Doktorgradsprosjekter 2015/2016

Comments

Transcription

Doktorgradsprosjekter 2015/2016
NYHETSBREV
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst (RKT)
2016 – Oslo universitetssykehus HF
Doktorgradsprosjekter 2015/2016
DETTE NYHETSBREVET gir en oversikt over utvalgte doktorgradsprosjekter
avsluttet det siste året. Utvalget fokuserer på doktorgrader presentert i Helse
Sør-Øst om autisme, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi.
•
Bothild Bendiksen Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder and
Conduct Disorder in preschool children: comorbidity patterns, functional impairment and perinatal maternal risk
factors Mer informasjon her
•
Kjell Tore Hovik Executive control of cognition,emotion and behavior in children with Tourettes Syndrome- A
two-year follow-up study Les artikkel her
•
Annette Holth Skogan Excecutive function in young preschool children with symptoms of ADHD
Mer informasjon her
•
Nina Rohrer-Baumgartner Neurocognitive functions and
ADHD symptoms in young pre-schoolers, with a particular
focus on language skills Mer informasjon her
•
Anders Johan Nordahl Hansen Assessment of language and
Social Communikation in Children with Autism: Measurement
issues Mer informasjon her
•
Elen Gjevik Psychiatric cormobidity in children with autism
spectrum disorders – from genes to clinical characteristics Mer informasjon her
•
Per Norman Andersen Neurocognitive functions, Symptoms of depression an autism symptoms in children with
Hig-functioning autism. A two year follow-up study Mer informasjon her
•
Bjørn Erik Ramtvedt Assessment and enhacement of treatment outcomes in paediatric Attentio-Deficit/
Hyperactivity Disorder/ADHD) stimulant trials Mer informasjon her
•
Nina Stenberg Early features and identification of autism spectrum disorder Mer informasjon her
•
Gro Elisabeth Aasen Forskjeller og likheter I utvikling av atferd hos barn og unge med henholdsvis diagnosen
blindhet og autismespekterforstyrrelser. Er det likhetene eller det særegne ved de to gruppene som gjør at de
profitterer på anvendelsen av taktile planer? Mer informasjon her
•
Folkehelseinstituttet Publikasjoner knyttet til ADHD-studien her , og ABC-studien her
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst
Ansvarlig utgiver: Ellen Munkhaugen, seksjonsleder. I redaksjonen: Tage Lien, rådgiver
[email protected]
Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus
KURS OG KONFERANSER
MATERIELL OG PUBLIKASJONER
RKT publiserer materiell og publikasjoner som er relevant
for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi,
enten utarbeidet av RKT eller der fagmiljøet har bidratt.
Flere publikasjoner på nett.
ABONNÉR PÅ NYHETSBREVET
Videresend nyhetsbrevet gjerne til de som har bruk for
det, og bestill abonnement på e-post til [email protected]
ADI-R OG ADOS-2, VERKTØY TIL HJELP I
DIAGNOSTISERING AV
AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER
KONTAKTINFORMASJON
RKT holder jevnlig introduksjonskurs over to dager,
og kan i tillegg bidra med veiledning og opplæring i form
av kurs/work-shops direkte til det enkelte helseforetak i
Helse Sør-Øst. Åpne kurs blir annonsert på nett.
Har du spørsmål angående ADOS -2 og ADI-R satsningen
er kontaktperson: Bodil Sjømæling.
Ellen Kathrine Munkhaugen, seksjonsleder:
Morten Bekk, psykologspesialist:
Ole Roger Hafsmo, psykologspesialist:
Bodil Sjømæling, rådgiver:
Tage Lien, rådgiver:
Kenneth Larsen, rådgiver:
RKT arrangerer kurs og holder forelesninger på
forespørsel fra helseforetak, brukerorganisasjoner og
andre relevante aktører. For å holde deg løpende
orientert anbefaler vi at du følger oss i sosiale medier
eller avlegger hjemmesiden vår jevnlige besøk.
TØNSBERGKONFERANSEN 2016
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes
syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo
Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal
Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg
1.-3.juni 2016. Informasjon og påmelding
Besøksadresse
Ullevål sykehus , Kirkeveien 166, Oslo. Bygg 31 B, 2. etg.
Vi som arbeider på RKT nås på e-post og mobiltelefon:
915 43 628
917 22 609
473 87 056
902 57 258
915 20 389
905 55 824
E-posttjeneste: Brukere, pårørende og fagpersoner kan
henvende seg til RKT vedrørende faglige spørsmål og
tjenestetilbud. Ikke send sensitive opplysninger til
[email protected]
KURS I VINELAND-2
Den 2. mai 2016 arrangerer Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi Helse Sør-Øst kurs i klinisk bruk av Vineland-2
på Oslo Kongressenter. Påmelding på nett , eventuelt på
e-post: [email protected], innen 15. april 2016.
Nettside: Les om tilbudet fra RKT på nett.
Sosiale medier:
KUNNSKAPSBASERTE STRATEGIER FOR OPPLÆRING
AV BARN MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER
Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med
autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og
Helse Sør-Øst inviterer til i Bodø 21. september 2016
Informasjon og påmelding
Facebook.com/RKT.HSO
Twitter.com/RKT_HSO
Bilder: Oslo universitetssykehus' bildebase: Shutterstock:
153172715.jpg og bygg007.jpg
2

Similar documents