak - OR323E - Kand. 066, 019
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Frank Johan Selstad Sjøvold 316623 - Majken Hauknes 280698
Mottaker:
Tom Karp
Kjell Ove Ernes
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05905-2 Klage på sensurvedtak - II203E - Kand. 002, 009
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Mats-Ove Fløan 313108 - Mirja Frantzen 314071
Mottaker:
Arild Aspelund
Thomas Andre Lauvås
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05906-3 Klage på sensurvedtak - RE215E - Kand. 012
Sak:
Studentmappe - Morten Støversteen Dybvik - 316072 - HHB
Mottaker:
Inger Louise Dølvik
Bjørnar Johansen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00004-3 Resultat av klagebehandling - OR213S - kand 006
Sak:
Studentmappe - Vanya Tsacheva Kraeva - 316235 - FSV
Avsender:
Hanne Gabrielsen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00023-6 Bekreftelse på anmeldt forhold
Sak:
Politianmeldelse - forfalskning av dokumenter i forbindelse med søknad om opptak til studier ved Nord universitet
Avsender:
Nordland politidistrikt
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00023-7 Bekreftelse på anmeldt forhold
Sak:
Politianmeldelse - forfalskning av dokumenter i forbindelse med søknad om opptak til studier ved Nord universitet
Avsender:
Nordland politidistrikt
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00023-8 Bekreftelse på anmeldt forhold
Sak:
Politianmeldelse - forfalskning av dokumenter i forbindelse med søknad om opptak til studier ved Nord universitet
Avsender:
Nordland politidistrikt
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00023-9 Bekreftelse på anmeldt forhold
Sak:
Politianmeldelse - forfalskning av dokumenter i forbindelse med søknad om opptak til studier ved Nord universitet
Avsender:
Nordland politidistrikt
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00023-10 Bekreftelse på anmeldt forhold
Sak:
Politianmeldelse - forfalskning av dokumenter i forbindelse med søknad om opptak til studier ved Nord universitet
Avsender:
Nordland politidistrikt
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00028-4 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Maria Kristine Sellin - 316215 - HHB
Avsender:
Maria Kristine Sellin
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Bjørn-Åge Rånes
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Liv Tande
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00030-4 Klage på sensurvedtak - BE113E - 056
Sak:
Studentmappe - Ruben Want - 997474 - HHB
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00030-5 Resultat av klagebehandling - BE113E - kand 056
Sak:
Studentmappe - Ruben Want - 997474 - HHB
Avsender:
Odd-Birger Hansen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/00031-2 Klage på sensurvedtak - EK242E - Kand. 004
Sak:
Studentmappe - Ulrik Saltnes - 997454 - HHB
Mottaker:
Anatoli Bourmistrov
Odd Birger Hansen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00043-2 Svar på søknad om gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, Mo i Rana - våren 2016 - student 998922
Annja Larsen
Sak:
Studentmappe - Annja Larsen - 998922 - FSV
Mottaker:
Annja Larsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00046-2 Klage på sensurvedtak i ME203E kand 028
Sak:
Studentmappe - Martin Garbrandt Olsen - 313017 - HHB
Avsender:
Martin Garbrandt Olsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/00049-3 Bekreftelse på aksept av vilkår
Sak:
Prosjekt: Ledelseskompetanse i eldreomsorgen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Geir Øystein Fjeldavli
Dok. dato:
08.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00051-2 Klage på sensurvedtak - LF304E - Kand. 004
Sak:
Studentmappe - Helge Rossebø - 311965 - HHB
Mottaker:
Nigel Halpern
Terje Andreas Mathisen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00054-2 Klage på sensurvedtak - RG301E - Kand. 129
Sak:
Studentmappe - Britt Marie Stiberg - 317738 - HHB
Mottaker:
Odd Birger Hansen
Frode Kjærland
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00064-2 Avslutning av studiet Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - Ann Merethe Raaen - 317958 PHS
Sak:
Studentmappe - Ann Merethe Raaen - 317958 - PHS
Mottaker:
[email protected]
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
07.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00081-3 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Ingrid Stanova - 220412 - HHB
Avsender:
Ingrid Stanova
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Anita Kransvik
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00085-2 Svar vedrørende samarbeid om intervjukurs våren 2016
Sak:
Karrieresenteret - Samarbeid om intervjukurs - Våren 16
Avsender:
SpareBank 1 Nord-Norge
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 16/00089-1 Sluttrapport til Utenriksdepartementet
Sak:
Barents 2020 - Utvikling av oppslagsverk for bruk i miljøstudier, forskning og utdanning - Prosjekt 73477
STUDS - Studentservice /Anna Elisabeth Kristoffersen
Mottaker:
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Hillgrun
Aune
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00097-3 Underskrevet arbeidsavtale - midlertidig stilling som juridisk rådgiver - st.nr 30065113 - PO
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Christine Aasen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Grethe Bratlie
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
U, 16/00099-2 Klage på sensurvedtak - Kand 123 - 126 - 131
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Rudi Alexander Hansen 994702 - Mats Celius Oshaug 290639 - Marte Boberg
Karlsen 312043
Mottaker:
Dag Øyvind Lotsberg
Jan Thorsvik
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00100-2 Avslutning av studiet
Sak:
Studentmappe - Marte Renée Lund - 994869 - PHS
Mottaker:
Marte Renée Lund
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Charlotta Maria Langejan
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00101-1 Mottakere av forespørsel om oversettelse og språkvask
Sak:
18697 Kulturløftet II: Anskaffelse, språkvask
Mottaker:
Emendo
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
/Elisabeth Utz Savstad
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00142-1 Kriterier for realkompetansevurdering for opptak ved Nord universitet - intern høring
Sak:
Realkompetansevurdering for opptak ved Nord universitet - høring
Mottaker:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Hanne Thommesen
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Jan Reid Hole
HHB - Handelshøgskolen /Erlend Bullvåg
PHS - Profesjonshøgskolen /Wenche Rønning
PHS - Profesjonshøgskolen /Bodil Helene Svendsgård
Høgskolen i Nord-Trøndelag /Kristin Braseth
Høgskolen i Nord-Trøndelag /Egil Solli
Høgskolen i Nord-Trøndelag /Joar Nyborg
STUDS - Studentservice /Brynjar Jørstad
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Anne Ringen
Pedersen
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 16/00161-2 Svar på søknad om refusjon av semesteravgift
Sak:
Studentmappe - Kristin Berg - 250861 - PHS
Mottaker:
Kristin Berg
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00161-3 Svar på søknad om refusjon av semesteravgift
Sak:
Studentmappe - Kristin Berg - 250861 - PHS
Mottaker:
Kristin Berg
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00207-1 Klage på sensurvedtak - SYK108H kand 6506
Sak:
Studentmappe - Kine-Renate Herring Storfors - 319168 - PHS
Avsender:
Kine-Renate Herring Storfors
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00209-1 Klage på sensurvedtak i HI119NS - Kand. 012
Sak:
Studentmappe - Daniel Aagaard Trolie - 318365 - FSV
Avsender:
Daniel Aagaard Trolie
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00210-1 Sertifikat og offentlig registrering som Nord universitet / Nord University
Sak:
Nord universitet - Sertifikat og offentlig registrering som Nord universitet / Nord University
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nord - Ledelse /Stig Erik Fossum
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
002
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00211-1 Klage på sensurvedtak i KJ100F - Kand. 106
Sak:
Studentmappe - Kaja Torbjørnsen - 315904 - FBA
Avsender:
Kaja Torbjørnsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00211-2 Søknad - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Kaja Torbjørnsen - 315904 - FBA
Avsender:
Kaja Torbjørnsen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
FBA - Fakultet for biovitenskap og akvakultur /Mats
Pedersen
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00212-1 Høring - forskrift om farmakogenetiske undersøkelser
Sak:
Høring - forskrift om farmakogenetiske undersøkelser
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Fredrik Nesland Boksasp
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00214-1 Klage på sensurvedtak i KJ100F - Kand. 029
Sak:
Studentmapppe - Ula Bashar Ali - 318790 - FBA
Avsender:
Ula Bashar Ali
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00215-1 Klage på sensurvedtak i KJ100F - Kand. 094
Sak:
Studentmappe - Ingrid Larsen - 314007 - FBA
Avsender:
Ingrid Larsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00216-1 Klage på sensurvedtak i KJ100F - Kand. 091
Sak:
Studentmappe - Rakel Holm Olsen - 318708 - FBA
Avsender:
Rakel Holm Olsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
14.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00217-1 Rapport om målbruk i offentlige organ for 2015
Sak:
Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015
Avsender:
Språkrådet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
/Elisabeth Utz Savstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
009
Avskrevet:
21.01.2016, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00218-1 Høring - retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått
Sak:
Høring - retningslinjer for karakterskalaen bestått / ikke bestått
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Elin Sommerli
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00219-1 Delvis underskrevet avtaledokument for FoU-prosjekt - 257032 - Making Collaboration work; Promoting
innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services - Avskjermet
Sak:
FoU-prosjekt - 257032
- Making Collaboration work; Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection
services
Avsender:
Regionale Forskningsfond Nord-Norge
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 fjerde ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Merete Holm
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00219-2 Søknad om forskningsmidler - Avskjermet
Sak:
FoU-prosjekt - 257032
- Making Collaboration work; Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection
services
Mottaker:
Regionale Forskningsfond Nord-Norge
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 fjerde ledd
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap
Dok. dato:
01.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00220-1 Klage på sensurvedtak - EX120E kand 079 - 095
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Christopher Forsmo 318575 - Sander Kristiansen Meisfjord 318579
Avsender:
Christopher Forsmo
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00221-1 Søknad om sammensatt bachelorgrad
Sak:
Studentmappe - Ruben Kristian Tollefsen - 291206 - FBA
Avsender:
Ruben Kristian Tollefsen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Unni Wold Grytnes
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00222-1 Høring av endringer i barnehageloven ²kortere ventetid på barnehageplass
Sak:
Høring av endringer i barnehageloven ²kortere ventetid på barnehageplass
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Fredrik Nesland Boksasp
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00223-1 Høring - endringer i standard for god regnskapsføringsskikk ( GRFS )
Sak:
Høring - endringer i standard for god regnskapsføringsskikk ( GRFS )
Avsender:
Regnskap Norge
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
18.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 16/00224-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved Campus Helgeland - EX151S
Sak:
Studentmappe - Nina Pedersen - 995334 - FSV
Avsender:
Nina Pedersen
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
19.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00227-1 Avslutning av studiet
Sak:
Studentmappe - Pia Olsen - 221118 - PHS
Avsender:
Pia Olsen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Lars Røed Hansen
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
20.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00228-1 Underskrevet kontrakt ekstern sensor - KR113L Dans
Sak:
Samlemappe - ekstern sensor 2016 - PHS - Bodø
Avsender:
Cecilie Haugseth
Journaldato:
18.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Sølvi Irene Skipnes
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
19.01.2016, Tatt til orientering
Dok.:
I, 16/00230-1 Søknad om begrunnelse for karakterfastsetting i MF320E - Kand. 038
Sak:
Studentmappe - Kenneth Endestad - 317849 - HHB
Avsender:
Kenneth Endestad
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Anita Kransvik
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00232-1 Klage på sensurvedtak - EX120E -2 - kand 036 - 348
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marianne Jensen 312940 - Malin Andreassen 312922
Avsender:
Marianne Kristin Jensen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
15.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00233-1 Klage på sensurvedtak - SYK105H - kand 068 - 075 - 077 - 086
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Karina Andersen 315419 - Maria Kristin Fygle 312549 - Olga Yuryevna Shilova
998823 - Kathrine Tveita Jensen 994260
Avsender:
Karina Andersen
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
16.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00235-1 Kartlegging av behov for renholdsrekvisita
Sak:
Anskaffelse - kartlegging av behov for renholdsrekvisita
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiavdelingen /Trine Landsem Ekhorn
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
060
Avskrevet:
27.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00236-1 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Lisbeth Andreassen Harila - 314771 - HHB
Avsender:
Lisbeth Andreassen Harila
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Ellen Sirnes
Dok. dato:
06.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
02.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 16/00237-1 Delvis signert samarbeidsavtale om utviklingssenter for sykehjem i Nordland og Eierkommunene ,
Universitetet , Helseforetak , Nordland Fylkeskommune og Senter for omsorgsforskning
Sak:
Utviklingssenter for sykehjem i Nordland 2016-2017
Mottaker:
Alstahaug kommune
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen /Wenche Rønning
Dok. dato:
26.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00239-1 Veiledende retningslinjer for sensur
Sak:
Veiledende retningslinjer for sensur
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
19.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Brynjar Jørstad
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
440
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00240-1 Klage på sensurvedtak - SYK105H - kand 004 - 025 - 047 - 048
Sak:
Klage, anke i forbindelse med eksamen - Anne Marit Aasebø Johnsen 315440 - Cecilie Moen Enoksen 315453 - Ida Birgitta
Gudmundsson 315424 - Martine Karlsen 315462
Avsender:
Anne Marit Aasebø Johnsen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
445
Avskrevet:
16.02.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00241-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved studiested Mo i Rana - RE212E
Sak:
Studentmappe - Linn Merete Pedersen - 310910 - HHB
Avsender:
Linn Merete Pedersen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00242-1 Klage på karakterfastsetting - HI118NS kand 069
Sak:
Studentmappe - Mette Karen Gjølmesli Horne - 316300 - FSV
Avsender:
Mette Karen Gjølmesli Horne
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00243-1 Klage på sensurvedtak - AK310F - kand 001
Sak:
Studentmappe - Elizaveta Edykhanova - 315229 - FBA
Avsender:
Elizaveta Edykhanova
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
16.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00244-1 Klage på sensurvedtak - EX150S - kand 290
Sak:
Studentmappe - Bente Helen Svelgen - 319010 - FSV
Avsender:
Bente Helen Svelgen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
11.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00245-1 Underskrevet avtale for 2016 - Stig Skreslet - Avskjermet
Sak:
FBA - Emeritusavtaler 2016
Avsender:
Stig Skreslet
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
20.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00245-2 Underskrevet avtale for 2016 - Magne Karl Haakstad - Avskjermet
Sak:
FBA - Emeritusavtaler 2016
Avsender:
Magne Karl Haakstad
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
20.01.2016, Tatt til etterretning
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00245-3 Underskrevet avtale for 2016 - Christel Solberg
Sak:
FBA - Emeritusavtaler 2016
Avsender:
Christel Solberg
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avskrevet:
20.01.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00246-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved Nord Universitet studiested Mo i Rana - RE105S
Sak:
Studentmappe - Silje Eide Wiik - 281299 - FSV
Avsender:
Silje Eide Wiik
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
03.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00247-1 Klage på sensurvedtak - MF104E - kand 218
Sak:
Studentmappe - Ingebrigt Ørstad - 315740 - HHB
Avsender:
Ingebrigt Ørstad
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Personal- og organisasjonsavdelingen /Bodil Blix Aase
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00248-1 Klage på sensurvedtak - EK230E - kand 147
Sak:
Studentmappe - Line Riksvold - 316090 - HHB
Avsender:
Line Riksvold
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
12.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
10.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00249-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Studentmappe - Stine Lillealter Eilertsen - 315493 - PHS
Avsender:
Stine Lillealter Eilertsen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Hilde Iren Hardy
Dok. dato:
11.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
28.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00250-1 Klage på sensurvedtak - IN120S - kand 013
Sak:
Studentmappe - Kristin Laahne Olsen - 319555 - FSV
Avsender:
Kristin Laahne Olsen
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
18.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00251-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved UIT avd Harstad - HM204H
Sak:
Studentmappe - Sara Sylvi Lind - 317290 - PHS
Avsender:
Sara Sylvi Lind
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
08.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00252-1 Invitasjon til å foreslå medlemmer til Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap - FRIHUMSAM
Sak:
Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap - FRIHUMSAM
Avsender:
Norges forskningsråd
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUD - Studie- og forskningsavdelingen /Jan-Atle Toska
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
642
Avskrevet:
16.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00253-1 Søknad om sammensatt bachelorgrad
Sak:
Studentmappe - Veronica K. Ugedal - 995556 - FSV
Avsender:
Veronica Kristoffersen Ugedal
Journaldato:
20.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Unni Wold Grytnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
U, 16/00254-1 Uttalelse til Mørkvedhallen SA i forbindelse med planer om å etablere ny basishall i Mørkvedlia
Sak:
Mørkvedhallen SA - etablering av ny basishall i Mørkvedlia
Mottaker:
Mørkvedhallen SA
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nord - Ledelse /Anita Eriksen
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
035
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00254-2 Informasjon om Ny Basishall i Mørkvedlia
Sak:
Mørkvedhallen SA - etablering av ny basishall i Mørkvedlia
Avsender:
Mørkvedhallen SA
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Nord - Ledelse /Anita Eriksen
Dok. dato:
13.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
035
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00256-1 Klage på sensurvedtak - KJ100F - kand 064
Sak:
Studentmappe - Ida Kristin Kilen - 318440 - FBA
Avsender:
Ida Kristin Kilen
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00257-1 Klage på sensurvedtak - ME203E - kand 044
Sak:
Studentmappe - Sandra Helen Nøstvik Lande - 313015 - HHB
Avsender:
Sandra Helen Nøstvik Lande
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
19.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
18.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00259-2 Søknad om godkjenning av emner
Sak:
Studentmappe - Maria Kiryukh - 313735 - HHB
Avsender:
Maria Kiryukh
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Handelshøgskolen /Ellen Sirnes
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
52
Avskrevet:
21.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00261-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved studiested Mo i Rana - RG205E
Sak:
Studentmappe - Eirik Kristiansen Flatås - 997317 - HHB
Avsender:
Eirik Kristiansen Flatås
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
20.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
27.01.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00262-1 Høringsbrev - av forskingsrådets rekrutteringspolicy
Sak:
Høring - av forskingsrådets rekrutteringspolicy
Avsender:
Norges forskningsråd
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsavdelingen /Arne Brinchmann
Dok. dato:
14.12.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00264-1 Videresending av Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen innen
folkehelse og/eller helse og omsorg
Sak:
Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen innen folkehelse og/eller helse og omsorg
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
21.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
PHS - Profesjonshøgskolen
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
05.02.2016, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 16/00265-1 Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sak:
Ph.d. i sosiologi - Bengt Engan - 314225 - FSV
Avsender:
Bengt Engan
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
FSV - Fakultet for samfunnsvitenskap /Mariann Monsen
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
622
Avskrevet:
05.02.2016, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
18.01.2016
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
24.01.2016
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 16/00268-1 Klage på sensurvedtak - EK339E kand 014
Sak:
Studentmappe - Atle Mikaelsen - 311957 - HHB
Avsender:
Atle Mikaelsen
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Linn Pedersen Tangstad
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 16/00269-1 Søknad om refusjon av semesteravgift
Sak:
Studentmappe - Helle Daling Nannestad
Avsender:
Helle Daling Nannestad
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Rita Romarheim
Dok. dato:
21.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
04.02.2016, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 16/00270-1 Søknad om gjennomføring av eksamen ved Folkeuniversitetet øst - LF301E og EK322E
Sak:
Studentmappe - Andreas Bengtsson - 317707 - HHB
Avsender:
Andreas Bengtsson
Journaldato:
22.01.2016
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
STUDS - Studentservice /Arna Jacobsen Lagesen
Dok. dato:
22.01.2016
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
29.01.2016, Besvart med utgående dokument

Similar documents