CV for Lasse Torben Kristensen

Comments

Transcription

CV for Lasse Torben Kristensen
CVLasseTorbenKristensen
JegerfødtogopvoksetiRibe,menhar,sidenjegflyttede
tilAarhusforover5årsiden,væretmedlemiMollerup
GolfClub.JegharsidenstarteniMollerupværetendel
afKlubbensHold,hvorviigeniårkæmperforoprykning
tilDanmarksbedstegolfrække.Jegermegetengagereti
althvadjeglaver,ogminerfaringfraturneringsgolfpå
mangegolfbaneriind-ogudlanderjegsikkerpåkan
benyttesimangehenseender.Jegkanbidragemed
idéer,ogergodtilatsemulighederneogpotentialeti
ting.JegboriAarhusMidtbymedminkæreste.
Mitmedlemsnummerer79-2356ogmithandicaper0,9.
Erhvervskarriere
JegeruddannetFinansøkonom,HDiRegnskabog
Revisor,ogbrugerminuddannelsehosPwC
(PriceWaterhouseCoopers)iNobelparken,Aarhus,hvorjegharværetansati1år.Jegarbejder
medenbredvifteafkunder,hvorjegsiddersomansvarligforsmå,lokalekunder,ogermedpå
revisionsteamsforselskaberoptilenmilliardomsætning.JeghartidligerearbejdethosDansk
RevisioniRandersogHadstenisamlet4år.

Similar documents