Javno preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv docenta za

Comments

Transcription

Javno preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv docenta za
Univerza
AfkercelJo cesfa 7
1000 Lj1lhljmra, SIOl'i'l1ija
Ide/wI (01) 47 69 500
Inks (Ol) 425803 J
v Ljubljalli
Fakulteta
Z{/ jtl nlllte:y(
.
I
fajn iSfJ..'[email protected],tlIlUj.si
I
\
\
t~'~I,7;\1
I' """"1' l';i I Ii'7I
111111111111
Ul.;.lUJ1~_;.1ll
,(evilb,
dJ(un"
024-32/012
21.3.2016
VA B I L 0
Vabimo vas, da se vde/eiite
javnega preizkusnega predavanja
z nas/ovom
»Lastnosti in uporaba aminokislin v farmacevtski kemiji«
ki ga bo ime/
asist. dr. ROK FRLAN, mag.farm.
pred izvo/itvijo v naziv docenta
za podrocje Farmacevtska kemija
v torek, 29. marca 2016, ob 11.30 uri,
v predavalnici P1, na Univerzi v Ljubljani,
Fakulteti za farmacijo (pritlicje), Askerceva c. 7, Ljubljana.
prof.dr.
arija 80
Predsednica Ha i/itacijske
Prejmejo:
-Komisija za oeeno preizkusnega predavanja:
prof. dr. MaJjan Jereb (VL FKKT)
izr. prof. dr. Anamarija Zega
doc. dr. Tihomir Tomasic
- Studentski svet VL FFA
- predsedniea HK VL FFA, prof.dr. Marija Bogataj
- Og/asna deska.
/
'UL FFA

Similar documents