Namn Klubb Poäng 2016-01-01 Anders Petersson Broaryd 1 Bo

Comments

Transcription

Namn Klubb Poäng 2016-01-01 Anders Petersson Broaryd 1 Bo
Precisionscuppoäng
Silvercup
Namn
Anders Petersson
Bo Werner
Christer Gustavsson
Claes Johansson
Conny Svensson
Göran Rehn
Hans Dolck
Henrik Carlefyr
Håkan Fransson
Jan Rydin
Jonas Andersson
Karl-Erik Rehn
Lennart Jacobsson
Marie Källberg
Morgan Landström
Patrik Johansson
Per-Johan Stenberg
Thomas Svahn
Thor Blomkvist
Wivianne Rehn
Bekim Miftaraj
Christian Linderoth
Daniel Carlsson
Magnus Johnsson
Michael Jensen
Per Arne Svensson
Randi Hansen
susanne Pejle
Annika Noren
Dan Holgersson
Göran Herrloff
Ing-Britt Brisenfeldt
K P Andersson
Lars Backner
Lars-Göran Jonsson
Lennart Johnsson
Nils-Erik Persson
Thomas Neretnieks
Ulrika Lindblom
Ann-Marie Genye
Bengt Andersson
Berndt Carlsson
Bo Berndtsson
Klubb
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Broaryd
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
Caliber 44 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
F 14 Skf
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Poäng
2016-01-01
1
1
19
2
1
1
9
1
1
3
17
21
6
2
7
1
4
11
1
10
15
6
2
6
1
3
9
10
3
15
17
2
27
9
11
5
20
1
2
12
1
2
15
Carl-Henrik Schütt
Håkan Johansson
Jan Kinnunen
Jesper Käki
Joakim Bertilsson
Karl-Arne Friborg
Kent Cederleuf
Laila Johansson
Leif Thuen
Magnus Claesson
Mattias Isaksson
Mattias Karlsson
Mikael Hemgård
Niclas Jansson
Olof Gustavsson
Peter Falk
Pär-Olov Carlsson
Rolf Svensson
Roy Andersson
Sven-Åke Nilsson
Anders Johansson
Anders Sjögren
Björn Jakobsson
Bo-Roger Johansson
Carl Lindblad
Göta Jönsson
Hans Bengtsson
Henric Hellgren
Henrik Nilsson
Henrik Ohlson
Håkan Bengtsson
John Fredenholm
Johnny Larsson
Jonas Johansson
Kristian Andersson
Kristian Gellert
Magnus Klerstig
Malin Lauksteins
Marie Bengtsson
Mats Gränne
Orvar Jönsson
Per-Olof Håkansson
Peter Mellvé
Peter Vogt
Roger Gustavsson
Roy Bengtsson
Stella Djuplin
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Falkenberg
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
10
10
10
1
16
1
26
9
12
9
8
1
8
2
20
20
6
5
2
16
1
6
12
5
2
16
27
1
9
7
12
0
25
16
3
0
1
2
7
9
24
4
2
3
2
17
3
Tobias Klarén
Ulf Larsson
Unto Winbladh
Åke Carlsson
Anders Bagge
Anders Ejdergård
Anders Kovac
Björn Svensson
Conny Gundrosen
Dragana Zivojanovic
Edvard Johansson
Ingvar Martini
Ivo Makek
Janus Dudas
Johan Hallin
Johan Johansson
Jonas Eidergård
Lotta Roslund
Ludvig Rylander
Magnus Johansson
Mario Lovic
Matthias Hallin
Mikael Johansson
Ola Karlsson
Peter Berntsson
Robin Johansson
Sebastian Andersson
Allan Eriksson
Björn Svensson
Christer Stoltz
Frank Carlsson
Göran Hagel
Hans Reschke
Kajsa Bjurklint
Kjell Johansson
Lars Nilsson
Lennart Jönsson
Malkolm Johansson
Martin Johansson
Mattias Eriksson
Mikael Leo
Niklas Schmidt
Stefan Rehnberg
Ulf Eriksson
Ulf Extor
Ulf Karlsson
William Gustavsson
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad SpSk
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Halmstad/Snöstorp
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
Harplinge
3
1
17
20
12
2
22
13
14
3
2
2
6
4
5
21
29
3
1
27
7
2
5
13
5
1
20
10
8
18
15
2
4
1
27
26
6
1
18
1
23
1
2
2
6
1
3
Anita Johansson
Berit Strandgren
Bo Bramlin
Christer Christoffersson
Christer Hagström
Christer Johansson
Christer Persson
Christoffer Bergman
Henrik Fransson
Inge Fogelström
Johan Grufstedt
Jouni Kallio
Kjell Christoffersson
Mattias Johansson
Robert Grönberg
Roland Svensson
Ronny Sennstam
Rune Eriksson
Sofie Eriksson
Stefan Olsson
Tord Andersson
Uwe Schuldt
Anders Gingsjö
Anders Magnusson
Anette Wallroth
Arne Johansson
Arne Magnusson
Bengt-Åke Berg
Benny Jacobsson
Bertil Jonell
Billy Ek
Billy Wallroth
Birgitta Sävås
Börre Börresen
Carina Frost
Daniel Johansson
Egon Johansson
Enar Andersson
Fredrik Nilsson
Gogo Gialtrinos Ljungblad
Gunilla Ferhling
Gunilla Lundskog
Göran Björnstedt
Hans Magnusson
Ing-Britt Johansson
Jan Falebjörk
Jan Karlsson
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
I 16/Lv6 Skf
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
6
2
11
23
2
1
2
5
2
19
1
2
7
2
18
1
5
6
1
3
25
5
1
24
10
2
15
1
2
2
22
7
3
14
1
1
14
18
4
9
1
19
6
4
20
2
2
John Hanje
Jörgen Andersson
Jörgen Pehrson
Kenneth Rautelius
Kent Eriksson
Kent Karlsson
Kent Magnusson
Knut Sundberg
Lars Eriksson
Lars-Erik Andersson
Lars-Åke Andersson
Leif Gerhardsson
Marita Andersson
Mathias Johansson
Mathias Söderbaum
Mats Hake
Mikael Nilsson
Mikael Wijk
Niklas Hofling
Nils-Erik Magnusson
Patrik Dahlgren
Pelle Nordström
Peter Sävås
Rickard Lang
Rickard Olsson
Rune Olsson
Staffan Ahlstrand
Stig Örngård
Sune Johnsson
Sven Björnstedt
Sven-Erik Magnusson
Thomas Johnsson
Thomas Örngård
Tomas Andersson
Tomas Liljekvist
Ulf Larsson
Urban Hake
Andreas Persson
Anette Persson
Anita Serano Nilsson
Anita Svensson
Annika Bengtsson
Bengt Truedsson
Bengtsson Lars
David Thorell
Denise Kaic
Emil Dahlqvist
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Kba-Wiske
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
20
2
1
19
20
1
21
5
22
1
22
1
15
6
2
10
13
3
2
25
1
5
14
17
8
8
11
3
29
20
1
22
28
19
5
6
27
1
19
11
20
2
15
16
1
2
2
Erwin Andersson
Fredrik Nilsson
Gregorsz Wielgosz
Henric Jönsson
Henrik Persson
Henrik Wennström
Håkan Persson
Ingvar Roslund
Jan Holm
Jan-anders Karlsson
Jan-Anders Karlsson
Johan Karlsson
Johnny Sandberg
Karl-Gunnar Jönsson
Kent Karlsson
Lars Bengtsson
Leif Andersson
Margareta Jönsson
Martin Jönsson
Mats Holmgren
Mikael Fridlund
Mikael Sjöberg
Måns Karlsson
Nils Rune Johansson
Nils-Åke Nilsson
Ola Palmqvist
Oscar Österman
Peder Olsen
Peter Claesson
Peter Lövin
Peter Nilsson
Peter Persson
Peter Ögren
Pär Hylander
Richard Johansson
Richard Roslund
Roger Cronqvist
Roger Österman
Roland Brorsson
Roland Karlsson
Ronald Mellberg
Servet Polat Nilsson
Sven-Arne Svensson
Svend Christensen
Thomas Nilsson
Tom Jensen
Toni Kaic
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
Laholm
26
8
1
3
1
1
6
4
2
6
2
2
1
1
1
18
15
1
7
2
2
12
27
0
1
1
3
1
1
6
4
20
8
2
2
4
29
1
6
1
1
1
9
12
6
1
10
Ulf Dahlqvist
Ulf Dehn
Urban Gustavsson
Mario Lando
Rolf Andersson
Allan Bengtsson
Anders Berg
Arne Christiansson
Bengt Andersson
Bengt Persson
Björn Svensson
Bodil Karlsson
Elsa Bengtsson
Eva Karlsson
Göran Larsson
Johanna Rosén
Kenneth Christiansson
Mikael Andersson
Robert Svendsen
Ulf Berg
Vivi Lindström
Alexander Petersson
Anders Hedman
Andreas Sandström
Bengt-Åke Torhall
Bo Johansson
Börje Bengtsson
Christer Bengtsson
Christer Pettersson
Conni Hansen
Curt Andersson
Egon Ekholm
Ingvar Andersson
Jonny Ekholm
Kent Olofsson
Lars Mellberg
Lars-Gunnar Andersson
Lars-Ingvar Johansson
Mikael Karlsson
Patrik Hallqvist
Patrik Isidorsson
Richard Åhman
Rolf Bruzell
Rolf Mellberg
Sara Carlsson
Timo Möttönen
Tomas Karlsson
Laholm
Laholm
Laholm
Oskarström
Oskarström
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Singeshult
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
Torup
4
2
7
7
19
8
1
5
10
9
7
24
11
8
2
2
2
4
4
1
13
12
20
6
21
3
8
28
2
23
4
4
2
1
1
2
15
9
3
1
13
4
27
5
11
2
3
Tommy Larsson
Ulf Ahlstrand
Agneta Carlsson
Bengt Andersson
Bengt Persson
Bo Hansen
Christer Johansson
Henry Persson
Jan-Anders Peterson
Jarl Magnusson
Jennie Carlsson
Jens Ekvall
Jonas Ekvall
Karin Hoving
Katarina Mars
Malin Carlsson
Marcus Mattsson
Maria Göthström
Ola Svensson
Pernilla Nilsson
Rasmus Wesik
Rolf Ericsson
Stefan Ericsson
Stig Johansson
Thomas Ericsson
Thorsten Carlsson
Allan Ekström
Alvar Dyrborn
Anders Sällberg
Anette Larsson
Anette Årstedt
Bengt Andersson
Bengt Clase
Bengt-Arne Johansson
Bernt Bergén
Bert Johansson
Björn Ljungberg
Björn Ohlsson
Bo-Inge Karlsson
Carl-Axel Hemgård
Claes Roland Åkerström
Claes-Göran Åkerström
Dag Håmark
Douglas Swanmark
Fredrik Claesson
Fredrik Jonasson
Fung-Nung Dee
Torup
Torup
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Unnaryd
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
6
22
17
6
2
19
26
8
19
2
2
6
1
2
6
5
4
6
5
2
1
1
1
5
1
4
12
16
3
1
21
17
6
27
9
24
8
5
2
15
4
2
25
11
4
13
0
Gabor Zalavari
Geir-Helge Aarnes
Gregor Björk
Hans Lönnqvist
Heinrich Schöpf
Henrik Gårblad
Henrik Käck
Ingemar Thorsson
Ingvar Andersson
Jan Elmén
Jimmy Tkauc
Johan Swanmark
John Johansson
John-Bertil Johnsson
Jonna Hennig
Kari Anttila
Kenneth Johnsson
Kent Davidsson
Kent Johansson
Kerstin Backman
Kim Bitsch
Kim Gustavsson
Kirsten Bitsch
Kjell-Åke Skattberg
Krister Knutsson
Lennart Persson
Lisbeth Karlsson
Magnus Öberg
Martin Hogerud
Mats Johansson
Monica Hermansson
Ove Danielsson
Per Nilsson
Per Öberg
Per-Ola Andersson
Per-Olof Svensson
Peter Erlandsson
Peter Johansson
Peter Niska
Peter Sevestedt
Ralph Eriksson
Richard Binnås
Robert Antonsson
Rolf Gårblad
Rolf Johnsson
Rune Antonsson
Staffan Karlsson
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
1
1
2
23
5
2
15
17
1
2
0
3
7
5
2
21
21
5
2
2
2
1
6
2
6
22
10
2
5
6
1
10
19
5
22
5
2
3
1
6
1
9
16
23
3
20
1
Staffan Nilsson
Stefan Nilsson
Sven-Olof Sjökvist
Thomas Gustavsson
Thomas Mattila
Thor Petersson
Tommy Andersson
Tommy Nilsson
Tommy Persson
Tony Davidsson
Torbjörn Olsson
Torgny Berntsson
Torkel Karlsson
Willgott Christoffersson
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
Varberg
14
3
8
1
2
13
3
9
17
1
28
1
27
6

Similar documents