Februari 2016

Comments

Transcription

Februari 2016
Informationsblad –Februari 2016
[email protected]
www.brfgunnar.se
Postadress: Brf Gunnar, c/o MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås
Föreningsstämma 9 mars
Välkomna alla bostadsrättsinnehavare att närvara den 9 mars kl 18.00. Lokal Herrgärdets
Servicehus. Separat inbjudan delas ut i brevlådorna senast den 24 februari.
Styrelseuppdrag
Föreningen söker dig som är intresserad av styrelsearbete. Vänligen kontakta valberedningen
som har uppdraget att sammanställa och förbereda valbara kandidater inför föreningsstämman.
Anna Wennerblom 072-036 74 90 eller Håkan Slagbrant 073-684 32 24
Riktlinjer för byte av ytterdörr till egen lägenhet
Se riktlinjerna under fliken boendeinformation på vår hemsida www.brfgunnar.se
Entrédörrar till låghusen och passersystem/låsenhet
Styrelsen håller på att se över entrédörrarna till låghusens på Knutsgatan 4-12 och Karlsgatan 21-23
för att få en bättre inomhusmiljö i trapphusen. Samtidigt överväger vi ett nytt passersystem till hela
kvarteret.
Lediga lokaler
Karlsgatan 21, 82 kvm och Karlsgatan 19B, 21 kvm. Anmäl ditt intresse på
[email protected]
Nästa styrelsemöte planerat till
22 mars 2016
Brf Gunnar / Styrelsen

Similar documents