Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina

Comments

Transcription

Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina
IZVRŠILNI ODDELEK
Številka:
Datum:
IZV 462/2009 (I 372/2009)
8.3.2016
ZADEVA:
1. JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO ZARUBLJENIH PREMIČNIN
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Celju, upnika: mld. L. T, ki ga zast. zak. zast. Janko Tomažič,
Maistrova 26, Celje, ki ga zast. odv. Boštjan Verstovšek iz Celja, zoper dolžnika: TANJA KRAJNC,
Badovinčeva 14, Laško, zaradi izterjave 5.503,53 EUR s pp., se bo vršila
1. javna dražba za prodajo zarubljenih premičnin
dne 6. aprila 2016 ob 11.00 uri
na naslovu dolžnika: Badovinčeva 14, Laško.
Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina:
ocenjena vrednost
- televizor Sony premer ekrana 107 cm
- rekorder z DVD predvajalnikom
700,00 EUR
100,00 EUR
Kupnina za posamezno premičnino se poravna v celoti na dražbi.
Vročiti:
1x oglasna deska - tu
1x dolžnik
1x upnik
1x spis
1x sodišče, ki obravnava zadevo
1x internet
Sodni izvršitelj
Danilo Starlekar
Stran 1 od 1
Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1a, Celje
Izvršilni oddelek, tel: (03) 427 54 51, faks: (03) 427 54 67, e-pošta: [email protected]