Innhold kursrekke 02.03.16 Lisa Austhamn

Comments

Transcription

Innhold kursrekke 02.03.16 Lisa Austhamn
29.02.2016
Dag to: Repetisjon
Artikler:
Glassjenta, frykten som ligger bak
Samregulering
God artikkel for fagpersoner
Reduserer tvang - Stavanger Aftenblad
Videoer:
Hvordan traumer påvirker hjernen
Toleransevinduet
Den tredelte hjernen Nordanger
Trygghetssirkelen
Circle og security/Trygghetssirkelen
(Hoffman, Cooper og Powell, 1985-2010)
• Tilknytningsteoretisk forankret behandlingsmodell
• Kunnskap basert på 50 år med forskning om hvordan
man ivaretar trygghet
• Mål å fremme forståelse for barnet innenifra
• Hvordan få til samregulering
1
29.02.2016
Vanlige spørsmål:
Hvordan kan jeg få
barnet til å slutte å
oppføre seg slik?
Hva kan vi
gjøre for å
styre barnet?
Hva er galt
med barnet?
Hvorfor gjør
barnet alt det kan
for å få
oppmerksomhet?
Paradigmeskifte
Er det spørsmålene våre det er
noe galt med?
Hvordan kan
Hva prøver
barnet å
fortelle meg
?
Hvorfor
trenger barnet
å oppføre seg
slik?
jeg forbedre
mitt forhold
til barnet?
2
29.02.2016
Frustrasjonspunkt
Sett inn ungdomssirkelen
Utforskning
Opplæring
Selvstendighet
-----------------------------------------------------
------------
Avhengighet
Samregulering
Trygghetsformelen
–STØRRE
–STERKERE
–KLOKERE
–GOD
–NÅR DET ER MULIG FØLG BARNETS
BEHOV
–NÅR DET ER NØDVENDIG, TA
TAK
Trygghetssirkelen
• Handler om at vi har noen grunnleggende
behov som er naturgitte
Hvorfor
trenger barnet
å oppføre seg
slik?
– Behov for å ses, «connection», dele
gleder/sorger og hjelp til trøst og å organisere
følelser
– For faktisk læring må barnet møtes både oppe
og nede på sirkelen, for å læring må man ned
på sirkelen før man kan få barnet opp igjen
3
29.02.2016
Sett inn ungdomssirkelen
I toleransevinduet
På vei ut,
eller ute av vinduet
• Noen barn uttrykker ikke behovene oppe
eller nede på sirkelen tydelig
• Noen barn tør lite å utforske
• Noen barn søker lite voksne når de er nede
på sirkelen
• Noen barn søker ikke andre, men dytter
heller andre vekk
Å være i følelsene
• En sentral del av det å organisere følelser
er å kunne tåle å være med barnet i
følelsene
• Å kunne gjenkjenne følelser og IKKE gi
råd eller forklare er sentralt
– Ikke snakk barnet vekk fra følelsene
• Hva gjør vi når vi selv er i vinduskarmen
og ikke karer å regulere våre følelser
– Hvordan ser vår sirkel ut?
4
29.02.2016
Å organisere følelser
• Enkelte følelser er lettere å være sammen
med enn andre
• 6 kjernefølelser som alle barn er nødt til å
lære seg å organisere:
–SINNE
–SORG
–GLEDE
–FRYKT
–NYSGJERRIGHET
–SKAM
Utviklingsoppgave
Sirkeloppgaven
• Hvilke følelser har vi selv fått støtte i?
• Har dette betydning for hvilke følelser vi
klarer å være i, sammen med barna?
5
29.02.2016
Vår sirkel påvirker hvilke barn
vi selv får til
• Familie verdiene våre påvirker oss
– Verdien i å være snill, verdien i å hjelpe
– Verdien i å være flink, verdien i det vi gjorde
– Verdien av å være reservert, måteholden
Haimusikk
(vår autopilot)
• Alt i oss som hindrer oss i å følge barnets behov,
men heller fokusere på egne behov i vår sirkel
-
Barnet blir bortskjemt
Barnet kommer til å bli uselvstendig
Det vil være slik for alltid – kommer aldri til å lære
Barnet må slutte å være så sint
Dette håndterer jeg ikke
Off, nå igjen. Alltid skal det være slik
Ja, nå er vi der igjen ja…
• Haimusikken gjør at vi fjerner oss fra barnets
sirkel og heller blir preokkupert med vår egen
sirkel.
Vi trenger også hender
Er vi med på å
øke
haimusikken?
Du… må jo
bare gjøre,
bare
skjønne…
Jeg hører at….
Hva kan jeg gjøre
for å hjelpe?
Tar vi i mot og
organiserer
følelsene?
6
29.02.2016
Sett inn ungdomssirkelen
7