3. Vad kallas det gröna färgämnet i växterna

Comments

Transcription

3. Vad kallas det gröna färgämnet i växterna
”Om inte annat så kan det vara kul för allmänbildningen”
1.
Hur tillverkar växterna sin mat?
2.
Vad heter blommans han- och honorgan?
3.
Vad kallas det gröna färgämnet i växterna?
4.
Vilka ämnen behövs och vilka bildas vid fotosyntesen?
5.
Vad händer med solenergin som växterna fångar i fotosyntesen?
6.
Druvsocker kan ombildas till andra ämnen i växten. Vilka?
7.
Vad visar en näringskedja?
8.
Vad måste en näringskedja alltid börja med (växt eller ett djur)?
9.
Förklara skillnaden mellan en producent och en konsument.
10.
Vad gör en nedbrytare i naturen?
11.
Förklara vad som menas med att ämnen går i kretslopp.
12.
Varför är det varmt inne i en kompost?
13.
Beskriv några kretslopp som kol kan ingå i (se kolets kretslopp).
14.
Varifrån kommer all den energi som flödar genom de olika kretsloppen i naturen?
15.
En stor del av energin hos organismerna kan inte utnyttjas av nästa steg i en
näringskedja. Varför det, vart försvinner den?
16.
Vad är ett ekosystem, ge ett exempel?
17.
Vad kallas den förbränning som frigör energi i cellerna?
18.
Vilka organismer har cellandning?
19.
Vilket ämne förbränns vid cellandningen?
20.
Vilket ämne bildas av druvsockrets kolatomer vid förbränningen?
21.
Vad menas med det centrala och det perifera nervsystemet?
22.
Vad består det centrala nervsystemet av för delar?
23.
Ge några exempel på vad som styrs av det självständiga nervsystemet.
24.
Ge exempel på ”organ” som vi kan styra med vår vilja.
25.
Vilka uppgifter har storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen?
26.
Vad händer i hjärnbarken?
27.
Vad regleras från hjärnstammen?
Micke Sundström
28.
Vad regleras från lillhjärnan?
32.
Vilken funktion har hjärnbalken?
34.
Beskriv vad som händer från det att ljuset träffar hornhinnan till nervimpulserna nått
hjärnbarken (alltså, hur ser man?).
35.
Beskriv ljudvågornas väg genom örat tills de ger upphov till en nervimpuls.
36.
Redogör för vårt balanssinne och ge exempel på hur yrsel kan uppkomma.
37.
Vad kallas ögats sinnesceller och vilka uppgifter har de
38.
Vad är en gen?
39.
Vad är en kromosom?
40.
Vad tillverkar cellen med hjälp av instruktioner från DNA?
41.
Vad heter de byggstenar som bygger upp proteinerna
42.
Hur många kromosomer har våra kroppsceller?
43.
Beskriv kort vad genteknik går ut på.
44.
Hur skrivs könskromosomerna hos en flicka respektive hos en pojke?
45.
Varför behövs reduktionsdelning (när det tillverkas tex spermier)?
46.
Vad kallas en gen som måste ärvas från båda föräldrarna för att märkas?
47.
Vad kallas en gen som alltid slår igenom?
48.
Hur många kromosomer har våra könsceller – äggcellen och spermien?
49.
Vilka är våra andningsorgan?
50.
Beskriv vad som händer i lungblåsorna.
51.
Vad kan kolhydrater sönderdelas till?
52.
Vad sönderdelas proteiner till?
53.
Ge exempel på proteiners olika uppgifter i kroppen
54.
Vad händer vid en hjärtinfarkt?
55.
Vad kallas de små blodkärl som cellerna kan ta upp olika ämnen ifrån?
56.
Vad är hemoglobin och vilken är ämnets viktigaste uppgift?
57.
Vissa blodkärl för blod från hjärtat och andra för blod till hjärtat. Vad kallas de olika
blodkärlen?
Micke Sundström

Similar documents