Dagordning SL-möte 2016-04-10

Comments

Transcription

Dagordning SL-möte 2016-04-10
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO
STORLOGEN SUNNANLAND
Kallar till
Ordinarie möte
Söndagen den 10 april 2016
Druidvillan Kyrkoköpinge Trelleborg
Dagordning
Samling 10.00
Old Ärk-graden kl. 10.30
1
2
3
4
Old Ärk-mötets öppnande
Reception
Införande av ÄÄ som inte är OÄ
Uppläsning av förteckning över
Storlogens ämbetsmän
5 Val av 2 st justeringsmän
och rösträknare
6 Upprop av ombud till SL
7 Redogörelse för och godkännande
av kallelse
8 Föregående mötesprotokoll
9 Kungörelse av ombud till SL
10 Kungörelse av förtroendeutskottet i SL
11 Val av ombud till Riksmötet
12 SÄÄ:s ämbetsberättelse
13 Förslag till SL- ämbetsmän 2018-2022
14 Eventuellt
15 Delgivning för tid och plats för nästa
Storlogemöte
16 Uppgift över antalet närvarande ROÄ och OÄ
17 Old Ärk-mötets avslutning
wokade grönsaker, gelé
Lunch 12,00
Ringgraden kl. 13.00
1
2
3
4
5
Ringgradsmötets öppnande
Reception
Föregående mötesprotokoll
Val av Utskott för Ordens utbredning.
Ringgradsmötets avslutande
Kapitelgraden kl. 14.15
1
2
3
4
Kapitelmötets öppnande
Reception
Parentation
Uppläsning av förteckning över
Storlogens ämbetsmän
5 Föregående protokoll
6 Val av Utskott för Ideell verksamhet
7 Inkomna meddelande
8 Ideellt
9 Delgivning av tid och plats för nästa
Storlogemöte
10 Ordet fritt
11 Kapitelmötets avslutning
Frukost: Smörgås, pålägg, kaffe/te
Lunch: Lasagne, Sallad, Kaffe, kaka.
Middag: Kanapé Skagen
Kycklingfilé, Klyftpotatis, Dragonsås,
Nougatglass med spunnet socker.
Kaffe
Högtidsmåltid ca:1600
Alla Storlogebröder hälsas varmt välkomna i EFE
Tänk på att viss närvaro vid Storlogemöten krävs för erhållande av Ring- och Old Ärk-graden
Närvaroregistring sker i OGMA, glöm ej kortet
Klädsel: Högtidsdräkt, ROÄ anmodas iklä sig Riddardräkt, tag med regalier.
Ulf Liljegren
SÄÄ
Hans Hellman
SSkr
Det poängteras särskilt att bindande anmälan om deltagande i frukost, lunch och brödramåltid görs i god tid
och dock senast den 25 mars 2016 till: SM Rolf Svensson Johan Hårds gata 54 B 254 54 Helsingborg
i 1:hand E-post [email protected] i 2:hand Telefon 0708-29 12 02
Ange grad och ämbete vid anmälan
Är du allergisk mot någon mat så uppge det till SM vid anmälan
SSkr Hans Hellman Kvistvägen 13 23168 Trelleborg tfn. 0410-198 58 Mobil 0739-742 743
[email protected]

Similar documents