papitm - Cubiks.com

Comments

Transcription

papitm - Cubiks.com
PAPITM
Den komplette personlighetsvurderingen
Produktinformasjon
PAPITM Den komplette personlighetsvurderingen
PAPI™ er en enkel, men samtidig vitenskapelig
dokumentert personlighetsvurdering. Den hjelper
arbeidsgivere å kartlegge atferden og den foretrukne
arbeidsstilen til personer på ledernivå, profesjonelt nivå
samt andre nivåer.
PAPI passer ideelt til både rekruttering og utvikling,
og bringer frem viktig innsikt som kan fungere som en
støtte til den informasjonen som en seleksjonsavgjørelse
baseres på. PAPI ble opprinnelig designet av Dr. Max
Kostick, professor i Industriell Psykologi ved State
College, Boston, USA tidlig på 1960-tallet, og er et
verktøy som:
•
•
•
•
•
Har et solid teoretisk fundament
Er enkelt å administrere, fylle ut og skåre
Kan brukes av ikke-psykologer
Unngår klinisk terminologi og fortolkning
Dekker på en omfattende og forståelig måte aspekter
av personligheten som er relevante på arbeidsplassen
HVORDAN FUNGERER PAPI?
PAPI utforsker et bredt spekter av
personlighetsdimensjoner. Disse dimensjonene er
delt mellom Adferdsskalaer og Behovsskalaer.
Adferdsskalaene måler en persons oppfatning av seg
selv innen arbeidsmiljøet, og ser på områder slik som
ledelse, arbeidsstil og planlegging.
Behovsskalaene utforsker en persons dypere iboende
tendenser for atferd, slik som behovet for å tilhøre en
gruppe, behovet for å bli lagt merke til og behovet for
identifisering og å oppfattes som støttende.
NØKKELTRINN I EVALUERINGSPROSESSEN
1.Avdelingsledere og HR-ansatte fyller ut et
jobbprofil- spørreskjema, som så automatisk genererer
en ideell jobbprofil.
søkeren en mulighet til å bekrefte eller forkaste
hypotesene som profilen har generert.
PERSONLIG UTVIKLING OG TEAM BUILDING
PAPI kan også bidra til å øke effektiviteten på
utviklingsprogrammer for ansatte. Den kan være spesielt
nyttig for å fastslå hva som er nødvendig å gjøre for å
forbedre et individs effektivitet i stillingen sin, for å utvikle
vedkommendes ferdigheter og forbedre fremtidige
prestasjoner; og kan inngå i en intervensjon dersom en
ansatt presterer dårligere enn det som er forventet.
Ved å legge profilene til individuelle team-medlemmer
over på ett og samme PAPI-hjul kan teamledere:
• På en rask måte vurdere teamets styrker og svakheter.
• Forstå hvorfor problemer oppstår mellom
gruppemedlemmer
• Understreke hvordan teamet kan endres for å øke
prestasjon
• På en ærlig måte diskutere viktige problemstillinger
innenfor et metodisk og pålitelig rammeverk
INTERNASJONALE NORMER
PAPI har blitt brukt over hele verden i over 30 år, og
blir for tiden brukt av over 5000 profesjonelle over hele
verden. Spørreskjemaet er tilgjengelig på over 25 språk,
og gjør det derfor mulig for internasjonale arbeidsgivere
å utvikle et felles språk. Det gjør det også enklere å lage
konsistente standarder for rekruttering/utvikling i land
hvor disse store bedriftene holder til.
Opplæring tilbys overalt i verden, og selskaper
kan enten få støtte lokalt eller sentralt, avhengig av
deres behov.
Omfattende forsøk har på en kritisk måte blitt utført for
å ta høyde for forskjeller i kultur og bedriftspraksis. På
denne måten kan brukere trygt stole på at PAPI kommer
til å levere presise og reliable resultater, uansett hvor
den brukes.
2.Søkere blir tilsendt en e-post som inneholder en
unik og personlig adgangskode til nettportalen Cubiks
Online. Søkeren logger seg inn med denne, og fyller
ut et spørreskjema som er designet for å fremskaffe
informasjon om deres typiske behov og atferd på
arbeidsplassen.
STØTTE I IMPLEMENTERINGSFASEN?
Brukere læres opp gjennom et kort, fokusert kurs som
gir dem alt de trenger for å begynne å bruke PAPI på
en kompetent og trygg måte.
4.Søkeren og intervjueren tar del i en ærlig, objektiv og
åpen tilbakemeldingsdiskusjon.
Tilbakemeldingsdiskusjonen gir arbeidsgiveren en
mulighet til å forklare og utforske profilen, og gir
For mer informasjon,
send en e-post til: [email protected]
3.Søkerens profil genereres så i Cubiks Online.
Avdelingsleder og HR-ansatte kan se over søkerens
profil i forkant av intervjuet, og spare dyrebar tid ved å
generere en PAPI intervjuguide og
tilbakemeldingsrapport om søkeren.
Etter at kurset er fullført får brukere tilgang til fortløpende
støtte, noe som inkluderer fagdager, besøk fra
konsulenter og en hjelpesentral. Denne støtten er
inkludert i en årlig lisensavgift som regnes ut på
grunnlag av antall brukere innen bedriften. Denne
tilnærmingen sørger for et fortsatt samarbeid, og støtte
når det trengs.
Cubiks Norway AS, Nydalsveien 36 B, N-0484 Oslo
T +47 22 58 15 20 F +47 22 18 07 00 E [email protected] W www.cubiks.com
Cubiks is a specialist HR consultancy with offices in nine European countries and an established international network of licensed distributor operations.
Principal national offices in: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom.
Licensed distributor operations in: Greece, Indonesia, India, Italy, Malaysia, New Zealand (also covering Australia), Pakistan, People’s Republic of China, Poland, Singapore, South Africa and Spain.
All rights reserved © Cubiks Intellectual Property Limited 2008

Similar documents