praktikplats - Göteborgs universitet

Comments

Transcription

praktikplats - Göteborgs universitet
2016-03-23
PRAKTIKPLATS
Göteborgs universitet erbjuder just nu uppemot 100
praktikplatser för nyanlända med flyktingbakgrund.
Praktikplatserna finns inom en rad olika områden: inom naturvetenskapliga ämnen som exempelvis
fysik, kemi och biologi, men även inom pedagogik, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, konst,
musik och design samt inom administration och kommunikation. I samarbete med Arbetsförmedlingen
matchar vi dessa praktikplatser med sökande som har lämplig kompetens.
Intresserad? Så här gör du:
1. Skapa ett CV/meritförteckning, som innehåller:
a. Ditt namn, födelsedatum och en kort beskrivning av dig själv
b. Dina tidigare meriter: studier, arbete eller motsvarande
Var noggrann med att uppge vilken nivå du har på dina studier (till exempel gymnasie-,
kandidat-, master- eller forskarnivå). Detta behövs för att vi ska kunna hitta den praktikplats
som passar dig bäst.
2. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen
Uppge att du är intresserad av en praktikplats på Göteborgs universitet.
Be handläggaren att kontakta Elin Fagerberg för mer information om vilka praktikplatser som
finns tillgängliga.
Frågor?
Har du övergripande frågor om universitetets praktikplatser är du välkommen att kontakta
Elin Fagerberg; [email protected]
www.gu.se
2016-03-23
TRAINEE JOBS
University of Gothenburg now offers 100 trainee jobs for
newly arrived with refugee background.
The trainee jobs can be found within a range of fields: within natural sciences such as physics,
chemistry and biology, but also within pedagogy, social sciences, behavioural science, fine arts, music,
design as well as within administration and communication. In cooperation with Arbetsförmedlingen we
match available positions with applicants who have the accurate competence.
Interested? This is what to do:
1. Make a CV/ list of qualifications, including:
a. Your name, date of birth and a short description of yourself
b. Your previous merits and qualifications: education, work or equivalent
Please, be as precise as you can with information about your education level (for example
upper secondary, bachelor, master or doctoral level) We need this to be able to match you with
the most suitable trainee job.
2. Contact your official in charge at Arbetsförmedlingen
Let him/her know that you are interested in a trainee job at the University of Gothenburg.
Ask the official in charge to contact Elin Fagerberg for more information about available trainee
jobs.
Questions?
If you have overall questions about the trainee jobs at the University of Gothenburg you are welcome to
contact Elin Fagerberg; [email protected]
www.gu.se