Prislista - Ballast

Comments

Transcription

Prislista - Ballast
Vedyxa
Entreprenad
Jord, grus- och
krossprodukter
deponi
Prislistan gäller från 2016-03-01
Jord, grus- och krossprodukter
Bergkrossprodukter
Fraktion
Stenmjöl
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Förstärkningslager
0/8
0/16
0/32
0/63
AMA
SEK/ton
162
129
124
119
91
Makadamprodukter
Makadam
Makadam
Makadam
4/8
8/16
16/32
184
174
164
0/2
0/8
389
205
Sand- och grusprodukter
Puts och leksand
Sorterad sand
Kundservice 08-754 29 00
Beställning av grus-, kross- och jordleveranser
gör du på: 08-754 29 00.
Försäljning
Offerering av grus-, kross- och jordleveranser
samt schaktförfrågningar:
Åke Hjelm
08-590 049 35
Pranas Maxelius
08-590 049 21
Hans Wattjersson 08-590 049 07
Den senaste informationen hittar du på:
www.ballastsverige.se
Jordsortering
0711 Hasselfors, Gräsmattejord Bio
E 0717 Hasselfors
rotogräsfri, mullhalt 7-10%
Naturmarksjord
Beställningsmaterial/Återvinning
Åv-mix bärlager
0/32
Åv-mix
0/63
Åv-mix förstärkningslager 0/150
265
450
155
60
55
45
Miljö- och täktavgift tillkommer med fn. 0.50 SEK/ton.
Naturgrusskatt tillkommer med fn. 15 SEK/ton för de
produkter där naturgrus utgör råvaran dvs. sand, grus,
block och sten. Vintertillägg tillkommer under perioden
1/12-31/3.
Öppettider Vedyxa
Måndag-torsdag 06:30-16:00
Fredag 06:30-13:30
Raster: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.
Telefon till vågkontoret: 018-32 63 04.
Villkor
Priserna avser SEK/ton i mån av tillgång, fritt lastat
på fordon. Ta gärna kontakt med kundtjänst eller
anläggningen för aktuell produkttillgång. Fakturerings­
avgift tillkommer med 40 SEK per faktura. Lägsta
faktureringsbelopp är 280 SEK. Vid direktbetalning
på anläggningen tar vi bara kort, minimidebitering 280
SEK. ABM07 Ballast tillämpas. Moms tillkommer på
samtliga priser i den här prislistan.
Deponi
Mottagning av schaktmassor
Villkor
Åv jord
Schaktmassor torra
Schaktmassor blöta
Lera torr
Åv grus, kross
Borrkax
Sulfidlera
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
SEK/ton
28
28
75
45
28
95
155
Mottagning av betongmassor
Betong oarmerad
Betong armerad
Inert deponi
Inert deponi
45
150
Inert deponi
Inert deponi
Inert deponi
20
65
50
Mottagning av asfaltsmassor
Asfaltsfräs
Asfaltskakor bruten
Åv asfalt, grus, kross
Lagenlig mervärdesskatt tillkommer.
Rutiner för intippning av massor
För all form av mottagning på
anläggningen ska personal kontaktas
för godkännande. För alla massor ska
analysresultat visas upp och godkännas, samt gällande blankett för anläggning ifyllas. Den finns att hämta
på vår hemsida.
Ej kontrollerad tippning (pris/st)
12 000 SEK samt avgift + 20%
påslag på samtlig hantering.
www.ballastsverige.se

Similar documents