INBJUDAN TILL NÄTVERKSMÖTE

Comments

Transcription

INBJUDAN TILL NÄTVERKSMÖTE
VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKSMÖTE
FÖR ARBETSTERAPEUTER MED INTRESSE AV
TRANSKULTURELLA FRÅGOR
Nätverksmöte för Dig som är arbetsterapeut och intresserad av mötet mellan olika
kulturer samt asyl- och flyktingsjukvård. Syftet med nätverket är att dela
erfarenheter av arbete inom olika områden, kunskapsspridning och
kontaktskapande. Nätverket har möte en gång per termin och är kostnadsfritt.
TID:
PLATS:
PROGRAM
09.00-09.15
TORSDAG DEN 10 MARS kl. 09.00-11.30
Transkulturellt Centrum, S:t Göransgatan 126,
plan 13, T-bana Stadshagen
Kaffe & smörgås, introduktion och presentation
09.15-11.00
Fungerar våra modeller och teorier, som är
grundade i en västerländsk individualistisk kultur, i
alla lägen? – Diskussion med bas i det material som Parvin
Pooremamali, arbetsterapeut och post doc, tidigare föreläst
kring. Materialet mailas ut i förväg till de som anmäler sig.
11.00-11.30
Planering och förslag på tema/ föreläsare för nästa
nätverksmöte. Avslutning.
Frågor:
Ann-Sofie Edlund, leg arbetsterapeut Transkulturellt Centrum
08-123 486 75 [email protected]
Anmälan: Via vår webbplats http://transkulturelltcentrum.se/anmalan-utbildning/
eller mail med dina kontaktuppgifter till [email protected]
Transkulturellt Centrum (TC) arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och
sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa
och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.
Transkulturellt Centrum
S:t Görans Sjukhus, pl 13, 112 81 Stockholm
Besöksadress Stadshagsgården, S:t Göransg 126, pl 13
(T-Stadshagen)
Tel 08-123 400 00, fax 08-123 495 46,
www.transkulturelltcentrum.se

Similar documents