Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina

Comments

Transcription

Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina
IZVRŠILNI ODDELEK
Številka:
Datum:
IZV 195/2015 (I 149/2015)
17. 3. 2016
ZADEVA:
1. JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO ZARUBLJENE PREMIČNINE
V izvršilni zadevi upnika: Okrajno sodišče v Žalcu, zoper dolžnika: MIT WOLF, Šešče pri Preboldu
45, Prebold, zaradi izterjave 300,00 EUR s pp., se bo vršila
1. javna dražba za prodajo zarubljene premičnine
dne 14. aprila 2016 ob 11.00 uri
na naslovu dolžnika: Šešče pri Preboldu 45, Prebold.
Na 1. javni dražbi se bo prodajala naslednja zarubljena premičnina:
ocenjena vrednost
- osebno vozilo znamke Ford, oznaka FIESTA 1.25 I FLAIR,
št. šasije WF0BXXGAJBTK49935/, leto izdelave 1996,
reg. št. LJ 892-CD NT
300,00 EUR.
Kupnina za posamezno premičnino se poravna v celoti na dražbi.
Vročiti:
1x oglasna deska - tu
1x dolžnik
1x upnik
1x spis
1x internet
Sodni izvršitelj
Danilo Starlekar
Stran 1 od 1
Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1a, Celje
Izvršilni oddelek, tel: (03) 427 54 51, faks: (03) 427 54 67, e-pošta: [email protected]