Systemoptimeringar 10 mars Inbjudan och prel

Comments

Transcription

Systemoptimeringar 10 mars Inbjudan och prel
Inbjudan och prel. program
Systemoptimeringar - Ett seminarium där energi- och
miljövinster för befintliga och nya fartyg belyses av ledande
aktörer inom sjöfarten.
Seminariet äger rum den 10 mars på Öresund Drydocks ODD i Landskrona.
Arrangörer är Sv.Cimac / Mekanisterna-Stora Motorer, i samarbete med Svenskt
Marintekniskt Forum SMTF.
Anmälan till Mekanisternas kansli [email protected] eller [email protected]
Vänligen ange namn, företag och faktureringsadress i samband med anmälan.
Plats reserveras enligt ”först till kvarnen”- princip. Kostnaden för deltagande i seminariet,
inklusive förmiddag/eftermiddags-fika och lunch är 1000SEK. Kostnaden regleras med
faktura efter seminariet.
Presentationer kommer att ges (primärt på engelska) av följande:
-
Viking Line, Ulf Hagström
Callenberg, Per-Erik Larsson
Wallenius Marine, tbn
ODD, Anders Larsson
Sjöfartsverket, Emelie Tingström
Wärtsilä, Toni Stojcevski
Methanol Institute,Bryssel Eelco Dekker
Chalmers, Maria Grahn
IVL, Erik Fridell
ytterligare 1-2 föredragshållare är på gång
Seminariet börjar 10.30 och slutar 16.00. För tillträde till varvsområdet (reserverad
parkering finns utanför grinden) krävs att du finns på i förväg tillsänd deltagarlista och att du
kan identifiera dig i vakten (företags-ID eller körkort).
En definitiv föredragslista och ett tidsprogram kommer att skickas ut. Det går redan nu att
boka plats, enligt ovan.
Varmt välkommen med Din anmälan!
sida 1