סך כולל (2) סך הכל ידוע היצע וביקוש בשוק העבודה: אוקטובר

Comments

Transcription

סך כולל (2) סך הכל ידוע היצע וביקוש בשוק העבודה: אוקטובר