Underarm etter gips 2 - Akershus universitetssykehus HF

Comments

Transcription

Underarm etter gips 2 - Akershus universitetssykehus HF
Pasientinformasjon fra Skadelegevakten
Du har nå fjernet gipsen, og bruddet ditt er tilhelet. Det er vanlig at armen er stiv og svak den første tid
mulig funksjon, er det viktig å bruke armen så normalt som mulig til lette gjøremål. Følg treningsprogra
flink til å trene kan håndleddet være stivt i lang tid, opptil et år etter gipsfjerning.
Trening etter gipsfjerning:
1.Legg underarmen på et bord. Rull med
armen slik at håndflaten og håndryggen
vekselsvis kommer opp.
2. Legg håndflaten mot bordet. Sprik
med fingrene og beveg hånden fra side
til side. Det er bare hånden som skal
bevege seg, ikke underarmen.
3. Plasser underarmen på et bord slik at
hånden henger utefor. Beveg maksimalt
opp og ned i håndleddet.
Gjør disse øvelsene flere ganger daglig, minst 10 repetisjoner per gang. Ikke tren over smertegrensen
med. Trening i varmt vann kan gjøre øvelsene mindre smertefulle.
Bruk hånden så normalt som mulig, men unngå tunge løft og vridninger de første ukene.
Kontakt skadelegevakten ved AHUS på
tlf. nr. 67 96 61 00 ved spørsmål.
Åpningstid 08.00 – 23.00
www.ahus.no
Informasjonsskriv fra skadelegevakten, Ortopedisk avdeling ved
Akershus universitetssykehus HF