Marijin list. številka 11, 6. postna nedelja

Comments

Transcription

Marijin list. številka 11, 6. postna nedelja
MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
20. 3. 2016
LETO 13
ŠTEVILKA 11
6. postna nedelja
SVETI JOŽEF
Z ljudmi, s katerimi prihajamo v stik, imamo najrazličnejše izkušnje, od
zelo dobrih pa do slabih, ki bi jih radi kar izbrisali, če bi le bilo mogoče.
Najboljša izkušnja, ki jo imamo z nekom, je nedvomno tista, ki jo navadno
povzamemo z besedami: na tega človeka se pa smem zanesti, temu lahko
zaupam, pri njem da pomeni da in ne pomeni ne, ne bo me razočaral, in kar
je še posebej velika in pomembna stvar: ne bo zlorabil mojega zaupanja.
Prav v tem je posebna veličina tesarja iz Nazareta, Jožefa, ki danes goduje.
Na prvi pogled preseneča dejstvo, da v Svetem pismu ne najdemo zapisane
nobene Jožefove besede. Nazareški tesar, mož in oče, je vendar vtkan v
osrčje zgodovine odrešenja. Učlovečeni Bog, Odrešenik, ga je klical oče!
Ne najdemo Jožefovih besed, pač pa tehtne besede o Jožefu. Kot da nam
Jožef sam brez besed dopoveduje, da je marsikaj pomembnejše od
govorjenja.
Kdor zna molčati, je zmožen v svoji notranji umirjenosti prisluhniti
besedam drugega, še več, zmožen je začutiti njegovo misel, utrip njegove
duše, ve, da je molčanje in poslušanje nemalokrat pomembnejši del
pogovora, kot govorjenje.
Kdor je zmožen v tihoti srca prisluhniti navdihom, ki prihajajo od
zgoraj (hrup v duši jih že v kali zatre), in prav tako čutenju sočloveka, sam
postaja oseba zaupanja in s tem dragocen dar prenekateremu človeku,
obenem pa po njem še drugi lahko najdejo zaupljiv pristop do skupnega
Očeta, ki ga imamo v nebesih.
VIR: p. Metod
Velikonočni čas in Leto Božjega usmiljenja
Velikonočni čas - priložnost za rast vere:
Žene so šle zgodaj zjutraj h grobu in ga iskale na napačnem
kraju. Na pokopališču, v njegovem grobu. Pozabile pa so na
njegove besede, da bo tretji dan vstal. Zato ga niso našle –
ni ga bilo v grobu. Bil pa je v vrtu in je govoril z
Magdaleno, pa v dvorani zadnje večerje, kjer se je prikazal
učencem in na poti v Emavs, kjer se jima je pridružil, na poti razlagal
pisma, pri mizi jima odprl oči, da sta se lahko vrnila v skupnost.
Zakaj ljudje tolikokrat iščemo Gospoda tam, kjer ga ni? Ker mislimo, da
mora biti tam, kjer bi moral biti po naši logiki. ON pa je tam, kjer je
človek. Prišel je, da bi človeku prinesel življenje in to v izobilju. Zato gre
tja, kjer človek potrebuje njegovo bližino in usmiljenje.
Velika nedelja in procesija: Na največji krščanski praznik je, če je le
mogoče procesija. Pri nas bo procesija po župnijskem dvorišču in okrog
cerkve. V procesiji igra godba, sodelujejo pritrkovalci in pevci. Lepo
prosim, da gremo vsi v procesijo in z lepim vedenjem počastimo vstalega
Zveličarja. V procesiji letos sodelujejo možje iz Starošinc: 4x nebo; 2x
veliki sveči ob nebu; 2x sveči na čelu procesije; 1x velikonočna sveča;
banderi nosita ključarja.
Potek procesije: Prva v procesiji je kadilnica, za njo Velikonočna sveča in
vstali Zveličar, ob njiju dve sveči. Nato možje in
med njimi prva bandera. Druga bandera gre pred
godbo na pihala. Za možmi gre godba, pevci,
ministrantje, nebo (baldahim) in ob njem dve
veliki sveči, za nebom pa spoštovane gospe in
gospodične. Po procesiji je v cerkvi zahvalna
pesem in blagoslov. Nato sledi sv. maša.
ZAHVALA G. ROMANU EKARTU:
Že drugo desetletje, nas gospod Roman razvaja s tedenskim glasilom
»Marijin list«. Težko bi bili brez. Gospod Roman in gospa Adrijana,
iskrena HVALA za Vajino naklonjenost in darilo, ki ga dobimo vsako
nedeljo. Bog Vama povrni za Vajino velikodušnost in pomoč. Še naprej naj
Gospod podpira Vaše delo s svojim blagoslovom.
VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV:
»Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. Božje Jagnje se je v tej
zmagi pokazalo močnejše od človeških volkov,
življenje močnejše od smrti, resnica je močnejša od
vsake laži in zunanje moči. Velikonočne praznike v
letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot
razodetje Božjega usmiljenja do človeške grešnosti. Božji Sin se je ponižal,
stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar
odpuščanja grehov v spovedi. V tem letu nas Jezus vabi, naj stopimo skozi
njegovo prebodeno stran, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer najdemo
spravo, polnost življenja, mir in veselje«.
Temu voščilu, pridružujem tudi jaz blagoslovljene in doživete praznike in
lepe trenutke z vsemi, s katerimi boste te dni skupaj. Veselo alelujo!
SVETO TRIDNEVJE:
Veliki četrtek: Pri zadnji večerji je umil učencem noge in rekel: »Kar sem
jaz storil vam, to delajte vi drugim«. Postavil je zakrament sv.maše in
mašniškega posvečenja.
Veliki petek: Jezusova pot na Kalvarijo in smrt.
Velike sobota: Jezus leži v grobu. Dopoldan blagoslov jedil, zvečer
vigilija, slavje luči, besedno bogoslužje, obnova krstnih
obljub in sv. maša.
Velika noč: Največji krščanski praznik, ko je Jezus vstal
od mrtvih. To skrivnost lahko razumemo samo v moči
vere. Jezus je večkrat omenjal, da bo vstal od mrtvih, s
čimer nam je hotel reči, da bomo tudi mi vstali, če bomo na zemlji živeli po
njegovem nauku.
Velikonočna sveča:
Pred cerkvijo duhovnik blagoslovi ogenj. Z njim prižge velikonočno svečo,
ki simbolizira Jezusa. Ko sveča gori, sveti in daje toploto, sama sebe
použiva-izničuje.
ORATORIJ 2016:
Letošnji Oratorij bo potekal od 27.6. do 30.6. Naslov
Oratorija je ZDAJ GRE ZARES, ki povzema
bistvo odraščanja vsakega posameznika. Tudi
Ostržek si želi, da bi se iz lutke spremenil v odgovorno osebo.
In prav Ostržek bo letos glavni junak na našem Oratorju.
Nadaljevanje sledi v naslednjem Marijinem listu.
SVETE MAŠE IN OZNANILA
DAN
GODUJE
NEDELJA
20. marec.
PONEDELJEK
21. marec.
TOREK
22. marec.
SREDA
23. marec.
6. postna ned.
Cvetna nedelja
Hugolin
Lea, spokor.
SVETA MAŠA ZA:
7.30 za žive in rajne župljane /blagoslov zelenja)
9.30 Križev pot v cerkvi Vabljeni!
10.00 za + Veroniko Gmajner /blagoslov zelenja/
14.00 molitvena ura v kapeli. Lepo vabljeni!
7.30 za + Antonijo Greif in Štefana
7.30 za + Antona Medveda obl.
7.30 za + Jakoba obl. in Julijano in Tončeka Pernata
18.00 za + Marijo Vuk 7. dan
7.30 za + Krasnajo Gajšt 30. dan
VEL. ČETRTEK
Katarina Švedska 19.00 za + v zahvalo za duhovništvo in stanovitnost duh.
24. marec.
Obredi vel. četrtka (sodelujejo birmanci)
7.30 Križev pot / v cerkvi/
VEL. PETEK Gospodovo
19.00 Obredi vel. petka /sodelujejo birmanci/
25. marec.
oznanjenje
20.15 vaje za velikonočno procesijo – možje iz Starošinc
7.30 Izpostavitev SRT – izpostavljeno je ves dan
Blagoslovi velikonočnih jedil: Zg. Gorica: 9.00
Cirkovce: 10.00; 12.00; 14.00; 15.00 za družine z manjšimi
VEL. SOBOTA
Evgenija, muč.
otroki (otroci dobijo pisanico); 16.00; 18.00
26. marec.
19.00 za + Heleno, Franca, starše, brata in sestro Pristovnik
Obredi vel. sobote - in prestavitev ure !!!
VEL. NEDELJA
7.00 procesija z godbo in sv. maša za žive in rajne župlj.
Velika noč
27. marec.
10.00 za + Miha Maleja, sorod. Male in Jevšovar
Rebeka
OZNANILA :
Dežurni ministrant:
VSI
MINISTRANTJE
UMRLA JE:
Vuk Marija
Pleterje 2
(Dragonja Vas 29),
Stara 76 let.
Naj počiva v miru!
Napake so vedno odpustljive;
če le tisti, ki jih je storil, to dopusti. (Bruce Lee)
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www.zupnija-cirkovce.si