Tilstede: 16 stk møtte på BILs klubbhus 1. Åpning ved formann Ole

Comments

Transcription

Tilstede: 16 stk møtte på BILs klubbhus 1. Åpning ved formann Ole
Postboks 125
8901 Brønnøysund
Org.nr: 982 605 172
www.bilfotball.no
[email protected]
Tilstede: 16 stk møtte på BILs klubbhus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Åpning ved formann Ole Inge Jenssen
Dagsorden og innkalling godkjent
Torstein Moe valgt som møteleder. Marius Heide Horn som referent
Årsmelding 2015 gjennomgått for alle lag. Kommentar: Spillere som har
hospitert hos toppklubber: Joakim Stormo Halsen og Henning Borgen
Gladsø (Rosenborg) Lasse Hansen Lien (Rosenborg og Bodø/Glimt),
Fredrik Salhus og Christian Lohne Haugen (Levanger). BIL ble kåret til
årets dommerklubb 2015
Gjennomgang av regnskap 2015. Enstemmig vedtatt
Budsjett for 2016 ble enstemmig vedtatt
Drøfting – hvordan kan man:
 Rekruttere foreldrekontakter for hvert lag?
 Lage konkrete oppgaver
 Profesjonalisering ble tatt opp. Styret følger opp dette i tillegg til
idretts-SFO/-FFO. Det arbeidet som ble gjort av Roy Arve
Pedersen og Bjørn Arve Bønå i 2014 følges opp
 Få organisasjonsplanen i drift
Hederspris: Arne Robert Hartvigsen ble tildelt blåklokka for 10 års
tjeneste som oppmann, reiseleder, materialforvalter og en rekke andre
roller i klubben
Valg: Forslag om at årsmøte gir det nye styret fullmakt til å fremme ny
leder for årsmøte i hovedlaget. Vedtatt
Nytt styre: Bertil Einvik (ikke på valg), Gunvald Mathisen (ikke på valg),
Marius Heide Horn (ikke på valg), Cecilie Einvik (velges for 2 år), Rinda
Cecilie Enoksen (velges for to år) og Kurt A. Nilssen (velges for 2 år). I
tillegg blir det valg ut en ny leder. Enstemmig vedtatt: Ole Inge Jenssen går
av som leder

Similar documents