160316 Nätverksträff kontaktpersoner

Comments

Transcription

160316 Nätverksträff kontaktpersoner
.mn ,bn kj kg khgf kg kjg khjg kjg
Nätverksträff
Kontaktpersoner/verksamhetsutvecklare
Tid
Onsdagen den 16 mars, kl 13.00 – 16.00.
Plats
Region Dalarna, Falurummet, Myntgatan 2,
Falun
Nätverksträff för
kontaktpersoner/verksamhetsutvecklare
Beslut har tagits i chefsnätverket, att fortsätta arbetet för och
tillsammans med den äldre. En förutsättning är att arbeta
förebyggande, evidensbaserat, strukturerat och systematiskt med nya
arbetssätt och med tvärprofessionella team.
Program
Fortsatt arbete för våra äldre
Anmälan
Senast 11 mars 2016, till
[email protected]
Resultatredovisning, hur ser det ut?
Hur ser det ut idag? Hur stödjer vi varandra?
Sprida goda exempel!
Kostnad
Teamutbildning Senior Alert, Psykisk hälsa för äldre, Demens
Kostnadsfritt
och Palliativt arbete.
Information
Vi bjuder på eftermiddagsfika
Marit Raninen Lundin 023-777059 eller
Katarina Johansson 023-777057
Anmäl eventuell specialkost
Välkomna
Marit och Katarina