Pressmeddelandet - Arbetsförmedlingen

Comments

Transcription

Pressmeddelandet - Arbetsförmedlingen
PRESSMEDDELANDE
Umeå 23 mars 2016
För information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
Inför Arbetsförmedlingens prognos
Tusentals intervjuer med Sveriges
arbetsgivare
Under de närmaste veckorna intervjuar Arbetsförmedlingen
cirka 15 000 arbetsgivare i hela landet om hur de ser på
framtiden, vilka kompetensbehov de har och om de planerar att
nyanställa. I Västerbottens län kommer cirka 600 arbetsgivare
att intervjuas.
Sammanlagt ska cirka 15 000 arbetsgivare inom privat näringsliv och offentlig
sektor intervjuas i landet. Resultatet av intervjuerna ligger till grund för den
arbetsmarknadsprognos som presenteras den 8 juni. Men intervjuerna ger också
värdefull information om arbetsgivarnas rekryteringsbehov framöver. Detta ger
bland annat underlag för att bedöma hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika
yrkesgrupper och branscher.
– Prognosintervjuerna är stommen i vårt arbete med arbetsmarknadsprognosen,
men intervjuerna är samtidigt värdefulla arbetsgivarkontakter, säger Agneta
Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning.
– Tidiga signaler om våra arbetsgivares rekryteringsbehov är extra viktiga i ett
läge där problemet med kompetensförsörjning blir allt mer påtagligt och där vi
snabbt måste ta tillvara nyanländas kunskaper på ett bra sätt, säger Agneta
Tjernström.
Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och
sammanställs i en arbetsmarknadsprognos för åren 2016 och 2017. Det blir dels
en övergripande prognos för hela landet, dels prognoser om framtidsutsikterna
på arbetsmarknaden för varje län.
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.
arbetsformedlingen.se
Vad frågar arbetsförmedlarna?
Intervjuerna handlar bland annat om kapacitetsutnyttjandet, behovet av
nyrekryteringar, arbetskraftsbrist, bristyrken, löneutveckling samt arbetsgivarnas
bedömning av efterfrågan på varor och tjänster.
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. De presenteras två
gånger varje år, nu närmast den 8 juni.
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.
arbetsformedlingen.se