Lindhagensgatan 76

Comments

Transcription

Lindhagensgatan 76
Barn- och ungdomsavdelningen,
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
2016-04-01
Vänligen fyll i alla punkter på båda sidor.
En ofullständigt ifylld intresseanmälan kommer inte beaktas.
Är det någon punkt som inte berör ert deltagande, ange ”nej/
behövs inte” på dessa punkter. ”Vet ej/ kanske” är tyvärr inga
alternativ.
Anmälan ska vara inkommen senast den 4:e april 2016.
Var vänlig och texta tydligt!
1. Typ av organisation:
Näringsidkare
☐
Intresseförening ☐
2. Namn på företag/Intresseförening:
Plats för text
3. Organisationsnummer:
Plats för text
4. Adress:
Plats för text
5. Kontaktperson:
Namn
Mailadress
Lindhagensgatan 76
Box 490 39
100 28 Stockholm
[email protected]
Telefon
Övrigt
☐
Barn- och ungdomsavdelningen,
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
2016-03-04
6. Ange typ av deltagande/ aktivitet/ försäljning:
Plats för text:
7. Ange bredd och djup i meter.
( T.ex: Bredd: X meter, Djup:X meter, samt om du har
önskemål om samma plats som förra året (kan dock ej
garanteras) Obs: Mer än 10 kvm måste godkännas.
Plats för text
8. Du som ska ha tält vänligen fyll i bredden och djupet,
(ex: b:3m, d:3m.)
Plats för text
9. Ange antal och typ av möblering du förväntas ha på
dinyta; (ex 1 st bord 180x80 cm
Plats för text
För restauranger:
Vänligen ange om du ska använda gas under dagen.
Obs: Gas tillhandahåller ni själva, inklusive brandsläckare.
Det är viktigt att informera om detta, då
Stadsdelsförvaltningen måste ansöka om tillstånd. Har ni inte
med egen brandsläckare, kan du ej nyttja er gas.
1. Typ av gas:
Plats för text
Lindhagensgatan 76
Box 490 39
100 28 Stockholm
[email protected]
2. Klass:
Plats för text
3. Mängd i liter:
Barn- och ungdomsavdelningen,
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
2016-03-04
Plats för text
Elförsörjning tillhandahåller Stadsdelsförvaltningen, behöver
Du tillgång till el, vänligen ange;
1. Antalet och vilken typ av elektronik/maskiner:
Plats för text
2. Watt/ampere styrkan på diverse elektronik/maskiner (står
oftast på maskinen):
Plats för text
3. Hur många och vad för uttag ni behöver, ex 1fas, 2 fas, 3
fas:
Plats för text
_________________________________________________
Mer information kring nationaldagsfirandet kommer inom kort,
allt gott!
Glöm inte att gå in på Facebook och lika
Kungsholmen6juni!
Med varma hälsningar,
Jelina Khoo, Projektledare
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 76
Box 490 39
100 28 Stockholm
[email protected]

Similar documents