1–3 trinn - Gyldendal

Comments

Transcription

1–3 trinn - Gyldendal
Design Ta Salto: Hanne Dahl Design
uperblikk
Se på overskrift, bilde, bildetekst
og andre elementer i teksten sammen.
lt jeg vet
Snakk om:
• Hva vet du om dette fra før?
1.–3. trinn
esemåte
Vis elevene hvordan de kan bruke ulike
lesemåter på vanskelige ord:
• Les bokstav for bokstav
• Les ordet i stavelser
• Finn deler av ord
• Les helord
ppsummering
Snakk om:
• Hva har du lest om?
• Hva har du lært?
• Hva lurer du på?
• Hva var det viktigste i teksten?
enkestopp
Vis elevene hvordan de kan stoppe
og tenke mens de leser:
• Hva forstår du?
• Hva er vanskelig?
• Hva visste du fra før?
• Hva var nytt?
• Er det noen ord du ikke forstår?
re
re
n
Snakk om:
• Hvorfor skal du lese denne teksten?
• Hva kommer teksten til å
handle om?
Ti
ll
æ
Trykksaknr.: 14100145 Design: Johanna Figur Waddington
SALTOS LURE LESEKNEP
www.gyldendal.no/salto