celostna paliativna oskrba: primeri dobre prakse in možnosti razvoja

Comments

Transcription

celostna paliativna oskrba: primeri dobre prakse in možnosti razvoja
CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN KARIERNO SVETOVANJE
VII. Stiki zdravstvene nege
Simpozij s področja paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo
CELOSTNA PALIATIVNA OSKRBA:
PRIMERI DOBRE PRAKSE IN MOŽNOSTI RAZVOJA
Simpozij bo potekal v četrtek, 14. 4. 2016, s pričetkom ob 9.00 uri na Visoki zdravstveni
šoli v Celju, v predavalnici A, Mariborska cesta 7 v Celju.
8.30 – 9.00
Registracija udeležencev (avla VZŠCE)
1. del
Moderatorja: izr. prof. dr. Gorazd Voga, Maja Ebert Moltara
9.00 – 9.10
Otvoritev simpozija in uvodni pozdrav dekana
izr. prof. dr. Gorazd Voga, Visoka zdravstvena šola v Celju
9.10 – 9.40
Prvi magistrski študij paliativne oskrbe v Sloveniji – temelj za razvoj kakovostne
paliativne oskrbe
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, Visoka zdravstvena šola v Celju
9.40 – 10.10
Praksa paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah
viš. pred. Darja Plank, Splošna bolnišnica Celje, Visoka zdravstvena šola v Celju
10.10 – 10.40
Primer dobre prakse paliativne oskrbe na onkološkem inštitutu
Maja Ebert Moltara, Onkološki inštitut Ljubljana
10.40 – 11.10
Primer dobre prakse paliativne oskrbe v Švici
Irena Schreyer, Inštitut IPW-FHS, St. Gallen, Švica
11.10 – 11.40
Odmor
2.del
Moderatorja: mag. Vesna Papuga, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič
11.40 – 12.10
Patiativna oskrba na primarni zdravstveni ravni – primer dobre prakse
Lea Romih, Alenka Lončarevič, Zdravstveni dom Celje
12.10 – 12.40
Paliativna oskrba v Domu starejših Laško – primer dobre prakse
Damjana Damiš, Damjana Uratarič, Dom starejših Laško
12.40 – 13.10
Paliativna oskrba v Splošni bolnišnici Celje
mag. Vesna Papuga, Splošna bolnišnica Celje
13.10 – 13.40
Izkušnja svojca s paliativno oskrbo
Damjana Brumec
13.40 – 14.00
Možnosti razvoja paliativne oskrbe
Okrogla miza: vsi predavatelji
14.00 – 14.10
Evalvacija in zaključek simpozija
izr. prof. dr. Gorazd Voga, Visoka zdravstvena šola v Celju
Splošne informacije
Na simpozij se je potrebno prijaviti preko prijavnice, ki je objavljena na spletni strani VZŠCE.
Kotizacija znaša 40 EUR in vključuje: udeležbo na predavanjih, zbornik prispevkov z
recenzijo, pogostitev v odmoru in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun VZŠCE št.: 06000 0996861054, najpozneje do
7. 4. 2016. Za upokojence, prostovoljce v paliativni oskrbi in študente Visoke zdravstvene
šole v Celju kotizacije ni.
Odjave upoštevamo do tri dni pred simpozijem. Po tem roku odjav ne upoštevamo in
obračunamo 50 % vrednosti kotizacije za stroške organizacije.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb v programu. Predavanje gostujoče
predavateljice iz tujine bo potekalo v angleškem jeziku.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 7. 4. 2016. Število mest
je omejeno.
Dodatne informacije – VZŠCE, Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno
svetovanje, tel.: 03 428 79 00 ali po e-pošti: [email protected]
Programski odbor znanstvenega simpozija
dr. Roman Parežnik, predsednik
Darja Plank, dr. Gorazd Voga
Organizacijski odbor znanstvenega simpozija
Alenka Presker Planko, predsednica
Katja Esih, Mihaela Pinter Rojc, Darinka Klinger
Vljudno vabljeni,
DEKAN,
izr. prof. dr. Gorazd Voga