OJGRO I 54.2001 (16.3.2016)

Comments

Transcription

OJGRO I 54.2001 (16.3.2016)
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Grosupljem, v izvršilni zadevi
I 2011/00054
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2011/00687
OKLIC JAVNE DRAŽBE
(drugič)
Dolžnik: EPG d.o.o.,
Upnik: STANA MEŽAN,
vaš znak: ,
ki ga zastopa odv. ZSSS, Osrednjeslovenska območna organizacija, Parmova ulica 51,
1000 Ljubljana
Dne 16.03.2016 ob 11:00 uri, bodo na naslovu Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje na
drugi javni dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Pivovarniška linija - mala hišna pivovarna ki jo v naravi predstavlja
ledomat za izdelavo ledu za hlajenje piva, kontrolna oz. nadzorna
omara, kotel za namakanje slada, 2 kotla za kuhanje, 2 kotla za
vretje in 8. cistern za hrambo izgotovljenega piva ter distribucijska
posoda, vse z povezovalnimi elementi, kar predstavlja zaokroženo
majhno hišno pivovarno. Vsi elementi so narejeni iz procroma,
distribucijska enota pa je oplaščena z bakreno pločevino.
Ocenjena vrednost:
95.000,00 EUR
prodajna vrednost:
31.667,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Gasilska cesta 2, 1290
Grosuplje dne 16.03.2016, ob 11:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na dražbi.
Grosuplje, 17.02.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt